Последни новини
Home / Законът / Дават нови щатове за Софийския районен съд, но колко точно и откъде е под въпрос

Дават нови щатове за Софийския районен съд, но колко точно и откъде е под въпрос

Defakto.bg

Да се разкрият нови съдийски длъжности в пренатоварения Софийски районен съд чрез съкращането им от ненатоварени съдилища. Зад това предложение застават две комисии на Съдийската колегия на ВСС – тази по съдебната карта и натовареността и КАК.

Разнобоят е обаче за бройките и откъде да бъдат взети те. Докато Комисията по натовареността предлага разкриване на пет нови щата в СРС и, съответно съкращаване на по 1 незает щат в районните съдилища в Карлово, Своге, Тетевен, Тутракан и Трън, Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) одобрява само съкращението на 1 щат в Карлово и е „против“ пипането на останалите четири районни съдилища.

Проблемът с недостигащите граждански съдии в СРС е поставен от ръководството на съда още в края на май. Като е посочено, че макар щатната численост на най-големия районен съд в страната да е от 202 съдии (в бройката влизат и председателя и петимата зам.-председатели) реално правораздават 171 съдии, а пет граждански състава са без титуляр, спрени са от разпределение, имат 3 199 неразпределени дела. Председателят Александър Ангелов и заместниците му искат 30 нови щата в СРС.

През юли комисията по натовареността предлага разкриването на пет нови щатни съдийски длъжности в СРС, като отчита, че за 2018 г. натовареността по щат в СРС е била 63,14 дела месечно на съдия, но действителната натовареност е 73,83 броя дела на съдия. Както и че общо за разглеждане там са имали 117 307 граждански дела, като 39 % от постъпилите граждански дела са били искови производства. Комисията приема, че няма пречка за съкращаване на по 1 незает съдийски щат в Карлово, Своге, Тетевен, Тутракан и Трън, тъй като там натовареността на 1 съдия месечно е 1,5 пъти по-ниска от тази в СРС, а по данни от статистиката повече от половината разгледани през 2018 г. граждански дела са заповедни производства.

На 23 юли Съдийската колегия на ВСС отлага разглеждането на тези предложения за оптимизиране на щатната численост на Софийския районен съд и изпраща преписката за становище на Комисията по атестирането и конкурсите.

КАК се занимава с въпроса на 14 октомври. И очертава следната картина в СРС: По щатното разписание там от 202 съдии заедно с ръководството, са налични 9 свободни длъжности „съдия“, които могат да бъдат обявени на конкурс за заемането им. Други 21 съдийски длъжности, на които има назначени магистрати, фактически са незаети заради командироване, продължително отсъствие и др., но не могат да бъдат обявени на конкурс. Така в СРС реално правораздават 171 съдии, повече 10 % от  щатния състав реално не работи и това дава отражение върху действителната натовареност на магистратите в този съд. За това счита, че следва да бъдат разкрити нови длъжности за съдия в СРС, след съкращането им от други районни съдилища. Като тези новоразкрити длъжности, заедно с 9-те незаети могат да бъдат обявени на конкурс, като по такъв начин се постигне кадрово укрепване на съда.

От направените предложения за 5 нови щата обаче КАК подкрепя само съкращаване на 1 незаета длъжност в РС-Карлово, където работят 7 магистрати и натовареността им е под средната за страната.

Отказва съкращение на 1 щат в РС-Своге, където съдиите са само трима и макар в момента натовареността им да е под средната за страната, с отнемането на една съдийска бройка тя ще нарасне значително. Нещо повече – свободната бройка в Своге може да бъде обявена на конкурс, желаещи да работят в този съд има.

С подобни мотиви КАК отказва и съкращение на 1 щат в РС-Теветен (утвърдена численост от 4 магистрати), Тутракан (състав от 3 магистрати), Трън (двама магистрати). Специално за Трън комисията изтъква и че оставането на този съд само с един съдия, макар че няма да промени съществено натоварването при делата, ще доведе до невъзможност да се прилага принципът за тяхното случайно разпределение, както и че няма да има кой да замества единствения съдия в негово отсъствие.

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.