Последни новини
Home / Актуално / ЕURACTIV.BG: Разследване на Валя Ахчиева: Вампири без граници, Част I *

ЕURACTIV.BG: Разследване на Валя Ахчиева: Вампири без граници, Част I *

Defakto.bg
Валя Ахчиева, Снимка EURACTIV.BG

Частна клиника  в Германия лекува онкоболни, карайки ги да си инжектират собствената  кръв. Медиите в Германия разследват, авторитетни изследователи са категорични, че методът  не е научно доказан и  има нула терапевтичен ефект. Въпреки това НЗОК трябва да плаща това лечение на децата, защото българският съд е решил така. Ето как българчета с имунологични заболявания пият собствената си кръв…

От няколко месеца в Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/ пристигат  едно след друго решения на Върховния административен съд /ВАС/ – Шесто отделение. Според тях, Касата се задължава да плати на родителите на деца лечението им  в „Института по имунология и клетъчна биология – д-р Клер” в Мюнхен, Германия.  Както Административният съд в София като първа инстанция, така и след това ВАС, отменят заповедите на различни директори на Център „Фонд за лечение на деца в чужбина”, след 2014-та година досега,  с които е постановен отказ за организационно и финансово подпомагане  на въпросното лечение в Мюнхен. И тъй като наскоро Фондът за лечение на деца премина към структурата на НЗОК, затова сега, според тези решения на Съда, Касата трябва да плати с публични средства лечението на деца с имунологични  заболявания, лекувани по метода на д-р Клер. По 40 000 евро на дете, на година.

Никъде в съдебните решения не е посочено, какво точно е лечението в Иститута на д-р Клер в Германия? Как и с какво лекуват българските деца там, на улица „ Оберангер” 30  в Мюнхен?

Какъв е този Институт по имунология на д-р Клер в Германия, който в продължение на години набира тежко болни и често непълнолетни  пациенти  от България – страна, членка на ЕС,  за автоложко кръвно лечение на имунологични заболявания?

Бърза справка в интернет показва, че „д-р Николаус Клер е немски лекар, алтернативен медик. Дерматолог, с кабинети,тоест, с практики в Мюнхен и Залцбург. Доста оспорван, заради съмнителна форма на терапия на онкологични заболявания, чието действие не е доказано.”

През 1991 година, д-р Клер е патентовал една „автохемотерапия“. Според неговия метод, кръвта на пациента се обработва по някакъв начин, така че да бъде предизвикана защитна реакция в тялото, което да доведе до частично или цялостно унищожение на тумора.

А в едно от  решенията  на ВАС от декември 2016 година пише, че става дума за лечение на 13 български  деца в Института на д-р Клер . Но от разговор с родителите на едно от децата научаваме, че бройката е нараснала вече на 18. А две пораснали вече деца, навършили 18 години, кандидатстват отново за финансиране за това лечение – но този път директно пред НЗОК.

И тъй като Касата е длъжна по закон да контролира за какво се харчат публичните средства, управителят на НЗОК, д-р Дечо Дечев, изпратил писмо до тази клиника, както я наричат в съдебните решения. И д-р Дечев твърди, че „въпросната клиника в Мюнхен отказва да отговаря на въпроси, касаещи отделни компоненти от офертата, както и на терапията”.

И наистина, в НЗОК още през месец май е пристигнало писмо  от същия адрес в Мюнхен – „Оберангер” 30, но е подписано не от д-р Клер, а от  д-р Л. Хаджиева-Бауер  от „Клинична практика по имунология и клетъчна биология” – Мюнхен.

В него д-р Хаджиева-Бауер пише на Управителя на НЗОК:  „Клинична практика по имунология и клетъчна биология е частна медицинска институция, регистрирана и управлявана съгласно германското право и закон. Сумата, която трябва да бъде платена Ви е била съобщена с ценова оферта от 03.04.2019 г., за двамата пациенти, по 40 000 евро на пациент, на година. Разходите за лабораторни изследвания възлизат на 1000 до 1500 евро и тези изследвания трябва да се извършват най-малко на всеки 2 месеца. Разходите за персонифицирана имунотерапия и лечението на съпътстващи заболявания възлизат на между 2500 и 3000 евро за една седмица. Пациентите трябва да идват на всеки 6-8 седмици за 1-2 седмици.Плащанията се извършват по следната сметка […].”

Прави ми  впечатление, че в това писмо при  описанието на разноските за лабораторни изследвания и лечение се изреждат само общи положения.

В едно от съдебните решения четем, че Фондът за лечение на деца е мотивирал отказа си да финансира въпросното лечение с докладите на  трима външни експерти – ревматолози и един имунолог. Те изразяват становище, че „не са запознати с лечението „автохемотерапия”, което се прилага в този Институт по имунология и клетъчна биология д-р Клер”. Един от експертите твърди, че „като детски ревматолог познава и използва терапевтични протоколи и препоръки за лечение, които са възприети от международни организации /ACR,  PRINTO,  PRES,  EULAR/.И те са основани на медицината на доказателствата. В тях не се споменава за автохемотерапия.”

Ето защо Общественият съвет към Фонда е взел решение „да се откаже предоставянето на исканата помощ, тъй като не са налице категорични данни за положителен ефект от прилагания метод на лечение върху заболяването на детето”.

Само че по делото в съда е представено експертно становище на ЛКК от болница „Аджибадем Сити клиник Токуда”. Заключението е, че „детето е с добро повлияване от провежданата автохемотерапия в Германия, както и цялостното положително становище на имунолога проф. Мария Николова от „Националния център по заразни и паразитни болести”.

На въпроса ми знае ли тя какво представлява Институтът на д-р Клер, запозната ли е с неговия метод, проф. Николова ми отговори , че не знае. Била  написала становище само по документи, които са и били дадени.

ВАС пише в своето решение, че „била изискана медицинска документация от клиниката в Германия, с оглед на което е представена епикриза от болницата”. И в Решението на първата съдебна инстанция – Административен съд – София, пише, че „между медицинските документи е налична епикриза от Клиниката по имунология  от 18.08.2017 година.”

Както знаем, Епикризата е документ, който се издава при изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ.

Само че представеният документ по делото  с дата 18.08.2017 г., който е на немски език, не е озаглавен „Епикириза”. А  е озаглавен  – „Лекарско  удостоверение”. И е подписан от д-р Хаджиева-Бауер.  И в него се дават стойности на лабораторни изследвания. Липсват всякакви данни за естеството и методите на лечението. Цитират се „цикли на лечение” , както и  белези на подобрение на заболяването.

По друго  Решение на ВАС откриваме още по-любопитни неща. В това съдебно дело става дума за лечение на дете с болестта „увеит” на двете очи. Детето било насочено за лечение към Института на д-р Клер в Мюнхен. И Фондът за лечение на деца отпуснал сумата от 40 000 евро за това. Но после  спират  финансирането, „поради експерименталния характер на провежданото лечение”.

Само че вещото лице по това съдебно дело  най-подробно обяснява пред Съда, че „най-ефикасното като резултат и най-безвредно, от гледна точка на усложнения, е проведеното лечение при д-р Клер, където е постигнато стабилизиране на очното състояние и зрителната острота на дясното око“. Вещото лице твърди, че „в това лечение „Институтът на д-р Клер” има 35-годишен опит.”

И Съдът е приел, че щом методът на д-р Клер се прилага от 35 години, той не е експериментален. И е отменил отказа за финансиране на Фонда за лечение на деца.

Търся вещото лице – д-р Лиляна Димитрова , офталмолог в болница „ Аджибадем Сити клиник Токуда”. Тя отказва коментар.

Години наред , Фондът за лечение на деца е плащал публични средства /от бюджета/,  за лечението на деца в Мюнхен при д-р Клер.

И никой досега в България  не е установил, как точно ги лекуват там?  Какви процедури им правят? Как се тренира кръвта им?  Дори съдът не е установил фактите за това.

Аз успях  донякъде  да разбера. От разговора ми с родителите  на едно дете.

Бащата ми разказа, как когато се изчерпали  всички възможности на световната медицина за лечение на детето им, се обърнали  към други методи. Към клиниката на д-р Клер се насочили  през началото на 2016 година, под влияние на други родители. Сами се обадили там по телефона, на рецепционистката. Д-р Клер уточнил час за преглед  на „Оберангер” 30. И те отишли. Д-р Клер  прегледал детето, взели му кръв. Детето лежало на едно от леглата там.  И извършили изследванията. След месец, отново имали уговорен час при д-р Клер. Стояли 2 седмици в Германия. Отивали сутрин и правели  манипулации на детето – основно вливания . Вливали обработената кръв на детето. След това се прибирали в хотела.

Винаги им давали и ампули кръв за вкъщи. Всеки път. Отивали в Залцбург, Австрия, където д-р Клер също имал кабинет.

Там им давали обработената кръв на детето в ампули. И родителите слагали ампулите в хладилна чанта в автомобила си и ги пренасяли през границите на Европа. А в къщи, в България, детето… пиело ампулите с преработената си кръв! Така, както са му предписани – през ден да ги пие.

Родителите вярваха, че точно тази терапия на д-р Клер е спасила детето им. То било много зле, когато отишли за първи път в кабинета му, а сега, детето наистина изглеждаше добре.

Но родителите май не знаеха, че д-р Клер е починал още през месец май 2016 година.

Отидох  в Мюнхен, за да науча истината за метода на д-р Клер и какво има там, на адреса „ Оберангер” 30 – Институт, клиника или практика на лекар?

В Германия разбрах, че там 20 години се вихри скандал около името на Клер… Той е лекувал  онкоболни от Германия, Австрия и Словения.  Болните  плащали със свои лични средства това лечение – между 13 000 и 35 000 евро. Но започнали да се получават много оплаквания от пациенти, както и десетки, десетки дела. В скандала около д-р Клер участват медии, политици, адвокати, лекари, съсловните им организации. Дори платформата YouTube  на концерна Гугъл !

Трите най-големи обществени телевизии в Германия – ARD,  ZDF и  BR – Баварската телевизия са излъчили разтърсващи журналистически разследвания за д-р Клер и неговия метод, през последните 20 години.

На 10-ти декември 1998 година,  ARD, в телевизионния си журнал „Панорама”, излъчва  разследване, което започва с кадри от гробищен парк.

Разказва се историята на Хелмут, чиято съпруга Силвия починала от левкемия.

Д-р Клер спрял  химиотерапията й.

Хелмут: „Даде ни надежда, въпреки че нямаше как да имаме такава. …Състоянието на жена ми рязко се влоши.”

И разказът в „Панорама” на ARD продължава:

„Раковият лекар на красивите и богатите поискал от семейството 17 000 марки. Пари, които Хелмут първо трябвало да вземе назаем. И далеч не е единственият”.

Д-р Ханс  Хеге, от Баварско регионално съсловно дружество на лекарите пред „Панорама” на ARD:

„Ние сме на мнение, че човек, който се държи по начина, по който се държи Клер, или е чудовище, ..алчно чудовище, …в случай, че наистина би имал работещ метод,  или пък чисто и просто, което е моето лично мнение, е шарлатанин, който печели пари от надеждата на раково болните.”

В разследването на ARD д-р Клер твърди, че неговия метод „работи в повече от 90 процента от случаите”.

Но разказвачът от „Панорама” продължава:

„Прокуратурата в Мюнхен е на друго мнение. И през пролетта на 1996 година завежда дело срещу него. Обвинението: нарушение на закона за лекарствените продукти и измама в 90 случая. В резултат на това, Правителството на Горна Бавария спира дейността на Клер, като нарежда запорирането на разрешителното му да практикува като лекар. Клер изглежда свършен.

Но в този момент той си наема адвокат, който трябва да оправи положението му в Мюнхен – д-р Петер Гаувайлер – председател на ХСС – Християн-социалния съюз в Мюнхен. Това решение бързо му се отплаща. В рамките на 13 месеца, правителството на Горна Бавария отменя решението си и дава на Клер разрешително за изготвяне на мнимия чудотворен продукт.

Журналист на „Панорама” решава да направи експеримент. Д-р Клер получава кръвта на мним пациент с рак на кожата по пощата. Всъщност, Клер е трябвало да разбере, че в кръвта няма никакви ракови клетки. Но „Панорама” получава мнимото лекарство за рак за несъществуващия рак по пощата, срещу близо 4 700 марки.

Лекарството срещу рака, тренираната кръв е дадено за изследване в клиниката в Гросхадерн, където била сравнена с обикновена кръв. Изненадващият резултат?

Говори проф. Роберт Калден от Университетска клиника Ерланген:

„Концентрацията, която открихме в ампулите е толкова ниска, че човек не само, че не може  да си представи наличието на биологично действие, ами това биологично действие е немислимо. Нула съдържание означава  – нула терапевтично действие.”

Но опитът на „ Панорама” води и до друг резултат. На мястото на обещаните активни вещества срещу рака, учените откриват ендотоксини – отрови, които могат да имат опасни странични ефекти.”

На 6-ти декември 2010 година, предаването  „ WIZO”  на обществената немска телевизия  ZDF, излъчва свое журналистическо разследване за д-р Клер.

В основната роля е детектив Зомер. Той разказва:

„Става дума за един съмнителен раков лекар.Интернет адресът ме отвежда при някой си д-р Клер. Кожен лекар с кабинети в Мюнхен и Залцбург. За много пациенти, които ги грози смърт, това изглежда е последната им надежда. Така е било и за мъжа на клиентката ми. Дорен напразно се надявала.“

В един форум в Интернет, пишат разочаровани болни на починали раково болни. Всички те са възлагали огромни надежди на имунната терапия. Било ли им е обещавано твърде много?….

В Немското раково дружество никому не са известни сериозни научни доказателства за терапията на Клер. Поради тази причина, те не са я признали до този момент.

Говори Юта Хюбнер, от Немското раково дружество:

„Когато някой е толкова силно убеден в качествата на терапията си, той има възможност да се обърне към нас, в качеството ни на експертно дружество, да се обърне към някой от изследователските ни групи и да каже: моите методи са тези и тези. Да ги представи и заедно с нас да състави научно-изследователски план, който да изпълним заедно, за да потвърдим или съответно да отхвърлим откритията. И след това е възможно да бъде изследвана такава терапия и тя да бъде призната. Доколкото знам, досега, той не се е опитвал да се свърже с някой от нас, от Немското раково дружество”.

Детектив Зомер продължава в разследването:

„Явно някой печели сериозни пари от терапия, чиито успехи за лечението на болестта не са доказани от нито едно признато изследване. Когато му давам да разбере, кой съм, Клер отказва коментар. Фактът, че ефективността на една такава терапия не е подкрепена от сериозно научно доказателство, не е никакъв проблем за Клер, тъй като той се възползва от пролуките в закона – за препарати от собствена кръв не се изисква разрешение от властите. Но Клер  няма право да дава такива препарати на пациентите си, тъй като му липсва необходимото разрешително за това. Той го прави въпреки това. Някои раково болни я получават директно вкъщи. Дали усилията на правосъдието ще спрат дейността на Клер е под въпрос. Клер вече е осъждан за неправомерно обогатяване с присъда да върне парите за терапията си. Това може би е все пак някаква надежда за оставащите.

Така завършва разследването на ZDF.

А в разследване на обществената Баварска телевизия и предаването „QUER” с Кристоф Зюс се разказва историята на г-жа Бахмайр, която е вдовица. Съпругът и починал от рак, след като „ платил много пари за една уж обещаваща терапия на някакъв си д-р Клер.И трябвало да му се инжектират в къщи ампули. „Госпожа Бахмайр иска да знае точно с какво се е инжектирал съпругът и? Тя е запазила част от ампулите в камерата.”…

 

*Разследването е публикувано от ЕURACTIV.BG, чиито ръководител е Георги Готев.  От днес ЕURACTIV може да се чете и на  български език.  Euractiv.com е корабът майка. Той е създаден преди 20 години. Всички в Европа знаят, че това е европейската медия, която е известна с това, че не само е на много езици, но и представя най-различни мнения. Ще правим същото в България. Ще правим България интересна също и на Европа“, това заяви пред БНР  още Готев и добави, че българският език е 12-ият на този сайт.

Текстът на разследването е предоставен на Де Факто от автора.

About De Fakto

Проверете също

Министър Зарков: Не отива на онзи, който държи Наказателния кодекс в ръцете си да се оплаква от „завладяна“ държава

„Философията на законопроектите, тяхната основна цел и начинът, по който я постигат, остават същите, като …

Адв. Ивайло Дерменджиев за гласуваното недоверие от Общото събрание на адвокатите, за медиацията, правната помощ и ЕПЕП

На 25 февруари, след продължителни дебати, недоволства  и още по-конкретни искания, Общото събрание на адвокатите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

nineteen + five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.