Последни новини
Home / Законът / Участието на магистрат на пенсионна възраст в конкурсна комисия не опорочава самия конкурс

Участието на магистрат на пенсионна възраст в конкурсна комисия не опорочава самия конкурс

Defakto.bg

Участието на съдия, навършил пенсионнната възраст от 65 г., в състава на конкурсна комисия не опорочава процедурата, нито резултатите от конкурса.

Това заявяват Николай Гунчев (председател и докладчик), Росен Василев, Сибила Симеонова от Върховния административен съд. Решението им е по три жалби срещу конкурса за повишение в Гражданската колегия на ВКС и е окончателно.

Конкурсите за повишение в трите колегии на ВКС са първите от години насам. По този за Гражданската колегия на 27 ноември м.г. Съдийската колегия на ВСС назначи първите трима класирани: Емилия Донкова-Найчева (зам.-председател на Софийския окръжен съд), Филип Владимиров (съдия в същия съд, бивш председател) и Розинела Янчева (СГС).

Жалби във Върховния административен съд изпратиха трима неназначени претенденти: Жаклин Петрова-Комитова (класирана на 10-о място), Мария Иванова-Вранеску (на 23-о място) и Атанас Иванов (на 32-о място). Обжалването спря встъпването на тримата победители в длъжност.

Недоволните излизат с няколко твърдения  за немотивираност и незаконосъобразност, включително и понеже при оценката на атестационните формуляри не била взета предвид натовареността на отделните кандидати.

Най-същностното възражение обаче е, че председател на конкурсната комисия е била върховната съдийка Мариана Костова, която към момента на класирането на кандидадите вече е била навършила 65 г. – определената по Конституция и закон пределна възраст за магистрати. Костова е влязла в състава на комисията като представител на КАК, чрез жребия на случайния избор.

Въпросът за „пенсионерите“ в КАК неведнъж е бил повдиган и от кадровици, в крайна сметка в правилата за съдийската Комисия по атестирането и конкурсите в края на миналата година като изискване към членовете й бе записано да не навършват 65 г. по време на мандата им (той е 1 г., с право на повторност). Но това не сне от дневния ред възраженията срещу вече проведени конкурси.

Навършената пенсионна възраст не прави от магистрата автоматично „пенсионер“, това става с изричен акт на ВСС, напомнят по този повод върховните съдии Гунчев, Василев и Симеонова. Докато не са освободени от длъжност – на това или друго основание – съдиите не губят качеството си на такива, включително и като членове на КАК, а оттам и участието им в конкурсни процедури не опорочава състезанието и класирането на участниците, категорични са от ВАС.

Решението:

Освобождаването от длъжност на съдия, прокурор или следовател при наличие на предпоставката навършване на 65-годишна възраст е регламентирано, както в чл. 129, ал. 3 от Конституцията, така и в чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
В тази връзка жалбоподателите са направили възражение, че председателят на конкурсната комисия и член на КАК при СК на ВСС – Мариана Костова, е следвало да бъде пенсионирана през декември 2017 г., но тя е продължила работата си в конкурсната комисия по процесната процедура и към момента на класиране на участниците, и това е довело до конфликт на интереси. Това възражение е неоснователно.
Съгласно чл. 37, ал. 4, изр. 1 от ЗСВ в състава на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия се включват членове от колегията, както и избрани членове от действащи към момента на избора съдии с ранг или на длъжност съдия във Върховния касационен съд или във Върховния административен съд. Безспорно е по делото, че към момента на избора за член на КАК към СК на ВСС, Мариана Костова е била действащ съдия във ВКС, и че не е навършила пенсионна възраст по смисъла на ЗСВ. Съгласно чл. 37, ал. 8 от ЗСВ мандатът на избраните членове на комисиите по атестирането и конкурсите е едногодишен. Съдия, прокурор или следовател не може да бъде избиран за член на съответната комисия за повече от два последователни мандата. По време на конкурсната процедура за Костова не е било изтекло мандатното правоотношение, макар че е навършила 65-годишна възраст.
В чл. 30, ал. 5, т. 1 от ЗСВ е разписано, че съдийската колегия и прокурорската колегия назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите. С оглед тази разпоредба и уредбата, която е предвидена в чл. 129, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Конституцията, съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност от съответната колегия на ВСС. Освобождаването от длъжност при навършване на 65-годишна възраст не се осъществява ex lege – автоматично по силата на закона, а е необходимо настъпването на конкретен юридически факт – приемане на решение от съответния колегиален орган за освобождаване от длъжност поради навършване на 65-годишна възраст. До настъпването на този юридически факт, съдията, прокурорът или следователят осъществява магистратската си дейност или както е в случая с Мариана Костова – продължава да се изпълнява мандатното правоотношение като член на КАК и касателно член на вече избраната конкурсна комисия.
В действителност по делото е установено, че Мариана Костова е навършила 65-годишна възраст към момента на класиране на участниците, и съответно СК на ВСС не е гласувал нейното освобождаване веднага след навършване на посочената възраст, а в един доста по-късен етап, но това обстоятелство няма данни да е повлияло върху законосъобразното провеждане на конкурсната процедура. Председателят на комисията е била със статут на изборен член на КАК и действащ съдия до приемане на решението на ВСС, с което е освободена от длъжност поради навършване на 65-годишна възраст. Допуснатият от колегиалния кадрови орган пропуск за своевременно освобождаване от длъжност на Костова не опорочава законосъобразното протичане на конкурсната процедура.
Липсват данни и за твърдения от жалбоподателите конфликт на интереси по отношение на Мариана Костова. Съгласно чл. 175и, ал. 1 от ЗСВ, „конфликт на интереси“ възниква, когато съдия, прокурор или следовател има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Съгласно ал. 2 от същата норма „частен“ е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице по ал. 1 или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение, а съгласно ал. 3 „облага“ е всеки паричен или непаричен доход, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. По делото липсват доказателства, а и твърдения, че Мариана Костова има частен интерес, който да повлияе върху безпристрастното и обективно оценяване на кандидатите в конкурса. Не се налице и данни и твърдения, че същата е получила облага от участието й в конкурсната комисия след навършване на 65-годишна възраст. При преглед на индивидуалните протоколи на членовете на конкурсната комисия се установяват относително еднакви оценки, като са налице данни за по-високо оценяване по отношение на някои от жалбоподателите от страна на Мариана Костова, спрямо други членове на комисията. Изложеното категорично оборва тезата на жалбоподателите, че по отношение на Мариана Костова е бил налице конфликт на интереси, и че участието й в комисията след навършване на 65-годишна възраст е опорочило процедурата по повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – гражданска колегия.

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: „Медиацията по висящи съдебни дела – възможности и полза за всички участници“

На 22 март 2023 г., сряда, от 11 часа, в зала № 15 „Тържествена“ на Съдебната …

Прокуратурата прекрати разследването за щадящите ковид тестове за деца поради липса на престъпление

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца, съобщава държавното обвинение за БТА. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two + 11 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.