Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС с ново решение срещу Полша, този път за пенсионирането на съдии и на прокурори

Съдът на ЕС с ново решение срещу Полша, този път за пенсионирането на съдии и на прокурори

Defakto.bg

Новите правила в Полша за пенсиониране на съдиите от обикновените съдилища и на прокурори, приети през юли 2017 г., противоречат на правото на ЕС.

Това заявява в днешно решение Съдът на Европейския съюз.

В края на юни тази година Съдът в Люксембург вече се произнесе по друго „полско“ дело – за намаляването на пенсионната възраст на съдиите от Върховния съд като нарушаващо принципа на несменяемост на магистратите и независимостта на съдебната власт.

И двете дела са по искове на Европейската комисия.

През октомври ЕК предяви и нов иск срещу Полша – за новия режим на дисциплинарните производства, позволяващ съдии да бъдат преследвани и наказвани заради съдържанието на техните актове.

Днешното решение

Еврокомисията оспорва установената различна възраст за пенсиониране на мъжете и жените, които са били съдии или прокурори в Полша.

Полският закон от 12 юли 2017 г. намалява възрастта за пенсиониране на съдиите от обикновените съдилища и прокурорите до 60 години за жените и 65 години за мъжете. Преди това възрастта за пенсиониране е била 67 г. и за двата пола.

Същият закон предоставя на министъра на правосъдието правомощието да удължи срока на действие на активна служба на съдиите от обикновените съдилища след така определената нова пенсионна възраст.

Пряка дискриминация

Първо, Съдът се произнася по въведените различия на пенсионната възраст за жени и мъже – съдии и прокурори.

И изтъква, че пенсиите за осигурителен стаж, на които тези съдии и прокурори имат право попадат в обхвата на чл. 157 от ДФЕС, съгласно който всяка държава-членка трябва да гарантира еднакво заплащане за мъжете и жените, според работата. Въпросът за пенсионирането попада и в обхвата на разпоредбите на Директива 2006/54, за равното третиране в професионалните схеми за социално осигуряване.
Съдът приема, че законът въвежда пряка дискриминация, основана на пола, специално по отношение на времето, когато засегнатите лица могат да имат действителен достъп до предимства, предвидени от съответните пенсионни схеми.

СЕС отхвърля аргумента  на Полша, че така установените различия между жените и мъжете съдии и прокурори по отношение на пенсионната възраст е мярка за  положителна дискриминация. Съдът заключава, че са нарушен член 157 от ДФЕС и Директива 2006/54.

Опасност министърът на правосъдието да „отстранява“ неудобни съдии

Второ, Съдът разглежда предоставеното на министъра на правосъдието правомощие да решава дали да упълномощава или не съдиите от обикновените съдилища да продължат да работят след „новата“ пенсионна възраст за определен период от време (10 години за жените и 5 години за мъжете).

СЕС напомня решението си от 24 юни 2019 г. (за съдиите от Върховния съд) и позицията за приложимостта на член 19, параграф 1, втора алинея от ДЕС, който задължава държавите-членки да гарантират ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на ЕС. За да се изпълни това задължение, запазването на съдийската независимост е от съществено значение.

В съответствие с установената практика това означава съответният съд да упражнява функциите си изцяло автономно и безпристрастно.

Съдът отбелязва, че сам по себе си фактът, че орган на изпълнителната власт, като министъра на правосъдието, е натоварен с правомощия да решава дали да удължи или не периода на дейност на съдиите след навършване на пенсионна възраст, не е достатъчен да се заключи, че независимостта е подкопана.

Но условията и процедурните правила за това властническо правомощие на министъра са такива, че пораждат основателни съмнения дали засегнатите съдии ще са независими спрямо външни фактори.

Първо, критериите, въз основа на които министърът ще взема решението си, са твърде неясни и непроверими – той няма задължение да се аргументитра, а решението му не подлежи на съдебен контрол.

Второ, продължителността на периода, в който на съдиите се позволява да продължат да работят сред навършване на пенсионна възраст, зависи от преценката на министъра. А независимостта на съдиите спрямо всяка външна намеса или натиск изисква включитерно гаранции срещу произволното отстраняване от длъжност.

В конкретния случай комбинацията от намаляване на нормалната възраст за пенсиониране на съдиите от обикновените съдилища и предоставянето на министъра на правосъдието на преценката дали те ще продължат да работят и след това, създава разумни съмнения за целените последици. Например че министърът ще може да отстранява определени групи от съдии и за задържа на работа други. А, оставените на работа съдии непрекъснато ще бъдат под угрозата от отстраняване.

About De Fakto

Проверете също

След 12 часа дискусии по Изборния кодекс в петък, заседанието приключи с обещание за дело в съда (обновена)

След 12 -часов дебат по извънредните  промени в изборното законодателство,  петъчният  парламентарен ден приключи с …

Съобщение на Инспектората към ВСС за нов образец на имуществените декларации

Инспекторатът към ВСС разпространи съобщение за утвърждаване на нов образец на имуществените декларации по чл. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.