Последни новини
Home / Законът / Норвежкият закон за закрила на детето е в съответствие с Европейската конвенция за човешките права

Норвежкият закон за закрила на детето е в съответствие с Европейската конвенция за човешките права

Defakto.bg

Наташа Добрева, адвокат

Дете не трябва да се отделя от родителите си срещу
тяхната воля, освен когато компетентните власти, с подлежащо на съдебен контрол  решение, преценят, че такова отделяне е в най-добрия интерес на детето, посочва ЕСПЧ.

 

НОРВЕЖКИЯТ ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
постанови Голямата Камара на ЕСПЧ на 10.09.2019г по делото Странд Лобен и др. с/у Норвегия (жалба 37283/13).

Проблем има в начина, по който законът се прилага от отдел „Закрила на детето“, както и в последващия съдебен контрол.
Г-жа Странд Лобен и детето Х. са биологични майка и син, които не живеят заедно, поради ниския родителски капацитет на майката и риска за оцеляването на бебето през първите седмици след раждането му. Спрямо детето, норвежките власти прилагат ескалиращи мерки за закрила – настаняване в приемно семейство, супервизиран режим на конктакти между майка и син, отнемане на родителските права на майката, разрешение за осиновяване от приемните родители. Жалбата пред ЕСПЧ е за несправедлива намеса в семейната връзка между биологичните майка и син от страна на отдел „Закрила на детето“
и за неправилна преценка на националния съд кой е най-добрият интерес на Х. в случая.
Жалбата не повдига оплакване срещу законодателството на Норвегия в областта на
социалните политики, нито ЕСПЧ намира проблем в качеството на норвежкия Закон за
закрила на детето:
„По-нататък, не се спори, че [мерките] са взети в съответствие със закона, а именно
Закона за Социалното Осигуряване на Детето, и са преследвали целта на закона, а
именно „защитата на здравето и морала“ и „правата и свободите“ на Х. Съдът не
вижда причина да се произнесе другояче. Следователно, намесата е изпълнила две от
трите условия за справедливост, предвидени в Член 8, алинея 2. Спорът в настоящия
случай се отнася до третото условие: дали намесата е била „необходима в едно
демократично общество“. (параграф 214 от решението).
ЕСПЧ не вижда принципен проблем в това, че мерки за настаняване на деца извън
семейството съществуват.

Подобни законодателни решения не са в разрез с КЗПЧОС, тъй като в сферата на социалните политики Държавите-членки имат широка свобода на преценка. Правото на уважение към семейния живот по Член 8 не е абсолютно право на съвместно живеене и приемането на различни мерки за закрила на деца не го нарушава.
Изискването на КЗПЧОС е само мерките да бъдат временни: „властите имат позитивно
задължение да предприемат стъпки за улесняване събирането на семейството обозримо
най-скоро“ (параграф 205 от решението). ЕСПЧ отбелязва, че „съществува важен
международен консенсус, че дете не трябва да се отделя от родителите си срещу
тяхната воля, освен когато компетентните власти, с подлежащо на съдебен контрол
решение, преценят, в съответствие с приложимото право и процедури, че такова
отделяне е необходимо в най-добрия интерес на детето.“ (параграф 207 от решението).
Съответно, предметът на спора по делото Лобен се свежда само до това дали решението на
норвежкия съд е било пропорционално, дали в него се обсъждат релевантните обстоятелства за конкретния случай и дали спазва справедлив баланс между правата на всички участници в процеса:
имайки предвид ограничените доказателства, които могат да се съберат от
осъществените контактни сесии, във връзка с пропуска … да се назначи актуална
експертиза на способността [на жалбоподателката] да предоставя подходяща грижа и
централното значение на този фактор в преценката на Градския съд, и също липсата на
анализ относно продължаващата уязвимост на Х., Съдът счита, че процесът по
намиране на най-доброто разрешение, довел до предметното съдебно решение от
22.02.2012 г, не е протекъл така, че да осигури взимане предвид на всички възгледи и
интереси на жалбоподателите.“ (параграф 225 от решението).
Ето защо, само заради мотивите на местния съд и без да критикува националното
законодателство, ЕСПЧ приема нарушение на правото на семеен живот по Член 8 от
КЗПЧОС. Решението е прието с 13 гласа „За“ срещу 4-ма съдии, които считат, че няма
никакво нарушение на КЗПЧОС.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22STRAND%20LOBBEN%22],%22docu
mentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%
22001-195909%22]}

About De Fakto

Проверете също

Петчленен състав на ВАС окончателно отхвърли жалби срещу наредбата за наркотичните вещества

   Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение от 06.04.2022 г. по …

Крум Зарков в Брюксел: Питаха ме основно за главния прокурор и неговата позиция по конституционния ни ред

  В последните три месеца България е отнела 12 „златни“ паспорта, за други пет процедурата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.