Последни новини
Home / Законът / Проект на левицата за НПК: Прокурорските откази за разследване да се обжалват пред съд

Проект на левицата за НПК: Прокурорските откази за разследване да се обжалват пред съд

Defakto.bg

Промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) за въвеждане на съдебен контрол върху прокурорските откази за образуване на досъдебно производство са внесли Корнелия Нинова и още 26 депутати от БСП.

А в мотивите си народните представители от левицата се позовават на риска от произвол, както и на наличието на широки прокурорски правомощия. Нещо повече – според вносителите, проектът дава заявка да отговори на критиките на Комитета на министрите на СЕ, на осъдителни решения на Евросъда в Страсбург, на препоръките от независимия анализ на европейските прокурори. Цитираните критики основно са за безконтролността на обвинител №1.

Какво конкретно се предлага?

Промени и допълнение в чл. 213 НПК. В момента текстът гласи:

Чл. 213. (1) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Прокурорът може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. Постановлението подлежи на обжалване пред по-горестоящата прокуратура.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)

Предложението е отказът директно да се оспорва пред първоинстанционния съд в седемдневен срок от получаването на преписа.

Като се добавят и нови алинеи в чл. 213, предвиждащи, че:

  • Съдът разглежда делото в закрито заседание не по-късно от месец след постъпването на жалбата, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на отказа.
  • С определението си съдът може – да потвърди постановлението за отказ, да го отмени и върне на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.
  • Определението може да се протестира от прокурора или обжалва от пострадалите в седемдневен срок от съобщаването му пред съответния въззивен съд. Въззивният съд се произнася с окончателно определение.
  • При повторен отказ за образуване на досъдебно производство постановлението може да се обжалва само при нови съществени доказателства.
  • Постановлението за отказ, които не е било оспорено пред съда може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура.

В мотивите си вносителите заявяват, че възпроизвеждат режима за съдебен контрол върху прекратяването на досъдебното производство, въведен през 2006 г., като се запазва и възможността за служебна отмяна на отказа от по-горен прокурор.

Сред аргументите също четем: „Липсата на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата за образуване на досъдебно производство е проблем, защото те създават предпоставки за произвол, многократно отбелязвано включително от самата прокуратура. Факт е, че често жертви и пострадали остават незащитени именно заради подобни откази, а нерядко идентични случаи – в рамките на инстанционния контрол – намират различни решения, което може да постави под съмнение обективността и независимостта на прокуратурата.

Съдебният контрол върху актовете на прокуратурата, в или извън контекста на въпросите, свързани с нейните широки правомощия, неведнъж е бил обсъждан през годините и то на различни нива. Евентуални решения са намерили място както в препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа, в мотивите на осъдителни решения на Съда в Страсбург, така и в заключения на проведения преди време от европейски прокурори независим анализ. Внесеният законопроект допринася за решаването на проблемните въпроси, свързани с широките правомощия на прокуратурата у нас“.

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.