Последни новини
Home / Законът / Прокурорската колегия отговори на Панов: До 2014 г. Гешев е внесъл близо 150 обвинителни акта, после е работил само по “КТБ”

Прокурорската колегия отговори на Панов: До 2014 г. Гешев е внесъл близо 150 обвинителни акта, после е работил само по “КТБ”

Defakto.bg

Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия на ВСС отговори на питането на Лозан Панов за качествените параметри на работата на обвинителя Иван Гешев. А от отговора, официално разпространен днес от съдебния съвет, се разбира, че в професионалното си битие на обвинител в СРП и в СГП от 2006 г. до 2014 г. единственият кандидат за главен прокурор е внесъл 149 обвинителни акта, 11 споразумения и 70 предложения за освобождаване от наказателна отговорност срещу административна санкция по чл. 78 а НК. А информационната система на прокуратурата показва данни за 233 осъдени лица по негови обвинения с влязъл в сила съдебен акт, без да се прави разграничение между постигнати споразумения и проведен класически наказателен процес, нито между условни и ефективни присъди.

Иван Гешев

И още – след включването му в антикорупционното звено на СГП през 2014 г. и после в спецпрокуратурата – първо като командирован, после като ръководител, Иван Гешев е работил само по едно дело – “КТБ” и то в екип.

На 3 октомври председателят на ВКС поиска информация за внесените обвинителни актове от Иван Гешев, резултатите в съда и осъдените с влязла в сила присъда, не като статистика, а като съдържание и резултати. Лозан Панов обоснова интереса си с факта, че само така членовете на ВСС могат да направят информирания си избор в процедурата за нов главен прокурор. Изборът се прави от целия 25-членен ВСС, в който по право влизат и “тримата големи”, за да е успешен се искат минимум 17 “за”.

След като отговорът се забави, на 16 октомври Панов изпрати и напомняне, че времето за преценка изтича, вотът е насрочен за 24 октомври.

Дали полученият отговор отговаря на зададените въпроси, съдете сами.

Съобщението на ВСС:

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати писмо до председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов в отговор на негово писмо от 02.10.2019 г. и в изпълнение на решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/09.10.2019 г., т. 22.

В писмото пише:

„От посочените в Раздел II от доклада по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ 230 (двеста и тридесет) прокурорски актове, прокурор Гешев е внесъл в съда 134 (сто тридесет и четири) обвинителни акта, 6 (шест) споразумения и 70 (седемдесет) предложения по чл. 78а от НК за дейността му в Софийска районна прокуратура от 17.04.2006 г. до 01.06.2009 г., както и 15 (петнадесет) обвинителни акта и 5 (пет) споразумения за дейността му в Софийска градска прокуратура. Данните за броя на осъдените лица, генерирани от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България (УИС) за горепосочените периоди, показват общ брой 233 (двеста тридесет и три) осъдени лица, с влязъл в сила съдебен акт.

Като комисия изготвила доклада по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ считаме, че няма основание за разглеждане на актове на прокурор Гешев по същество, като изводите залегнали в доклада се базират на информацията от приетата, с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №16/10.04.2014 г., последна атестация с комплексна оценка „много добра“, отразяваща резултатите от извършената проверка на прокурорската му дейност в периода от 22.07.2009 г. до 22.07.2013 г. След периода на последното атестиране няма данни за влошаване качеството на работата му, а за отлично изпълнение на служебните му задължения, както и за проявен висок професионализъм, за което прокурор Гешев три пъти е поощряван с отличие „служебна благодарност“ със заповеди на главния прокурор от 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Липсват констатации от отдел 06 „Административен“, направление „Инспекторат“ на Върховна касационна прокуратура за допуснати от прокурор Гешев нарушения, както и основателни жалби и сигнали срещу него в Инспектората към Висшия съдебен съвет. По отношение на прокурор Гешев няма образувани дисциплинарни производства, няма наложени дисциплинарни наказания и не му е обръщано внимание по смисъла на чл. 327 от ЗСВ.

В отдел 01 „Специализиран“ при Софийска градска прокуратура, където прокурор Гешев е разпределен със заповед от 18.02.2014 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, поради ангажирането му с работата по ДП 92/2014 г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 6466/2014 г. на СГП (делото КТБ), същият е изключен от случайното разпределение на новообразувани преписки и дела за периода от 14.07.2014 г. до 26.05.2016 г. Със заповед на главния прокурор от 09.06.2016 г. прокурор Гешев е командирован в Специализираната прокуратура, а от 19.07.2016 г. до 16.07.2018 г. заема длъжността „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура.

Обвинителният акт по делото КТБ – ДП № 32/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 309/2016 г. по описа на СП, изготвен от екип от трима прокурори, сред които и Иван Стоименов Гешев, е внесен в Специализирания наказателен съд на 20.07.2017 г. Обвинителният акт е с обем от 85 (осемдесет и пет) тома и съдържа 10 821 (десет хиляди осемстотин двадесет и един) листа срещу 18 (осемнадесет) лица за множество престъпления и присвоено имущество на обща стойност 2 765 847 972,37 лв. Към настоящия момент делото е на етап съдебно следствие.“

Към писмото е приложен атестационният формуляр от последната атестация на прокурор Гешев, с комплексна оценка „много добра“, приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №16/10.04.2014 г.

About De Fakto

Проверете също

Съдийската колегия предлага на 30 септември да тръгне процедурата за избор на председател на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага вариант на времеви график за провеждане на процедура …

Съдии с апел към изборните си членове във ВСС – напуснете проваления съдебен съвет

Решаващото действие за прекратяване на мандата на ВСС  е съдиите, избрани от съдии в него …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.