Последни новини
Home / Гостува ни / Как в България броят дивите зайци с европейски пари

Как в България броят дивите зайци с европейски пари

Defakto.bg

Валя Ахчиева, EURACTIV BULGARIA

Поредното журналистическо разследване на Валя Ахчиева поставя въпроса за качеството на един важен доклад за природата в България, изготвен от нашенски „консорциум“ и платен от европейските данъкоплатци. Дали просто не става дума за пълна бутафория, покровителствена от министър Нено Димов?

Скрит е от българите един критичен анализ за изпълнението на европейски проект за над 9 милиона лева за състоянието на видовете и природните местообитания в България. На всеки шест години държавите-членки са длъжни да докладват какво се случва със защитените територии от мрежата Натура 2000. И през 2019 година България трябва да докладва. След обществена поръчка Изпълнителната агенция „Околна среда” избира за изпълнител на поръчката консорциум „ЕНВИМОН”.

Неочаквано България изпраща на 30 август т.г. в Брюксел скандален доклад за състоянието на видовете на своя територия. В него се казва, че оценката за развитието на животинските и растителните видове е от неблагоприятна към отрицателна. Тоест, животните и растенията в страната са на път да изчезнат!

Контрольорите по изпълнението на този европейски проект пишат критични бележки по въпросния доклад. Но никой не се съобразява с тях. Никой не коригира данните в доклада. Напротив!

Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Агенция „Околна среда” изпращат без корекции доклада в Европейската комисия. Ако всичко остане така, България може да очаква лоши последици.

А ние успяхме да се доберем до този критичен анализ на фирмата по контрола. В него се поставя под съмнение обективността на доклада за видовете и местообитанията в България.

И прави впечатление един факт. Някои изречения в критичните бележки завършват с удивителни знаци. Това означава, че самите контрольори се дивят на доклада, написан незнайно от кого. Защото, нито един експерт не се е подписал под тези съсипващи оценки и прогнози за изчезващи видове в България. Няма имена на учени, на професори, на доценти, които да декларират, че зад тези прогнози стоят хора на науката.

В бележките по контрола пише, че във въпросния доклад има манипулирани факти.

Сравнявайки данните между периодите от 2007-ма до 2012-та и 2013-та – 2018-та година, ясно се вижда, че има увеличение на популацията на видовете в България. Но в същото време, общото заключение е, че „размерът на популацията е намаляващ”!

В изпратения до европейските институции доклад пише, че вълкът в България щял да изчезне през следващите години. Според научните изчисления, за да бъде устойчив в България този вид, вълците трябва да наброяват у нас около 1200. Според ловците в Бургаския край, вълците само там са много повече – около 2000. И ловците имат своите доказателства за това.

Срещаме се с двама от тях, които са членове на Сдружението за ловци и риболовци „Лебед” в Бургас. Това е едно от най-старите и най-големи сдружения в България, което стопанисва огромна територия с природен парк „Странджа” и Атанасовското езеро. Членовете на това сдружение са участвали в обществените обсъждания на плановете за управление на тези резервати по Натура 2000.

Тодор Тодоров е кандидат-докторант в Лесотехническия университет. А темата на докторантурата му е за вълка в България. Тодор е събрал през последните 8 години генетичен материал от 174 вълка. И твърди, че това е още едно доказателство за силното присъствие на вълка в Странджа. Дори се твърди, че Странджа-Сакарския масив е богат с една от най-силните популации на този вид в Европа. Според Тодор е абсурдно да се твърди, че вълкът щял да изчезне. Той е готов да влезе в спор срещу всекиго с аргументи.

Председателят на сдружението на ловците и риболовците в Бургас – Невен Каравасилев е категоричен, че редовният отстрел на вълк е доказателство за това, че има много вълци в България. Само на територията на сдружението до момента са отстреляни 5 вълка. Последните два били от района на село Крушевец – само на 30 километра от Бургас. Затова вълкът ще се увеличава и ще го има, твърди Невен Каравасилев. Той отрича някой да ги е търсил по европейски проект, който има за цел преброяването на вълци, мечки, риби, жаби или костенурки. Никой не ги попитал, колко вълци има отстреляни тази година или миналата. Никой не ги е канил на обществено обсъждане по този проект, въпреки, че в предишни години, винаги са участвали и ловно-рибарските сдружения в такива обсъждания на видовете и местообитанията. От мен научавали, че има изпратен доклад в Европейската комисия за изчезващи видове в България.

В критичния анализ от контрола на проекта пише, че оценката „липса на данни” е твърде често срещана в доклада. Но тя не е обективна. Защото в много от случаите има достатъчно информация и наблюдения върху находищата. Например, мъхът „меесия лонгиста” е открит и находищата му са ясни. Защо тогава не е посочено това в доклада, за да се промени цялостната оценка на вида?

И какво е това?

Тенденциозно представяне на информацията или просто никой от ангажираните хора по проекта не е ходил да търси мъховете по планините? Критиката продължава в бележките по контрола. В доклада е написано, че площта на някои местообитания са неизвестни по Натура 2000! Но нали е направено картиране? Какво се крие зад това твърдение? Тенденциозност или некомпетентност?

И още нещо скандално са открили контрольорите на проекта.

Още през 2009-та година са описани хабитатите в България в официално ръководство, а в този доклад неизвестните специалисти пишат, че в България имало десетки, буквално десетки нови видове. Ето така се подменят видовете и Натура 2000. Ако наистина има промени, то те трябва да бъдат картирани, да се обсъдят с научната общност и едва тогава да бъде променена картата на Натура.

Но дали това е така? Или някой иска да предизвика хаос в Натура 2000?

Контрольорите откриват още едно противоречие.

В скандалния доклад са направени предположения, че в България ще има въздействия и заплахи за видовете. Това е намесата на човека: например, селско-стопанските дейности, инвестиционните предложения, сечта в гората. Но подобни твърдения за заплахи би трябвало да се обосноват с факти. Такива липсват в доклада. Неизвестните автори са написали само, че оценката за видовете е от неблагоприятна към отрицателна. Оценките изглеждат абсурдни.

В доклада пише, че червенокоремните жаби „бумка” и вълците, днес са също толкова, колкото са били и през 2013-та година, но за бъдеща перспектива пише, че щели да изчезнат от България! Това заключение е направено, без да бъдат посочени някакви научни факти или данни от работа на терен.

Затова търсим офиса на Консорциум „ЕНВИМОН” – изпълнителят на проекта. И не го откриваме, защото в сключения договор е посочена само улицата и номера, но без номер на офис. Не се вижда табела на консорциума, за да знаем, през коя врата ще влязат тези над 9 милиона лева с включено ДДС? Намирам по телефона управителя на „ЕНВИМОН” – Борис Каракушев. Той отказва да се срещнем. Не можа да ми посочи веднага дори едно име на някой учен или експерт, с които са работили по проекта. Каза ми, че го притискам по телефона и поиска да му изпратя писмено въпросите си.

Изпратих му въпросите – 12 на брой. Не получих отговори на тях от Борис Каракушев. Той не се появи и на предложения от мен ден и час за среща.

Пълно мълчание.

И министърът на околната среда и водите Нено Димов пази мълчание до сега. И на него зададох писмено почти същите въпроси, след като го чакахме 3 часа за среща. Безуспешно.

А най-важният въпрос към министър Нено Димов беше този: Защо изпратихте в Европейската комисия в Брюксел този доклад, преди той да бъде коригиран, след критиките към него от контрольорите?

Властта мълчи за това, как и от кого ще бъдат похарчени милиони левове по един европейски проект, свързан с опазването на природната среда. Само за този доклад, по който има съмнения за необективност и манипулиране на данни ще бъдат платени над 6 милиона лева!

Пълна непрозрачност!

Усещането ни се затвърждава и след срещата ни с изпълнителния директор на Агенция „Околна среда” – Георги Балчев. Той всъщност е подписал договора с изпълнителя „ЕНВИМОН”.

Георги Балчев е във властта най-вероятно от квотата на “Обединени патриоти”, защото той е известен като активист на Националното движение „БТ ПАТРИОТ”. А през 2015-та година, ВМРО го издига за кандидат-кмет на район „Средец” в София.

Чакаме го рано сутринта пред сградата на Изпълнителната агенция „Околна среда”. Той пристига, но виждайки ни с микрофон и камера, бързо се вмъква в асансьора. И ние влязохме след него. Интервю в асансьора, към горните етажи на властта.

Но господин Балчев отказва да отговаря за каквото и да е. Бяга от камерата. Бяга от прозрачност на действията си като представител на институция, провела търг и възложила проект за милиони.

Властите в България не искат да отговорят и на един мой друг въпрос.

Този за сръбските експерти по проекта.

Странен е този факт, че единият от 5-те партньора в изпълнителя на проекта Консорциум „ЕНВИМОН” е Институтът за биологични изследвания в белградски университет. В договора има посочени ключови експерти – петима сърби. Има и още петиима гръцки експерти от университета в Солун. Има и двама българи, но те не са учени.

Как сръбските експерти ще оценяват Натура 2000 в България, колкото и добри специалисти да са те, след като Сърбия не е член на ЕС и не е в Натура 2000? Сърбите никога не са правили и докладване в ЕК за видовете и местообитанията.

Натура 2000 не е просто биология. Това е философия и политика на Европа.

А сръбските и гръцките експерти е трябвало според договора да направят екипи. И да ходят на терен. Трябвало е да обикалят природните местообитания с наши, български учени, които са участвали в картирането преди години. Българските учени познават най-добре растенията, животните, костенурките, птиците, рибите, зайците, прилепите, всеки мъх и всяка тревичка в България.

От доцент Анна Ганева – директор на Института по биоразнообразие към Българската академия на науките /БАН/, ние научаваме, че това не е направено.

Тя твърди, че Институтът не е получавал официална покана за участие в обществено обсъждане на данните от този скандален доклад. Искрено се надява мъховете да не изчезнат в България, и впрочем не вижда основание да се твърди това. Според нея, през изминалите години е трябвало да продължи мониторингът на видовете и местообитанията в България. Данните трябвало да се събират, да се осмислят, да се анализират и да се надгражда това, което е било поставено като основа преди 6 години. Но доцент Ганева се страхува, че в момента няма никакво надграждане. И трябва да се използва капацитета на научната и академичната общност в България за събирането на релевантни данни през годините. Това трябва да бъде пътят занапред. А иначе логиката в прогнозата за изчезването на вълците не било сериозно заключение, казва доц. Ганева от БАН.

Защо управителят на изпълнителя на проекта Борис Каракушев отказва да отговори на въпросите ми за сръбските ключови експерти – идвали ли са в България, кога и къде са работили на терен. Това са д-р Момир Паунович, д-р Владица Симич, д-р Йелка Исайлович, д-р Нада Козич и д-р Милан Паунович? В кой хотел се водят отчетени нощувките си сръбските експерти от Белград при работата си в България? И кои експерти похарчиха над 550 000 лева за работа на терен, според сключения договор? И кои планини обикаляха, кои реки, гори и езера?

И коя е истината?

Докладът, изпратен в Брюксел, обективен ли е или е манипулация? Възниква принципният въпрос: Как са използвани досега европейските субсидии – общо 1 милиард и половина лева за финансиране на всички дейности по Натура 2000 ?

200 милиона лева са дадени от ЕК само за оперативна програма „Околна среда”, именно за да се подобри състоянието на видовете и природните местообитания.

И вместо това, ние в България сме ги били влошили. Къде са тогава парите, ако има влошаване?

А ако няма влошаване и докладът е манипулиран, тенденциозен и необективен, кой тогава ще понесе отговорността, че заблуждаваме Брюксел?

Все още чакаме отговорите.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

Общото събрание на адвокатите поиска спешни законодателни промени за адвокатските възнаграждения За мен е привилегия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.