Последни новини
Home / Законът / Единодушно, ВКС срещу новите кариерни бонуси за кадровици

Единодушно, ВКС срещу новите кариерни бонуси за кадровици

Defakto.bg

Наградното удостояване на кадровиците, които са с най-високи заплати в системата, руши доверието 

Единодушно, с 63 „за“, без „против“ Пленумът на Върховния касационен съд се обяви категорично срещу новите кариерни бонуси за кадровиците.

Върховните съдии са приели становище по предложените между първо и второ четене допълнителни поправки в съдебния закон, които предвиждат при приключване на мандата във ВСС членовете му да могат да бъдат възстановявани и на една степен по-висока длъжност в третата власт. Тази промяна бе инициирана от депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти.

Преди днешното произнасяне на ВКС, членът на Висшия съдебен съвет Олга Керелска (съдия от ВКС) призова Съдийската колегия на ВСС също да се противопостави на предлаганите както кариерни, така и финансови бонуси. Становището й бе обсъдено само от върховните съдии в съвета, които по принцип се изказаха „против“, но препратиха решението към Пленума на ВСС, за да се чуят и прокурорите.  Все пак стенограмата от заседанието на Съдийската колегия трябваше да бъде изпратена на правната комисия в парламента.

Становище срещу бонусите изпратиха и от Съюза на съдиите.

След възобновяването на работата им тази седмица депутатите няма да се занимават със съдебния закон.

Становището на ВКС:

„Категорично и единодушно съдиите от Върховния касационен съд на Република България възразяваме срещу предложеното с § 1 изменение на чл. 28, ал. 1 от устройствения закон на съдебната власт, по следните съображения:

1.Предлаганата допълнително промяна, отново показваща
конюнктурното отношение към проблемите на съдебната система и
тенденциозно несъобразяване становището на върховните съдии за
изменения в устройствения ú закон, накърняващи престижа на съдебната власт, е в пълно несъответствие и с прогласените в мотивите към настоящия законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт цели за максимално отстояване принцип за независимост на съдиите, прокурорите и следователите при контрола над дейността им.

2.Създадената с допълващото изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) възможност членовете на Висшия съдебен съвет при изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл.130, ал.8, т.1 от Конституцията, да бъдат възстановявани на длъжност в органите на съдебната власт с една степен по-висока от заеманата преди избора е извънредна привилегия, несъвместима с принципите на една демократична и
правова държава, изискващи тя да е обществено необходима и социално оправдана.

Лишен от разумна правна обосновка за изключване определена категория съдии, прокурори и следователи от установеното в ЗСВ конкурсно начало в кариерното развитие на магистратите и свързаното с него атестиране на кандидатите, предлаганият с изменението на чл.28, ал.1 ЗСВ „кариерен бонус“ нарушава баланса за справедливост сред магистратската общност, действа ú демотивиращо и поставя под съмнение персоналната независимост на привилегированите – предходна и бъдеща. В същността си така предлаганото наградно удостояване на членовете на ВСС с възстановяване на длъжност със степен по-висока от заеманата преди избора се явява и заобикаляне на основополагащия,за всяка демократична държава, принцип на разделение на властите, прогласен от Конституцията. Осигуряващо непрозрачен кариерен растеж и на избраните от парламентарната квота членове на ВСС, различен от установеното към този момент за всички магистрати конкурсно начало, визираното поощрение позволява пряко вмешателство на политическата класа при формиране персоналния състав на всички органи на съдебната власт и посяга на независимостта ú, какъвто не е смисълът, разумът и целта на чл.130, ал. 3, във вр. с чл. 130а, ал. 3 и ал. 4 от Конституцията.

Затова и съобразявайки ясно разписаните в закона правила за избор на членове на ВСС и детайлизираните им правомощия Пленумът на ВКС счита за изцяло неприемливи и неприсъщи на законодателната власт на държава от ЕС мотивите на законодателно предложение № 945-04-161/04.10.2019 г., поради следното:

1.Висококвалифицираните съдии, прокурори и следователи, всякога ноторни в магистратската общност, не се нуждаят от привилегирован кариерен бонус, който различаващ се по обективни критерии от приетия модел за кариерно развитие на магистрати, води до игнориране и обезличаване на доказаните им високи професионални качества.

  1. Като коректив на доброволно и временно отнетата им възможност за кариерно израстване изборните членове на ВСС, както многократно Пленумът на ВКС е подчертавал, получават най-високите възнаграждения в съдебната система – тези на председател на Върховен съд и на главен прокурор, но без да изпълняват техните конституционни и законови функции. Участват и в редица проекти, финансирани или съфинансирани от ЕС, за което свое участие получават съответното, значително по размер, възнаграждение. На идващите от друго населено място изборни членове на ВСС, за разлика от всички останали магистрати, се предоставят и безплатни квартири.
  2. Изборните членове на ВСС през времетраене на 5-годишния им мандат престават да бъдат магистрати и не правораздават. Като членове на орган, призван по Конституция да администрира съдебната власт през този период от време те не повишават професионалната си квалификация и за разлика от съпоставяните  в  предложението  съдебни   инспектори, чийто „кариерен бонус“ също беше отречен от съдиите от Върховния касационен съд като неприемлив, не извършват планови ревизии на съдилищата и нямат задължение да следят формираната задължителна съдебна практика.

Освен неследващ се по съображения, че с начина на въвеждането му, замисленият „кариерен бонус“ пряко посяга на независимостта на съдебната власт и генерира напрежение в магистратските среди, той би довел и крайно негативни последици за качеството на правораздаване, поставяйки на по-високите нива в съдебната йерархия магистрати без необходимата обективна атестационна оценка на техните професионални качества към момента на възстановяването.

Поради изложеното считаме за неприемливо Предложение вх.№ 954-04-161/04.10.2019 г. за изменение в приетия на първо гласуване на 27.09.2019 г. законопроект и допълнение на Закона за съдебната власт № 902-01-49, което е и непредложено за обсъждане от магистратската общност.“

About De Fakto

Проверете също

Съдът на ЕС уточнява статута на произволната мутагенеза in vitro от гледна точка на Директивата за ГМО

 Организмите, получени чрез прилагането in vitro на техники/методи на мутагенеза, които традиционно са били използвани …

ВКС образува тълкувателно дело за обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия

         С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.