Последни новини
Home / Законът / Забраната Полфрийман да напуска България е отпаднала отдавна, обяви СГС (допълнена)

Забраната Полфрийман да напуска България е отпаднала отдавна, обяви СГС (допълнена)

Defakto.bg

Административният съд отказва да го освободи от центъра в Бусманци

Джок Полфрийман

Софийският градски съд остави без разглеждане молбата на Джок Полфрийман да отмени наложената му през 2007 г. забрана да напуска пределите на България. Даниела Талева от СГС е категорична – забраната е отпаднала още през 2011 г., когато наказателното производство срещу чужденеца е приключило с влязла в сила присъда. Това е станало ex lege, по силата на закона и съдът няма по какво да се произнася.

Адвокатът на Полфрийман Калин Ангелов поиска от СГС изрично да отмени забранителната мярка, наложена му по време на разследването на убийството на Андрей Монов, за което австралиецът и бе осъден. Дотук се стигна, след като въпреки влязлото в сила определение на столичния апелативен съд за неговото условно предсрочно освобождаване, Полфрийман на практика е задържан в центъра в Бусманци, а вътрешният министър Младен Маринов цитира две стари наложени му забрани да минава границата.

Разпореждането на Даниела Талева от СГС:

Мярката за процесуална принуда е наложена с постановление на прокурор при СГП от 30.12.2007г. на основание чл.68, ал.1 НПК по ДП №3117/2007г. по описа на 03 РУ СДП, пр.пр.№14750/2007г. по описа на СГП, въз основа на което е издадена карта с №0212094 от 04.01.2008г. от Дирекция „Миграция“, установяваща наложената забрана. Целта на визираната мярка за процесуална принуда е била да осигури безпрепятственото протичане на наказателното производство.

Към момента на подаване на молбата, НОХД №866/2008г. по описа на СГС, НО, 12 състав, е приключило с влязла в сила на 27.07.2011г. присъда, с която на подсъдимия е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. С приключване на наказателното производство е отпаднала и необходимостта от продължаване на действието на тази мярка за процесуална принуда спрямо съответното лице /в конкретния случай – Джок П. /. В този смисъл, с факта на влизане на  присъдата в сила, постановена по НОХД №866/2008г. по описа на СГС, НО, 12 състав, е приключило наказателното производство по цитираното дело, което води до отпадане ex lege /по силата на закона/ и на самата забранителна мярка, поради което и за съда липсва възможност за произнасяне по същество по депозираната молба, в която се съдържа именно такова искане за отмяна на наложеното ограничение.

Изложеното налага единственият извод, че молбата, депозирана от защитника на Джок П., следва да бъде оставена без разглеждане като преписи от разпореждането следва да бъдат изпратени на органите, ангажирани с изпълнение на мярката за процесуална принуда.

Административният съд в София не видя нарушение на закона

Съдия Елеонора Попова от Административен съд – София-град, от своя страна, отхвърли искането на Полфрийман да прекрати принудителното му задържане в Бусманци.

От прочита на нейното разпореждане става ясно, че принудителното настаняване е разпоредено, за да се изпълнят две наложени на Полфрийман принудителни административни мерки – „експулсиране“ и „забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на ЕС за срок от пет години“. А съдията отхвърля жалбата, тъй като настаняването е станало въз основа на акт – заповед, издадена въз основа на закон – Закона за чужденците, за изпълнение на други два акта – експулсирането и забраната да влиза и пребивава в държава от ЕС. Ако ви се вижда объркано, вината не е наша.

Фактите са, че още на 20 септември, ден след определението на Софийския апелативен съд за предсрочното освобождаване на Полфрийман, директорът на дирекция „Миграция“ в МВР е наложил на чужденеца двете принудителни административни мерки, като е издал заповед за настаняването му в дома за временно настаняване на чужденци  в Бусманци. Според защитата му Полфрийман е подписал съгласие за доброволно напускане на страната, в присъствието на консулски представител, връчил му австралийски  паспорт и самолетни билети. Въпреки това служителите на „Миграция“ отказали да го освободят.

От разпореждането на АССГ се разбира също, че настаняването в Бусманци е принудително, за срок до 6 месеца заради опасност от укриване. Като към преписката е приложено и искането на Сотир Цацаров до ВКС за възобновяване на производството, както и призовката до Полфрийман за явяване на в съда на 23 октомври – междувременно ВКС измести датата за 7 октомври.

И още – заповедта за експулсиране на Полфрийман е за „незабавно“ извеждане отвъд пределите на България. Но – неясно защо – не се изпълнява.

Из разпореждането на Елеонора Попова от АССГ:

„Разгледано по същество искането е неоснователно, по следните съображения:
Съгласно чл. 250, ал.1 от АПК всеки, който има правен интерес може да иска прекратяване на действия, извършени от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или закона. При подадено искане по чл. 250, ал.1 от АПК съдът следва да извърши проверка предприети ли са твърдените действия и на какво основание. В тежест на жалбоподателя е да докаже, че
е извършено твърдяното действие, а в тежест на ответника е да докаже основанието, на което е извършено съответното действие.
В случая, по делото е безспорно установено, че Д. П. е бил принудително настанен в „Специален дом за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“- МВР. Обективни находки за това се намират както в цитираната по- горе заповед, така и в приложеният приемо- предавателен протокол от 20.09.2019 г.. Следва да се има предвид, че мярката „принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци“ няма свое самостоятелно правно значение извън мерките по чл. 39а, ал. 1 ЗЧРБ. Именно поради тази акцесорност на мярката „принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци“ тя е приложима , с оглед наложените с посочената по- горе заповед принудителни административни мерки по чл.39а, ал.1, т.3 и т.4 ЗЧРБ.
При това положение, действията по принудително настаняване в СДВНЧ в случая се основават на закона чл. 44, ал.6, ал.8, ал.10 от ЗЧРБ и са извършени в изпълнение на издадени административни актове, а именно Заповед рег. №5364з-1702/20.09.2019 г. на Директор на Дирекция „Миграция“- МВР за принудителното настаняване на П. в СДВНЧ, която е издадена във връзка със Заповед рег №5364з-1701/20.09.2019 г. на Директор Дирекция „Миграция“- МВР, с която на П. са наложени принудителни административни мерки „Експулсиране“ и „Забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите- членки на Европейския съюз“ за срок от 5 /пет/ години, ведно със Заповед №5364з-1760/27.09.2019 г. на Директор на Дирекция „Миграция“- МВР. В последната заповед изрично е визирано: „На основание чл.44, ал.4, т.3 ЗЧРБ заповедта за експулсиране подлежи на незабавно изпълнение“.
Априори, действията по принудително настаняване в СДВНЧ на Д. П. се основават на издадени административни актове, поради което е неоснователно. Защитата по чл. 250 от АПК се отнася само до фактически действия, извършвани без правно основание от органите на администрацията и включени в състава им длъжностни лица. В случая действията по принудително настаняване в СДВНЧ на П. са извършени от страна на овластен административен орган, предприети са въз основа на закона и в изпълнение на издадени административни актове /заповеди/, с оглед на което съдът приема, че защитата по реда на чл. 250, ал.1 от АПК е неприложима и искането следва да се отхвърли“.

Разпореждането на съдия Елеонора Попова може да бъде оспорено пред Върховния административен съд.

Справка на Де факто показа, че съдия Попова е от магистратите, преместени в Софийския районен съд – в случая от Кърджали, като е била наказателен съдия. Впоследствие е командирована в АССГ.

А, теглим ли чертата, ситуацията е следната: предсрочно освободеният австралиец Полфрийман може безпрепятствено да напусне България, защото няма забрана да излиза от страната. И е готов да замине веднага. Той обаче не може да стигне до никое летище, гара или граница, тъй като е принудително държан в дома на Бусманци. А оттам не го пускат, за да се гарантира, че ще бъде експулсиран, то ест насила изведен от държавата и няма да влиза у нас или в друга държава от ЕС поне 5 години. Но експулсиране все няма!

About De Fakto

Проверете също

Министър Крум Зарков подписа споразумение с всички синдикати от системата на ГДИН и ГДО

  Министърът на правосъдието Крум Зарков подписа споразумение с всички синдикати от системата на Главна …

Съдът на ЕС уточнява статута на произволната мутагенеза in vitro от гледна точка на Директивата за ГМО

 Организмите, получени чрез прилагането in vitro на техники/методи на мутагенеза, които традиционно са били използвани …

Един коментар

  1. Дарина

    От Административните съдилища няма нужда. Те проверяват единствено дали законодателно про форма са изпълнени членовете. По същество не разглеждат нито един проблем. Така практика на Административен съд се свежда до узаконяване на неправомерни действия срещу граждани ,които проформа са разписани по закон. Всъщност , дейността на Административен съд е узаконяване на порочната практика на институциите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.