Последни новини
Home / Законът / „Кубчето на Рубик“ е недействителна марка на Европейския Съюз, обяви Общия съд на ЕС

„Кубчето на Рубик“ е недействителна марка на Европейския Съюз, обяви Общия съд на ЕС

Defakto.bg

Общият съд на ЕС потвърди обявяването за недействителна на марката на Европейския съюз, състояща се от формата на „куба на Рубик“
Съществените характеристики на тази форма са необходими за получаването на техническия резултат, който се изразява във възможността за ротация на тази стока, поради което тази форма не е можела да бъде регистрирана като марка на Европейския съюз

По заявка на британското дружество Seven Towns, което управлява в частност правата на интелектуална собственост по отношение на „куба на Рубик“, през 1999 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) регистрира следната кубична форма като триизмерна марка на ЕС за „триизмерни пъзели“:
През 2006 г. германският производител на играчки Simba Toys подава искане пред EUIPO да обяви за недействителна регистрацията на триизмерната марка  по съображението, че тя отразява техническо решение, състоящо се във възможността за ротация на куба, а техническите решения могат да се защитават само с патент, но не и като марка. След като EUIPO отхвърля това искане, Simba Toys подава жалба до Общия съд на Европейския съюз с молба да  отмени решението на EUIPO.
С решение от 25 ноември 2014 г.1 Общият съд отхвърля жалбата на Simba Toys по съображението, че разглежданата форма на куб не отразява техническа функция, която да е пречка за регистрирането ѝ като марка. По-конкретно, Общият съд приема, че техническото решение, което отличава куба на Рубик, не произтича от характеристиките на тази форма, а по-скоро е резултат от вътрешен, невидим механизъм на куба.
Simba Toys обжалва решението на Общия съд пред Съда, който се решение от 10 ноември 2016 г.2 отменя както решението на Общия съд, така и това на EUIPO. В решението си
Съдът констатира по-специално, че за да преценят дали регистрацията трябва да се откаже поради това, че спорната кубична форма отразява техническо решение, EUIPO и Общият съд е трябвало да вземат предвид и невидимите функционални характеристики на стоката с тази форма като възможността за ротация.
След решението на Съда EUIPO е трябвало да вземе ново решение, като се съобрази с направените от Съда констатации. С решение от 19 юни 2017 г. EUIPO констатира, че
изображението на спорната кубична форма разкрива три съществени характеристики, а именно общата форма на куба, черните линии и малките квадратчета върху всяка от
стените на куба и различните цветове на шестте стени на куба. В този контекст EUIPO приема, че всяка от тези съществени характеристики е необходима за получаването на
технически резултат, който се постига при вертикално и хоризонтално завъртане около определена ос на редовете по-малки кубчета с различен цвят, които са част от по-голям куб, докато деветте квадрата на всяка стена на този куб станат от един и същи цвят. Тъй като обаче Регламентът относно марката на Европейския съюз3 не позволява регистрацията на форма, чиито съществени характеристики са необходими за получаването на технически резултат, EUIPO заключава, че спорната марка е регистрирана в нарушение на този регламент и съответно обявява за недействителна нейната регистрация.
Rubik’s Brand Ltd, което в момента притежава спорната марка, обжалва това решение на EUIPO пред Общия съд.
С днешното си решение Общият съд констатира най-напред, че в решението на EUIPO е допусната грешка в преценката, доколкото EUIPO е приела, че разликите в цвета на шестте стени на куба са съществена характеристика на спорната марка. В това отношение Общият съд уточнява от една страна, че Rubik’s Brand никога не е твърдяло, че за него
обстоятелството, че всяка от стените на куба евентуално е цветна, изпълнява важна роля в контекста на регистрацията на спорната марка и от друга страна, че простият визуален
анализ на графичното изображение на тази марка не позволява да се установи с достатъчна точност, че шестте стени на куба са с различен цвят.
След това Общият съд потвърждава дефиницията на техническия резултат, дадена в обжалваното решение. В този контекст Общият съд, от една страна, констатира, че спорната
кубична форма отразява изгледа на конкретната стока, във връзка с която е поискана регистрацията, в случая триизмерен пъзел, известен като „куба на Рубик“. От друга страна,
Общият съд отбелязва, че тази стока е игра, чиято цел е да се подреди триизмерен цветен пъзел с кубична форма, като се подредят шест стени с различен цвят, и че тази цел се
постига чрез вертикално и хоризонтално завъртане около определена ос на редовете по-малки кубчета с различен цвят, които са част от по-голям куб, докато деветте квадрата на
всяка стена на този куб станат от един и същи цвят.
Що се отнася до анализа на функционалността на съществените характеристики на спорната марка, Общият съд счита, също като EUIPO, че основната характеристика,
състояща се от черните линии, които се пресичат хоризонтално и вертикално върху всяка от стените на куба и разделят всяка от тях на девет еднакви по размер малки кубчета,
разпределени в редове три по три, е необходима за получаването на търсения технически резултат.
Всъщност тези черни линии физически разделят отделните малки кубчета и така позволяват на играча да върти всяка редица малки кубчета независимо една от друга, за да групира тези малки кубчета в желаната цветова комбинация на всяка от стените на куба. Такова физическо разделяне е необходимо, за да може отделните редици малки кубчета да бъдат  въртени вертикално и хоризонтално посредством механизъм, намиращ се в центъра на
куба. Без такова физическо разделяне кубът би бил просто твърдо тяло без нито един отделен компонент, който да може да бъде местен самостоятелно.
Що се отнася до съществената характеристика, състояща се от общата форма на куба, Общият съд счита, също като EUIPO, че формата на куб е неделима, от една страна, от
решетъчната структура, състояща се от черните линии, които се пресичат върху всяка от стените на куба и разделят всяка от тях на девет еднакви по размер малки кубчета,
разпределени в редове три по три, и от друга страна, от функцията на разглежданата конкретна стока, която е да бъдат въртени хоризонтално и вертикално редовете
малки кубчета. Като се има това предвид, формата на стоката действително може да бъде само кубична, тоест на правилен шестостен.
При тези обстоятелства Общият съд стига до извода, че макар различните цветове на шестте стени на куба да не представляват съществена характеристика на спорната марка,
двете характеристики на тази марка, които EUIPO правилно е окачествила като съществени, са необходими за получаването на резултата, който е търсен със
стоката, представена с разглежданата кубична форма, така че последната не е могла да бъде регистрирана като марка на Европейския съюз. Ето защо Общият съд
потвърждава обжалваното решение и отхвърля жалбата на Rubik’s Brand.

1 Решение на Общия съд от 25 ноември 2014 г., Simba Toys GmbH & Co. KG/СХВП (T-450/09), вж. също прессъобщение 158/14.

2 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO (C-30/15 P, вж. също
прессъобщение CP 122/16).
3 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (JO 2009, L
78, p. 1)

* Съабщението е на пресцентъра на Съда на ЕС

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура задържа и обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство, ще иска постоянен арест

Актьорът Христо Шопов е обвинен и задържан за 72 часа, съобщи Софийска районна прокуратура. По  …

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.