Последни новини
Home / Законът / Потвърдено: Кадровиците правилно отказали на Лозан Панов дисциплинарно дело срещу Даниела Дончева, ВКС ще плаща хонорар за безплатния й адвокат

Потвърдено: Кадровиците правилно отказали на Лозан Панов дисциплинарно дело срещу Даниела Дончева, ВКС ще плаща хонорар за безплатния й адвокат

Defakto.bg

Съдийската колегия на ВСС правилно е отказала да образува дисциплинарно дело срещу председателя на Софийския апелативен съд Даниела Дончева по предложение на Лозан Панов. Това потвърждава окончателно петчленен състав на Върховния административен съд. Петчленката осъжда Върховния касационен съд да плати минималния изискуем хонорар на защитника на Дончева (в случая 500 лева), тъй като адвокатът е бил назначен по линия на безплатната – за представлявания – правна помощ.

Решението  е на Ваня Анчева, Йовка Дражева, Мариета Милева, Тодор Тодоров, Весела Андонова – докладчик от ВАС. И е последното от поредица произнасяния по скандала с „делото за 102 милиона лева“.

Казусът, както е известно, от една страна бе свързан с КТБ и основния прокурорски свидетел Бисер Лазов, а от друга – с отнемането на това търговско дело от определения на случаен избор докладчик от Софийския апелативен съд Милен Василев и възлагането му на председателя на съда Даниела Дончева чрез преразпределение на съставите в търговското отделение, с нейни заповеди. Ставащото стана публично известно през 2017 г., след разлепено от Василев на служебното табло на съда обръщение до председателя Дончева, съпроводено с настояване да се свика Общо събрание на САС.

Самото „дело за 102 милиона“ бе решено още миналата година – от нов докладчик, като по него фалиралата КТБ стана кредитор на фалиралия Бисер Лазов. През септември тази година окончателно приключи и заведеното от Даниела Дончева наказателно дело за обида и клевета срещу Милен Василев, то бе прекратено заради функционалния имунитет на съдията (Василев е действал в рамките на магистратската си служба, прие Пловдивският районен съд).  А решението на петчленката на ВАС слага точка и на сагата с исканото от Панов и отказаното от кадровиците дисциплинарно производство срещу председателя на САС за нарушения на случайния избор и на етичния кодекс, както и заобикаляне на Общото събрание на съда.

Миналата година, след многобройни протакания, Съдийската колегия на ВСС отхвърли предложението на Панов веднъж с аргумента, че за повечето твърдяни нарушения е изтекъл 6-месечният давностен срок. И това беше факт, но не за всички – тях кадровиците отказаха да ги разследват дисциплинарно, като се произнесоха, че нарушения няма. И влязоха в колизия с тълкувателно решение на Върховния административен съд по дисциплинарната практика, в което изрично бе написано, че при образуването на дисциплинарни производства ВСС извършва проверка за законосъобразност на предложението, но не и за неговата обоснованост. Нещо повече – в това тълкувателно решение двете колегии на Върховния административен съд приемат, че няма противоречива и неправилна практика на съда по въпроса и откроняват питането.

Два състава на ВАС поред обаче потвърждават произнасянето на кадровиците и, може би, е време за ново тълкуване.

Първата инстанция, тричленката на ВАС обяви, че членовете на Висшия съдебен съвет имат право предварително да се произнесат по обосноваността на дисциплинарното искане.

Същото казва сега и петчленният състав:

„Решението е правилно….

Настоящият съдебен състав споделя изводите на тричленния състав на ВАС, че така издадената заповед за заместване, поради служебна ангажираност в друг състав, не представлява нарушение. Последната е нормална последица от предходно издадената заповед № А-1168/27.09.2017 г., с която съдия Дончева е определила себе си за председател на 11 състав на ГК на САС за съдебно заседание от същата дата – 02.10.2017 г., тъй като съдия Дончева не може едновременно да заседава в два състава. Както правилно сочи и съдът, нито в предложението на председателя на ВКС, нито в това на КДДВИВСС е посочено кои правни норми нарушава коментираната заповед, за да представлява нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ – неизпълнение на други служебни задължения.

Пороците на акта, съдържащ констатации за дисциплинарни нарушения, са част от обхвата на преценката за надлежно упражняване на правомощието по чл. 312, ал. 1 ЗСВ, като съществуването им е свързано с процесуалния въпрос за допустимостта на дисциплинарното производство, а не с елементи от фактическия състав на самата отговорност, който е материалноправен. С оглед изложеното и т. 5, раздел II от Стандартите за провеждане на дисциплинарно производство по глава шестнадесета от ЗСВ, приети от съответните колегии на ВСС, правилно първостепенният съд е приел, че преди образуване на дисциплинарното производство, наказващият орган разполага с правомощието да извърши проверка за обоснованост и основателност на предложението на органа по чл. 312, ал. 1 ЗСВ. Възприемане на тезата на касатора, би довела до засягане на законни интереси на магистрата, на административния ръководител или на неговия заместник, тъй като само фактът на образувано дисциплинарно производство, независимо от неговия изход, би имал последици за последните във връзка с повишаването им в длъжност, при заемане на длъжност, при подаване на оставка, при изплащане на обезщетения и други хипотези подробно уредени в ЗСВ….
Касаторът не сочи конкретни обстоятелства обосноваващи наличието на предпоставките по чл. 10 АПК за отвод на членовете от СК на ВСС Д. Марчева и С. Грозев. Обстоятелството, че г-жа Марчева е била първоначално определена за докладчик по т.д. № 2632/2017 г., а г-н Грозев е бил изпълняващ функциите председател на САС, не водят до извод, че последните ще бъдат предубедени в решенията си.
Като е приел, че оспорените решения са постановени без допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и неговата цел, Върховният административен съд, тричленен състав, е постановил правилно решение. Не се установяват касационни основания за отмяна, поради което обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.
С оглед изхода на спора и на основание чл. 228 във вр. с чл. 143 АПК, на ответника Д. Дончева следва да бъдат присъдени разноски. В съответствие с чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, ВКС следва да заплати на адвокат А. Икономов от Адвокатска колегия Велико Търново сумата от 500 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за осъществената безплатна правна помощ на г-жа Дончева“.

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ана Велкова: За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение

  За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение. И ако в …

Следи от шпионски софтуер в Брюксел: Елена Йончева и Натали Лоазо са били подслушвани

 Депутатите от Европарламента откриха в телефоните си зловреден софтуер, което предизвика тревога за поверителната работа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.