Последни новини
Home / Законът / Защо съдии по „Полфрийман“ дадоха отвод от конкурсни комисии, а ВСС замълча

Защо съдии по „Полфрийман“ дадоха отвод от конкурсни комисии, а ВСС замълча

Defakto.bg

Два отвода – на наказателните съдии Калин Калпакчиев и Весислава Иванова от Софийския апелативен съд гласува тази седмица Съдийската колегия на ВСС. Отводите бяха от участие в комисия, която ще оценяват кандидадите в конкурс за повишение в окръжни съдилища, а причините за тях останаха неясни. Можеше само да се предположи, че са свързани и то пряко с предсрочното условно освобождаване на австралиеца Джок Полфрийман, единодушно постановено от Калпакчиев, Иванова и Виолета Магдалинчева, както и с последвалите нападки и заплахи срещу първите двама магистрати.

Съдийската колегия гласува отводите мълчаливо, без никакъв дебат, без нито един коментар.

Де факто разполага със заявленията на съдиите Калин Калпакчиев и Весислава Иванова. А в тях са поставени ред принципни въпроси, най-вече основателни съмнения как една публична кампания по омаскаряване, без същностни аргументи срещу атакуваните магистрати, оттук насетне може да минира дори конкурс, проведен с тяхно участие.

Упрекът и на двамата е към кадровиците, които не само не защитиха навременно и еднозначно съдийската независимост при постановяване на актове, обратното – позволиха всяко решение да бъде атакувано не заради, а извън закона.

Калин Калпакчиев: Отказвам да участвам в конкурса, за да защитя интереса на съдиите

Съдия Калин Калпакчиев

В отвода си Калин Калпакчиев, бивш член на ВСС и председател на Съюза на съдиите заявява:

„На основание чл. 36, ал. 9 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт се отвеждам от участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност в окръжните съдилища – наказателно отделение, за чийто редовен член съм определен чрез жребий с решение от 8.10.2019 г. по т. 14 на СК на ВСС (протокол № 32 от 8.10.2019 г.)

Основанията за депозирания от мен отвод се свеждат до няколко обстоятелства, които няма как да бъдат пренебрегнати на фона на развилите се през изтеклите седмици събития. По повод на конкретно съдебно произнасяне на съдебния състав, в който участвам, последва публична кампания за дискредитиране на професионалното и личното ми достойнство с участието на висши представители на всички държавни власти. Реакцията на Съдийската колегия на ВСС не даде необходимата защита на независимостта и достойнството на засегнатите съдии, напротив бяха изразени твърдения за пристрастност на съдебния състав, а сигнал на политическа партия беше предаден за проверка от ИВСС. Цялостното поведение на Съдийската колегия до момента ми дава сериозни основания да смятам, че участието ми в комисията по обявения конкурс за повишаване в длъжност в окръжните съдилища – наказателно отделение може да се отрази негативно на законосъобразното приключване на процедурата в разумен срок.

Въпреки липсата на обективна основа за съмнение в моята безпристрастност, но изцяло в името на добрия интерес на съдиите, които участват в конкурса за повишаване, подавам настоящия отвод от по-нататъшно участие в комисията по провеждане на процедурата“.

 

Весислава Иванова: Здравият разум изключва застрашаване на конкурса, действителността – не

Съдия Весислава Иванова

Весислава Иванова, член на първата Комисия по атестирането и конкурсите на колегията на ВСС, е написала на кадровиците:

„На основание чл. 36, ал. 9 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт се отвеждам от участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност в окръжните съдилища – наказателно отделение, за чийто редовен член съм определена чрез жребий с решение от 8.10.2019 г. по т. 14 на СК на ВСС (протокол № 32 от 8.10.2019 г.)

Намирам, че е налице основателна причина за това. Въпреки дължимото професионално отношение и личното ми убеждение за отсъствие на каквото и да е предубеждение и/или пристрастност у мен по отношение, на когото и да е от участниците в конкурса, налице е факт, който трябва да бъде отчетен.

Ноторни са обстоятелствата от последните дни, изразени в откровено враждебни реакции на висши представители на властта и на политически дейци срещу личността на съдии, сред които съм и аз, по повод конкретно съдебно произнасяне. Известни са и Вашите две позиции по въпроса. Публично достояние са и твърденията на член на Съдийската колегия от политическата квота, направени в заседанието на 01.10.2019 г. и отразени в пълния стенографски протокол. Г-жа Вероника Имова настоятелно приписва зависимости и обвързаности на съдиите от съдебния състав, в който съм участник, определя като „скандален“ постановения от съда акт и пр. Персоналните атаки срещу съдии са артикулирани от член на Съдийската колегия и макар да почиват на произволни и непроверени твърдения, заедно с изразената непоследователна по своята същност позиция на органа, призван да отстоява независимостта на институцията на Съда и на отделните съдии, са от естество да уязвят публично своите адресати. Изказаните от член на ВСС виждания за пристрастност на изтъкнатите основания, при това съвсем на сериозно, създават у мен разумна тревожност, че сходни доводи биха могли да бъдат използвани във връзка с участието ми в предстоящия конкурс. Неизбежният негативен ефект, който ще понеса в личностен план, не е основното ми притеснение. Изпитвам дълбоко безпокойство, че само фактът на участието ми може да компрометира процедурата, тъй като ще е повод за някои да поставят под съмнение (определени) резултати.

Ето защо, независимо от субективната ми увереност, че не е налице действително основание да се считам за предубедена и/или заинтересована, аз се чувствам длъжна да се отведа от участие в конкурсната комисия, за да се охранят интересите на всички мои колеги, участващи в конкурса. Не желая да създавам риск резултатите от бъдещото им класиране да бъдат подлагани на унизителен анализ и да бъдат поставени под съмнение само заради моето участие като член на комисията. Съзнавам, че здравият разум поначало следва да изключва подобна опасност. Но имам основателни опасения за обратното. Затова, колкото и абсурдно да е основанието за отвод, в случая то парадоксално се явява единствената възможност“.

About De Fakto

Проверете също

Държавата хищно укрива важна за обществото информация

Държавата хищно укрива важна за обществото информация, независимо че от 22 години съществува специален закон как …

Рискът за здравето на издирваното лице може да отложи, но не и да обоснове отказ за изпълнение на ЕЗА

Според генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona сериозният риск за здравето на издирваното лице може да обоснове …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.