Последни новини
Home / Законът / Последно: Три насоки за оптимизация на съдилищата

Последно: Три насоки за оптимизация на съдилищата

Defakto.bg

След вчерашното заседание на Съдийската колегия на ВСС, на което кадровиците обсъждаха и бъдещата реформа на съдебната карта, днес от съвета излизат с подробна информация за дискусията, решенията и посоките.

Налага се, тъй като вчерашният „разговор“ бе енигматичен за наблюдаващите заседанията на съвета – дискутираха се материали, с които разполагаха само кадровиците.

Публикуваме информацията от ВСС едно към едно:

„Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведе в състоялото се на 1 октомври 2019 г. заседание, повторен задълбочен дебат по насоките за оптимизация на съдебната карта на съдилищата. В резултат на обсъжданията членовете на Колегията се съгласиха реформата на съдебната карта да продължи в следните насоки:

 • да се използва механизмът за определяне на т. нар. териториални отделения на районните съдилища във всички възможни варианти;
 • чрез структурна реформа на районните, окръжните и апелативните съдилища;
 • чрез разработване на модел със и при изключване на заповедните производства от компетентността на съдилищата.

Изготвените предложения и придружаващите ги анализи трябва да послужат на Съдийската колегия в бъдеще при вземане на решение за модел за промяна на съдебната карта.

Необходимостта от формулиране на насоки от Съдийската колегия, е свързано с работата по два проекта, по които е бенефициент Висшият съдебен съвет.

Първият – „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ (ЕИСС), се изпълнява проект с финансиране по Оперативна програма „Добро управление“.

Вторият – „Заповедното производство“, се реализира по Договор SRSS/SC2019/012, Особена позиция 1 към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

В дебата на 1 октомври 2019 г., членовете на Съдийската колегия споделиха своите разбирания за „нова съдебна карта“ и отношението си към възможните подходи като „реорганизация“, „оптимизиране“, „обединяване“, „окрупняване“.

Пред Съдийската колегия никога не е стоял въпросът за продължаване на започнатата от предходните състави на ВСС съдебна реформата.
С решение по протокол № 40/15.07.2015 г. предходният състав на ВСС е приел „Анализ за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система. С него са приети и като основни цели на промяната на съдебната карта повишаване на качеството на правораздаване при запазване на достъпа до правосъдие. Приети са и критерии/принципи, които да се прилагат при реформата на съдебната карта на районните съдилища, а именно: „промяната на съдебната карта на районните съдилища трябва да бъде насочена към умерена концентрация на съдебните райони, като се има предвид разделението на населението по географски райони и с оглед социално-икономическите фактори, които определят натовареността на отделните районни съдилища“. Както и, че промяната на седалищата на съдилищата не трябва да бъде самоцелна и да изхожда от съображения за бюджетни икономии. Реформата на съдебната карта на районните съдилища трябва да се ръководи от следните основни начала: повишаване на качеството на правосъдието при запазване и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти. Целта на концентрациите е повишаване на качеството без засягане на достъпа. Направено е сравнение с други държави: посочено е, че достъпът до правосъдие не е само в географско измерение и, че европейските държави, правили реформи вече не считат разстоянията за проблем при наличието на технологии и лесна мобилност. Прието е също, че регулирането на натовареност на органите на съдебната власт не е основа цел на предстоящото преструктуриране на съдебната карта, а  едно от условията за постигане на по-високо качество на правосъдната дейност.

         Изведени са следните критериите, по които да се води Висшият съдебен съвет при реформа на съдебната карта:

 • определяне на минимална численост на съдиите;
 • натовареност на районните съдилища;
 • разпределение на населението;
 • географски разстояния и достъпност на обществения транспорт;
 • индекс за социално-икономическо развитие;
 • съществуване на дигитална достъпност и интернет достъп на гражданите;
 • други фактори за нуждата от запазване на районните съдилища в определено населено място.

Съдийската колегия на ВСС се обедини около предложените базови критерии, приети от предходния състав на ВСС като необходими при преценката за реорганизация или оптимизация на съдилищата.

Координаторите на първия проект поеха ангажимент да запознават членовете на Колегията с изготвените в хода на работата анализи въз основа на приетите базови критерии и допълнителните такива, които ще представи изпълнителят на проектните дейности.

В понеделник – 7 октомври 2019 г., ще стартира дейността на работна група, сформирана от магистрати и изпълнителя по проекта, за разработване на модели за оптимизация на съдебната карта. Затова изключително значение има формулираните насоки от Съдийската колегия, по които да се работи по проекта.

След изработване на моделите за оптимизация на съдебната карта, те ще бъдат подложени на широка дискусия.

На проведената на 24 септември 2019 г. работна среща на Съдийската колегия бяха представени два примерни подхода за оптимизиране на съдебната карта:

 1. примерно обединяване;
 2. вътрешна оптимизация.

About De Fakto

Проверете също

Комисията „Божанов“ в НС изслушва Ивайла Бакалова и нейния съпруг Веселин Денков за посредничеството на брокера

Временната парламентарна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около …

Прокурорската колегия откри процедура за избор на окръжен прокурор на Кюстендил

Одобрен е съставът на конкурсната комисия за младши следователи в окръжните прокуратури Прокурорската колегия  откри …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.