Последни новини
Home / Законът / Върховните съдии от ВСС срещу новите „бонуси“ за кадровици, но ще питат и прокурорите

Върховните съдии от ВСС срещу новите „бонуси“ за кадровици, но ще питат и прокурорите

Defakto.bg

Спор каква е квотата на НС в съдебния съвет – „политическа“ или „народна“?

Предложеното от Олга Керелска становище срещу новите кариерни и финансови бонуси за кадровиците, очаквано, разбуни духовете в Съдийската колегия днес.

Забележителното е, че от всички изказани мнения по предложените от депутати от ГЕРБ, Обединени патриоти и ДПС нови придобивки, нямаше нито едно „за“ бонусите, всички бяха „против“ тях. Но се изказаха само върховни съдии, членове на колегията. А те, както е известно, са достигнали кариерния връх и няма накъде повече да растат. Биха могли обаче да се възползват от предлагания нов режим за обезщетенията при напускане.

Направи впечатление и друго – почти всички членове на колегията от по-ниски нива – от окръжен съд (Боряна Димитрова) и от апелативни съдилища (Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков), които могат да поискат автоматично повишение с едно ниво след мандата им, напуснаха заседанието по време на обсъждането на тази точка. Като Димитрова обясни оттеглянето си с факта, че „съм от най-ниското ниво сред вас“ и оставя другите да вземат „обективно решение“. Но бе категорична – лично тя няма да се възползва от никакъв бонус. Каква е позицията на останалите двама не стана съвсем ясно.

Единственият останал до края на обсъждането съдия от апелативен съд Стефан Гроздев не взе отношение по същество. Замълча и единственият адвокат в съвета Боян Новански, когото бонусите със сигурност подминават, тъй като той не работи в съдебната власт.

В крайна сметка обаче Съдийската колегия не стигна до гласуване на предлаганото от Олга Керелска становище. Надделяха гласовете, че редът е друг и то трябва да се изпрати на правната комисия на съвета, която пък след това да го внесе в Пленума на ВСС, защото такава била законовата процедура, а и поправките засягали и прокурорите и не можели да се „делят“. Аргументът, че докато становищата се обсъждат във ВСС, предложенията окончателно ще бъдат гласувани в парламента, както многократно е ставало, не повлия на решението на мнозинството.

Все пак се прие паралелно протоколът от днешното обсъждане в Съдийската колегия да бъде директно изпратен на правната комисия на парламента. Та депутатите поне да го прочетат.

А покрай бонусите се завъртя емоцонален дебат за това чии пратеници са парламентарните избраници във ВСС (половината от изборните членове на съвета) – на политически сили или на народа! Поде го Вероника Имова след изказване на Лозан Панов.

Беше интересно, особено на фона на предстоящия избор на нов главен прокурор, който е в четвъртък и в който участват всички членове на ВСС.

Можем ли, не можем ли…

Отляво надясно: Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, Атанаска Дишева

В началото на обсъждането на становището на Керелска председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков обяви: „Виждам проблем в този формат да вземем решение, това решение се взема от Пленума на ВСС“. И предложи писмото на Олга Керелска да се изпрати на правната комисия на съвета, още повече, че законовите поправки касаят и Прокурорската колегия.

Самата Керелска категорично възрази – не става дума за законопроект, а за същностни промен, внасяни директно за второ четене, извън самите парламентарни правила. За това и общият ред за становища на ВСС в случая не е приложим. И още – в този случай Прокурорската колегия е самостоятелна в мнението си, ако го изрази. Съдийската колегия пък вече „сама“ е изразявала становище по законови поправки, без да отнася въпроса до Пленума на съвета – така бе сторено с промени, предлагани от военни магистрати. „Ако не искаме да вземем становище, да го кажем, а не да се крием зад процедурни хватки!„, настоя Керелска.

Преди да излезе, Даниела Марчева опонира: „Не говорим за кафкиански методи, а за прилагане на закона. Ако не искаме да бламираме изначално становището си, така че парламентът да го чуе, е нужно мнение на Пленума – то ще е далеч по-категорично и ще е за всички – и за прокурори, и за съдии. Да запазим самоуважението си все пак, нямаме нужда от това, което се прави в момента!

Севдалин Мавров заяви: „Категорично съм против каквито и да е премии повече както за инспекторите, така и за нас, защото нито едните, нито другите в момента не осъществяваме функции по правосъдие. Не мога да приема, че някой от нас, заобикаляйки конкурсите, само заради извършване на една административна дейност, ще получи кариерен бонус да израсне в инстанция или от друг град да се премести в София! Но смятам също, че не можем ние като колегия да излезем със самостоятелно становище, то трябва да е на Пленума“.

Включи се Атанаска Дишева: „Напълно ясно е за всички ни, че няма процедурен ред колегията или Пленумът да изразяват меродавни становищапо подобни предложения за второ четене. Въпросът е ние да проведем дебат, защото нямаме никаква друга правна форма да изразим отношение, отчитайки и напредналия етап на предложенията в НС. Ще гласувам категорично против препращането на Пленума, знаейки предварително изхода там“.

После, иронично, по собственото й определение, заяви – от шестимата върховни съдии в колегията на двама (Боян Магдалинчев и Вероника Имова – б.р.) им предстои пенсиониране след мандата, но остават четирима, които „сме поставени в дискриминационно положение спрямо другите. А за г-н Новански няма никакъв кариерен бонус – нито като възнаграждение, нито като кариерен ръст. Това са изменения интуито персона (за конкретен човек – б.р.)“

Тук Драгомир Кояджиков се разгневи на председателя (Панов), че не води заседанието „по правилата“, а „си позволявате тинтири-минтири“. Илюстрира: „Изнизвате се като, искате ли да ви кажа като какво?!„. И си тръгна.

Лозан Панов обобщи: „Г-жа Димитрова излезе, г-жа Марчева също и г-н Кояджиков и той. Така г-н Грозев остава единственият, който получава възможност да стане върховен съдия или прокурор. Каква е вашата позиция?“

Стефан Гроздев отговори: „Моята позиция е, че има процедурно предложение (на Чолаков – б.р.) и то трябва да се гласува“.

Тук думата взе Панов и обяви: „На всички е ясно, че кариерните бонуси последователно се привнасят от политическата класа преди важни моменти в съдебната власт. Направи се при избора на председател на ВАС (в края на мандата на предния съвет), сега идват преди избора за главен прокурор. Това не е случайно и мисля, че е пределно ясно. Използването на процедурни прийоми за отклоняването от изразяване на менние не прави чест никому. Няма пречка да дебатираме и да изразим своето становище. Въпросът е и морален и е важен за съдебната система!

Мнението на Красимир Шекерджиев:  „Не само сега, но и преди да стнана част от ВСС съм бил категорично против кариерния бонус. И сега го има – не е малко да избереш в кой съд да отидеш. Аз разчитам да се върна точно там, откъдето съм дошъл. За финансовия бонус нямам отношение, нито съм го вземал, нито имам намерение, искам да се върна в системата като съдия. Не виждам пречка да изпратив протокола от днешното обсъждане в правната комисия на НС, правили сме го. Бих гласувал „против“ изпращането на становището в Пленума, но нямам проблем да говоря и там„.

Ах, тази политика!

В дебата влезе Вероника Имова. И го раздвои.

За бонусите тя каза: „Темата за кариерните и имуществени бонуси винаги са били чувствителни за всички нас. Не съм съгласна властови позици да се ползват за каквито и да било бонуси! Не вярвам нито един от членовете на СК да приветства да се самовъзнаграждава с бонуси,. Израстването в съдебната власт трябва да зависи от професионалните и нравствени качества на всеки от нас. Няма да подкрепя тези предложения, заставам твърдо на позицията, че кариерното израстване на всеки от нас зависи от личните му качества„.

Но продължи, за „разделението“ на СК на избрани от магистратите и от парламентта.

Имова каза: „Ние не сме политическа квота, господа, избрани сме от НС въз основа на професионалния си профил и качества, не представляваме никоя политическа партия, лично аз съм избрана с гласовете на всички присъстващи напродни представители – 223 „за“ и 1 „въздържал се“. Еманацията на народната воля е НС, ако това не ви харесва, моля, напуснете съдебната власт, кандидатирайте се за политици и се борете за вот. Ние не сме избраници на политическа партия, а на българския народ. Не се възползвайте популистки от тези внесени проекти, защото ние, първо, нямаме отношение към тях и, второ, мнозина от нас изразиха отрицателно становище за промените в ЗСВ!“.

Лозан Панов отговори: „Разделение има, защото самият законодател го е определил по начина на осъществяване на избора във ВСС. А вотът на парламента, на политическите сили в него,  за техните  избраници в този съвет, се случи непрозрачно. И сега, когато същите тези политици предлагат кариерен бонус за кандидатите си, това не е добре!

Боян Магдалинчев скочи: „А вие как бяхте избран за председател на ВКС, от кого и как, бихте ли казали?

Имова додаде: „Ако не сте съгласен с конфигурацията в НС, избрано от българските граждани, ви призовавам да станете политик и да получите доверието на българските граждани. Но стига с това противопоставяне, то не е продуктивно! Хората искат от нас резултати за натовареността, съдебната карта конкурситте, бюджета…“

Атанаска Дишева обобщи: „Особено често в последните седмици се хвърлят обвинения за политическо говорене, но кой е критерият – лицето, което говори или темата, по която се говори? Според мен определяща е темата. Защо тогава говоренето в единия полюс се сочи за политическо, а същото говерене в другия полюс за нормално?!“

Гласуването

След нова порция спорове, първо бе гласувано предложението на Георги Чолаков писмото на Керелска да се изпрати първо в правната комисия на ВСС, а тя да внесе становище в Пленума на ВСС, който да го гласува. Или да не го гласува.

„Няма да подкрепя, това е отлагане, докато волята на законодателя стане факт“, възрази Панов.

„Това не е отлагане на проблема, а законосъобразно решение на един орган. Когато ви е удобно, спазваме процедурата, когато не ви е удобно, не я спазваме“, атакува Чолаков..

Олга Керелска: „Припомням, че при предни поправки в ЗСВ за кариерните бонуси в Испектората, докато при нас се произнесе правна комисия, пък после Пленумът, промените вече бяха факт. Ако това искате… Ние сме представители на съдебната власт, власт власт възпира“.

С 6 на 4 гласа Съдийската колегия гласува становището да се изпрати на правната комисия на ВСС, а после да го обсъжда Пленумът. „Против“ бяха Красимир Шекерджиев, Лозан Панов, Олга Керелска, Атанаска Дишева.

Със 7 срещу 3 гласа обаче се прие и предложението протоколът от днешното обсъждане директно да отиде и в парламента.

About De Fakto

Проверете също

Механизмите за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и …

Президентът Румен Радев: Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген

Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген, но това до голяма степен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.