Последни новини
Home / Законът / БХК с 10 въпроса към кандидата Иван Гешев, включително за недосегаемостта на главния прокурор

БХК с 10 въпроса към кандидата Иван Гешев, включително за недосегаемостта на главния прокурор

Defakto.bg

Гражданско сдружение „Боец“ пита за провала на знаково разследване

На 16 октомври изтича срокът за представяне на становища и отправяне на въпроси към единствения кандидат за главен прокурор, според одобрената от ВСС хронограма. Тя предвижда мнения и питания от неправителствения сектор, вузове, професионални и научни организации.

Както е известно, становища в подкрепа на Иван Гешев валят от лятото, основно от прокурорски колективи от цялата страна плюс ръководители от МВР и ДАНС. „За“ номирания от цялата Прокурорска колегия претендент се изказаха също двама ректори, няколко професори, в публичното пространство се завъртя даже писмо от членове на БАН. Срещу кандидата имаше становища от Висшия адвокатски съвет, от колегиите в София и Пловдив, от съдия.

С наближаването на датата на избора вече се появиха и въпроси.

Адвокат Адела Качаунова

Днес от Българския хелзинкски комитет (БХК) информират за изпратено до ВСС становище и 10 питания към Иван Гешев. Те са подписани от адвокат Адела Качаунова, директор на правната програма на БХК.

Правозащитната организация „изразява отрицателно становище към издигнатата кандидатура на Иван Гешев за длъжността главен прокурор, както поради недостатъци в проведената процедура по избор, така и поради недоказани високи нравствени и професионални качества на единствения кандидат“.

БХК извежда няколко мотива за това. Първо, номинирането на един-единствен претендент не дава гаранция за качеството и оставя съмнение за прозрачността на избора.  За да е легитимен вотът и да внушава обществено доверие е от значение да има състезателност между различни идеи за развитието и подобрението в прокуратурата, а сега се създава впечатление за предизвестен избор.

Второ, сянка на съмнение върху предстоящото гласуване хвърля поведението на институциите – пълното единодушие  на 11-те членове на Прокурорската колегия в номинирането, отказът на правосъдния министър Данаил Кирилов също да издигне кандидат, валящите „прокурорски“ подкрепи от страната, под част от които има включително подписи на чистачка и шофьор от РП. Павозащитниците сочат и пълна идентичност на част от изпратените становища.

Трето, „намираме, че г-н Гешев не демонстрира високи професионални качества — съществено изискване за заемане на длъжността главен прокурор. Тези качества включват владеене, на теория и практика, на основните принципи на правото, на конституционното право и на правото на основните права на човека, без които законността и правото не са мислими. В своите публични изяви г-н Гешев е показал незачитане на основните начала на правовата държава, неразбиране и нежелание за зачитане на правата на човека, подигравателно отношение към граждански организации, работещи за защита правата на човека и непознаване на тенденциите на развитие в международен аспект на правата на човека“, заявяват от БХК. Като примери сочат показния и унизителен арест на Десислава Иванчева и Биляна Петрова в нарушение на изискванията на Евроконвенцията и подчертават, че Иван Гешев лично присъстваше на ареста в качеството си на ръководител на Специализираната прокуратура.

От БХК напомнят и как кандидадът за главен прокурор е реагирал на изпратения му доклад за състоянието на правата на човека в България – с обратна пратка, съдържаща „Под игото“ и разказът на Йордан Йовков за циганката Божура.

ВЪПРОСИТЕ КЪМ КАНДИДАТА:

1. Ако поемете поста на главен прокурор ще бъдете член по право на ВСС, който орган е натоварен, наред с друго, с правомощието да предлага на президента да освобождава главния прокурор. В светлината на неизпълненото до момента решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото Колеви срещу България, ще бъдете ли деен в това ВСС да работи с възможните за това средства за изпълнение на решението и какви конкретни разрешения на поставените по това дело въпроси ще застъпвате? Съгласен ли сте със заключенията на ЕСПЧ в това решение?

2. Смятате ли, че е необходима реформа в структурата и/ или в правомощията на прокуратурата, в случай че отговорът е положителен, каква реформа смятате да предприемете, за да бъде възможно временното отстраняване от длъжност на главния прокурор в изпълнение на решението по делото Колеви срещу България, а именно следното: „…в резултат на йерархичната структура на прокуратурата и, както изглежда, нейните вътрешни методи на работа, никой прокурор не би издал решение за повдигане на обвинение срещу Главния прокурор.
Изглежда, това се дължи на факта, че Главният прокурор и високопоставени прокурори имат правото да отменят всяко такова решение, взето от подчинен прокурор или следовател. В резултат на това, Главният прокурор все още не може да бъде временно отстранен от работа против волята му, тъй като това може да стане само, ако срещу него са повдигнати обвинения…“?

3. В телевизионно интервю през месец юли заявихте, че не споделяте „виждането […], че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени“. Конституцията обаче изисква такова разделение. Предвид това обстоятелство, как ще убедите членовете на ВСС и широката общественост, че ако поемете поста на главен прокурор ще изпълнявате ефективно функциите на прокуратурата, като орган на съдебната власт, по конституционното ѝ задължение за взаимен контрол и уравновесяване между трите власти? Какъв е Вашият принос за утвърждаването на правовата държава, чийто иманентен признак е разделението на властите, предвид императивното изискване на чл. 170, ал. 5, т. 3 от ЗСВ?

4. Какъв е размерът на обезщетенията, платени по реда на ЗОДОВ за вреди, причинени от прокуратурата през мандата на настоящия главен прокурор и как ще преодолеете тенденцията за увеличаване броя на съдебните дела през последните години, така че да спазите препоръките на ЕСПЧ за по-широка приложимост на ЗОДОВ?

5. Във връзка с продължаващото от 2000 г. неизпълнение на групата решения на ЕСПЧ Великова срещу България, засягащи пряко дейността на прокуратурата, какъв е Вашият план за справяне с повдигнатите в тях проблеми? По-специално, приемате ли че наказателните производства срещу отговорните за установените по тези дела нарушения длъжностни лица следва да се възобновят? При какви условия? Как смятате да се реши проблема с тези дела, при които давностните срокове са изтекли?

6. Във връзка с изискването по няколко дела срещу България на ЕСПЧ за криминализиране на изтезанието (например по делото Ленев срещу България) и за отпадане на възможността за него да има давност, как смятате това изискване да се удовлетвори в системата на българското наказателно правораздаване? На какво равнище според Вас ще са необходими изменения в законодателството и в кои точно закони?

7. Във връзка с нееднократно посочвания от ЕСПЧ проблем с липсата на контрол върху дейността на българската прокуратура на етапа на предварителната проверка, смятате ли за необходимо въвеждането на съдебен контрол върху актовете на прокуратурата за отказ да образува досъдебно производство?

8. Във връзка с изпълнението на изискванията на Стокхолмските директиви на ЕС, какви изменения в законодателството според Вас ще са необходими, за да се гарантира ефективно правото на достъп до адвокатска защита, правото за информиране за правата и правото на устен и писмен превод на заподозрените и обвиняемите? Виждате ли проблем с въвеждането на тези директиви в българското наказателно правораздаване преди момента на образуване на наказателно производство? По-специално, смятате ли, че са необходими изменения за въвеждане на директивите в Закона за МВР?

9. Във връзка с посочения от ЕСПЧ проблем по делото Димитър Митев срещу България с използването на свидетелски показания по време на „разузнавателна беседа“ от оперативни работници в условията на задържане по чл. 72, ал.1, т.1 ЗМВР, какви изменения в законодателството според Вас ще бъдат необходими за да се преодолее този проблем?

10. Във връзка с нееднократно посочвания от международни наблюдатели сериозен проблем с престъпления, подбудени от предразсъдъци („престъпления от омраза“) в България, какви изменения в законодателството и/или в практиката ще са необходими за неговото преодоляване?

Георги Георгиев, председател на сдружение „Боец“

Любопитни са и няколкото въпроса, зададени към Иван Гешев от Гражданско сдружение „Боец“ и публикувани на сайта на ВСС. Те са по едно от водените от прокурора разследвания срещу групата на „Недосегаемите“ (започнало през 2010 г.) за мащабна група за ДДС измами, действала на територията на София, Пазарджик и Враца. От „Боец“ напомнят казаното от тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов, че са ударени „структури със стройна, йерархическа организация, които в продължение на години са практикували пране на пари и данъчни престъпления в мащабни размери„.  Задържани са 11 души, а обвиненията са за нанесени щети на бюджета от един милион и двета хиляди лева.

По това дело прокурор Гешев е командирован от СРП в СГП. Като наблюдаващ прокурор той разделя производството на две – едното остава за данъчните престъпления в особено големи размери, другото – само за организирана престъпна група. През 2011 г. в СГС е внесено постигнато споразумение между обвинителя и петимата обвиняеми за ОПГ, по силата на което само един получава ефективна присъда от две години затвор, останалите наказания са условни. През 2013 г. с постановление на Иван Гешев делото за престъпления срещу данъчната и осигурителната система е прекратено, заявяват от „Боец“.

От името на сдружението председателят му Георги Георгиев поставя ред въпроси както към кандидата за главен прокурор, така и към членовете на ВСС.

About De Fakto

Проверете също

Ивайла Бакалова към депутатите: Мартин Нотариуса съществуват заради болната ни съдебна система, не пропускайте кръга на Петьо Еврото, той е по-силен

Сменете си адвоката,  с Лулчева няма как да се получат нещата, препоръчва Нотариуса на Ивайла …

Защо АС – София потвърди отказа на СГС да пусне предсрочно на свобода един от убийците на студента Стоян Балтов

  Апелативен съд София потвърди отказа на СГС  за предсрочно освобождаване от затвора на  Александър …

Един коментар

  1. Валери Попов

    БХК дадоха пари на Полфрийман да си създаде НПО в затвора, участваха в пускането му на свобода безусловно, което никога не се случва и без възможност да му бъде изискана кръвнината.
    Те ли ще задават въпроси? Те ли ще се борят за „честна“ кандидатура за главен прокурор? А кога ще отговарят на въпроси за безобразията си през годините?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.