Последни новини
Home / Законът / „Правосъдие за всеки“ пита Иван Гешев за концепцията му и популярни казуси, 15 въпроса ще бъдат зададени публично

„Правосъдие за всеки“ пита Иван Гешев за концепцията му и популярни казуси, 15 въпроса ще бъдат зададени публично

Defakto.bg

 

Велислав Величков

Инициативата „Правосъдие за всеки“ постави 15 въпроса на кандитата за главен прокурор Иван Гешев.  Девет от тях са по концепцията на претендента,  сред тях е и актуалният въпрос  – трябва ли да има съдебен контрол над отказите на прокуратурата да образува наказателни производства.

Останалите въпроси са по известни казуси   „от особено значение за правосъдието и ефективното правораздаване“.  Иван Гешев е питан за негови взаимно изключващи се изказвания по задържането на Десислава Иванчева и Биляна Петрова,  както и за съществените разлики в отношението към тях двете и  подсъдимият Петко Дюлгеров.   Не е минал без въпроси и  „Обирът на века“ – „КТБ“,  кандидатът е запитан известно ли му е дали дружества, притежавани или контролирани от депутата Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева,  са получавали значителни кредити  и при преференциални условия от фалиралата КТБ,  както и дали са рефинансирани при съмнителни или неизгодни за Банката условия?   По повод репликата на прокурор Гешев , че “Делян Пеевски го няма в делото КТБ, така както ги няма и Обама, и Путин“, правозащитниците са се поинтересували:  Взимали ли са свързани с Барак Обама или Владимир Путин лица кредити от КТБ?

По повод срещата на собствениците на футболни клубове от Първа лига в МС с премиера Борисов, на която присъства и Иван Гешев и на която е договорено да не се уговарят (!) от футболни мачове, зам. главният прокурор е попитан – ако са му били известни престъпления, свързани с подобно договаряне,   какво е предприел по този този въпрос ?

Въпросите са внесени във Висшия съдебен съвет, те подписани от председателя на Инициатива “Правосъдие за всеки” Велислав Величков. Те ще  бъдат прочетени публично на 23 октомври на поредното събитие  пред Съдебната палата от 18 ч.,  в навечерието на избора на главен прокурор.

Ето и въпросите към г-н Гешев:

По концепцията:

1. Ако Ви изберат на позицията Главен прокурор, ще постановите ли проверка по фактологията около встъпването в длъжност на настоящия председател на Софийски Градски съд /СГС/ и ще поискате ли отстраняването му от длъжност, ако се установи, че няма доказателства същият да е придобил българско гражданство?
Въпросът е в контекста на мониторинговия доклад от 13.11.2018, конкретно с оглед препоръката относно избора на председателя на СГС, така че същият да се ползва с доверието както на широката общественост, така и на съдиите, работещи в съда.

2. Считате ли, че институтът на предварителната проверка трябва бъде уреден изрично и подробно в НПК и да бъде ограничен с разумен максимален срок?  Аргументирайте се по-подробно!

3. Считате ли, че прокурорските постановления за отказ да се образува досъдебно производство трябва да подлежат на съдебен контрол от редовен съд? Аргументирайте се по-подробно!

4. Считате ли, че висшестоящ прокурор, който се е намесил в компетентността и/или работата по конкретно дело на по- долустоящия прокурор, чрез даване на задължителни указания или отмяна на негови актове, следва да понесе лична / дисциплинарна отговорност чрез понижаване в ранг или длъжност или оставка от административния пост при последващ провал на обвинението ръководството на прокуратурата (на районно, градско/окръжно, апелативно и върховно административно/касационно ниво, съответно самият главен прокурор)?

Въпросът кой носи управленската отговорност в  йерархичната структура на прокуратурата е ключов с оглед силно йерархичната характеристика на държавното обвинение у нас.
Аргументирайте се подробно!

5. Как ще доразвиете и изпълнител на практика препоръката в мониторинговите доклади и докладите на ЕК за реална децентрализация на Прокуратурата?

6.Как конкретно ще доразвиете практиката на регулярно изслушване на главния прокурор пред Комисията по правни въпроси към НС на всеки три месеца, както и при изслушването по годишните доклади за дейността на Прокуратурата, така че това да води до реална отчетност на главния прокурор и пред Обществото?
Съгласен ли сте да отговаряте на въпроси на народни представители, които касаят конкретни дела от обществен интерес?

7.Какви ще бъдат конкретните Ви усилия да докажете, че главният прокурор не притежава силна централизирана власт и не може да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата? В концепцията си споменавате оповестяването на съдебния контрол над прокурорските действия в досъдебното производство. По кои актове да става това и какво конкретно имате предвид още?

8.Посочете конкретни мерки за подобряване на сътрудничеството с други правоприлагащи органи при стриктно спазване принципа на разделение на властите. Какви конкретни резултати очаквате от посочените в концепцията “съвместни срещи и обучения с представители на МВР и други държавни и общински администрации”? Ще продължите ли практиката на г-н Цацаров на регулярни срещи с министър председателя и на какво основание, според Вас, се провеждат такива срещи и се планират съвместни действия на изпълнителната и власт с Прокуратурата? На какъв  принцип ще избирате представители на адвокатските колегии, които да включвате в посочените в концепцията мерки и формати?

9.Ще разпоредите ли пълна проверка на всички досъдебни производства с изтичащи давностни срокове, съответно ще разпоредите ли скоростно придвижване към Съда на онези от тях, които са застрашени от настъпване на абсолютна давност за наказателно преследване?

И извън звън Концепцията:

1.На 18.04.2018г., ден след задържането на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова, заявихте на нарочно свикана от Вас пресконференция в Съдебната палата, че имате доказателствата по случая, “за които всеки един прокурор би мечтал”, както и, че прокуратурата разполага със записи от заведение, в което са предавани парите за твърдения подкуп и броени на място. В ТВ интервю на 04.01.2019г. заявихте пък, че парите са сложени в колата след срещата в заведението. Едното твърдение явно изключва другото, а е и факт, че пари в заведението нито са вадени, нито са броени. Вие ли подведохте цялата общественост в първия случай или сте бил подведен и, ако е така, от кого сте бил подведен и този прокурор или служител на МВР понесе ли някаква отговорност по Ваша инициатива? Може ли да кажете също в какво точно качество присъствахте на задържането на
подсъдимите и по чия заповед? Защо обстоятелствата при ареста на подсъдимия Петко Дюлгеров и подс. Иванчева и Петрова при броенето и описването на банкнотите се различаваха съществено и кой от двата способа бе правилният в процесуално- следствено отношение? В какво качество също така дадохте пресконференцията на 18.04.2018г.?

2.При внасяне на обвинителния акт за “Обирът на Века” в СпНС заявихте, че “Делян Пеевски го няма в делото КТБ, така както ги няма и Обама, и Путин. Известно ли Ви е притежавани или контролирани пряко или косвено дружества от депутата Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева, да са получавали кредити в значителен размер и при преференциални условия от фалиралата банка, да са отпускани необезпечени кредити или да са рефинансирани такива при съмнителни или неизгодни за Банката условия? Проверихте ли въобще за такива кредити и открихте ли свързани лица по тях? Взимали ли са свързани с Барак Обама или Владимир Путин лица кредити от КТБ?

3.Проверени ли са за действия или бездействия по служба, от които са настъпили значими за държавата щети и последици управителят на БНБ към 2014г. Иван Искров и председателят на КФН Стоян Мавродиев. Ако е имало такива предварителни проверки, то те с какъв резултат са завършили? Има ли образувани и впоследствие прекратени досъдебни производства срещу други длъжностни лица от Банката и държавата /извън внесения в съда обвинителен акт/. Ако има, срещу кого са били образувани и каква е причината за прекратяването им?

4.Може ли да кажете Вашето лично мнение за срещата на сегашния главен прокурор Сотир Цацаров с виден бизнесмен, политик и медиен издател , проведена в ЦУМ през 2016 година? Вие лично бихте ли провеждали, в качеството си на главен прокурор, ако бъдете избран, срещи с частни бизнесмени в техните офиси?

5.Вие лично присъствахте, заедно с Главния прокурор Сотир Цацаров, през месец юли на среща при премиера Бойко Борисов в Министерски съвет, на която участваха четирима собственици, президенти или пълномощници на футболни клубове от Професионалната лига. На срещата е станало въпрос за поети взаимни ангажименти повече да не се уговарят мачове, да не се натискат съдии и “да не се пробиват отбори”. В какво качество, по чия покана и в изпълнение на кое прокурорско правомощие участвахте на среща на толкова високо ниво с частни лица? Вие  какви ангажименти поехте и станаха ли ви известни данни, че са налице евентуално извършени престъпления, свързани с договаряне на резултати от футболни мачове и какво предприехте  в последствие по тези въпроси?

6 .Какво е Вашето отношение към Споразумението за обучение и партньорство, сключено между ПРБ и Прокуратурата на Руската федерация, подписано от Главния прокурор Цацаров и Генералния прокурор на РФ Юрий Чайка, участвате ли в неговото изпълнение, какви са постигнатите резултати досега и Вие в каква посока и в коя сфера ще продължите неговото изпълнение?

15.10.2019г.

С уважение Адв. Велислав Величков, председател на Инициатива “Правосъдие за всеки”

About De Fakto

Проверете също

Гешев: Закриването на спецправосъдието е национална трагедия, изгражда специализации в 28-те прокуратури в страната

Главният прокурор Иван Гешев инициира възстановяването на специализациите в 28-те прокуратури в страната.Целта е  да …

Съветът за криминологични изследвания набеляза три основни теми за 2023-а година

Съветът за криминологични изследвания (СКИ) проведе първото си заседание днес и набеляза три основни теми, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.