Последни новини
Home / Законът / Комитетът на министрите на СЕ: Трябват нови законови предложения или конституционни промени за ефективно разследване на главния прокурор

Комитетът на министрите на СЕ: Трябват нови законови предложения или конституционни промени за ефективно разследване на главния прокурор

Defakto.bg
Венецианската комисия препоръча „независим“ прокурор да разследва Обвинител № 1
Министерският съвет се събира на извънредно заседание в събота заради промени в НПК
На 5 декември 2019 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие междинна резолюция за изпълнението на ключова група дела, С. З. и Колеви срещу България. Комитетът на министрите е органът, който следи за изпълненията на решенията на Европейския съюз по правата на човека в Страсбург, а неизпълнението слага държавите в „черния списък“ на нарушителите.
Приетата сега междинната резолюция е много остра и отправя призиви, които отиват далеч в изискванията си за законодателни и конституционни изменения. Като немалка част от нея дава оценка и на предложения от България проект за „пакетирано“ търсене на отговорност на главния прокурор и на председателите на двете върховни съдилища ВКС и ВАС, известен като проектът „Кирилов“.
Очаквано, Комитетът на министрите го окачествява като нерешаващ големия проблем за гарантиране на ефективно и независимо разследване срещу обвинител №1. Нещо повече, комитетът го определя като „будещ тревога“, особена в частта, предвиждаща автоматично отстраняване на председателите на ВКС и на ВАС от длъжност.
Българските власти са призовани и да направят всичко възможно за резултати в разследването на убийството на висшия прокурор Николай Колев през 2002 г., в мандата на главния прокурор Никола Филчев.

Междинна резолюция CM/Res(2019)367
Изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека С.З и Колеви срещу България

(Приета от Комитета на министрите на 5 декември 2019 г. на 1362-то заседание)

Комитетът на министрите, действащ при условията на член 46, параграф 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, който предвижда, че Комитетът контролира изпълнението на окончателните решения на Европейския съд по правата на човека (наричани по-нататък „ Конвенцията“ и „ Съдът“),

Като взе предвид окончателните решения, предадени от Съда на Комитета по тези дела, сочещи системен проблем с неефективни наказателните разследвания в България и, в допълнение, липсата на гаранции за независимостта на наказателните разследвания относно главния прокурор;

Припомняйки, че през март 2019 г. Комитетът прикани властите да предоставят преди 1 октомври 2019 г. информация за предложения за конкретни мерки в три области, от съществено значение за поддържане на върховенството на закона, а именно гаранции по отношение на образуването на наказателни производства, независимостта на разследванията по отношение на главният прокурор и отстраняването от длъжност на съдии, обвинени в престъпление;

Отбелязвайки със съжаление, що се отнася до засилването на гаранциите за образуване на наказателни производства, че предложенията за общи мерки, представени от властите, не са достатъчно конкретни на този етап;

Отбелязвайки също с дълбока загриженост, че проектозаконът от 14 юни 2019 г. относно разследването на главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд не само не успява да преодолее съществуващите недостатъци, свързани с независимостта и ефективността на разследването относно главния прокурор, но би могъл да затрудни започването на подобно разследване;

Припомняйки, че изпълнението на решението по Колеви не изисква промени в правилата за разследване, насочено към председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, и отбелязва със загриженост, че проектозаконът от 14 юни 2019 г. съдържа разпоредби за автоматично отстраняване от длъжност на тези двама най-висши съдии, което би могло да застраши тяхната независимост;

Подчертавайки значението на тълкуването на Конституцията по начин, който позволява да се преодолеят рисковете за върховенството на закона, включително тези, изтъкнати по делото Колеви, и подчертавайки, че предвидените мерки за гарантиране на йерархична и институционална независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследването гарантират също така силна независимост на практика, наред с другото чрез правила, които правят невъзможно главният прокурор да може да повлияе на назначаването или кариерата на лицата, отговорни за неговото/нейното разследване;

Отбелязвайки с интерес, че парламентът прие на първо четене изменения, които изглежда да въвеждат адекватни гаранции срещу отстраняването от длъжност на съдиите като цяло;

Отбелязвайки, че липсата на напредък в горепосочените три ключови сфери, с изключение на горната реформа, свързана с отстраняването от длъжност на съдиите като цяло, може да направи разследването на престъпленията неефективно;

Подчертавайки задължението на всяка държава съгласно член 46, параграф 1 от Конвенцията да спазва окончателните решения на Европейския съд във всеки случай, който я засяга, пълно, ефективно и своевременно;

ИЗТЪКВА значението на полагането на всички възможни усилия за постигане на резултати в продължаващото разследване по делото Колеви;

ПРИЗОВАВА властите да въведат съдебен контрол върху отказите на прокуратурата за образуване на наказателни производства, заедно с мерки за избягване на прекомерното натоварване на съдилищата и прокурорите, и своевременно да предоставят подробна оценка на обхвата и условията, които трябва да има такъв съдебен контрол;

ПРИЗОВАВА властите да въведат сериозни гаранции за институционалната, йерархичната и практическата независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследване спрямо главния прокурор във всички ситуации (с изключение на спешни действия по разследването) и на всички етапи на производството, включително предварителните проверки;

ПРИЗОВАВА властите да изготвят незабавно нови законодателни предложения, гарантиращи независимостта и ефективността на разследването спрямо главния прокурор или, в случай че се установят непреодолими конституционни пречки, да предложат необходимите изменения в Конституцията;

ПРИЗОВАВА властите да преразгледат предложенията за освобождаване от длъжност на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, предвидени в проектозакона от 14 юни 2019 г.;

ПРИЗОВАВА ги да приемат изменения, отменящи възможността за автоматично отстраняване от длъжност на съдии по искане на главния прокурор;

РЕШАВА да възобнови разглеждането на тази група дела на заседанието си през юни 2020 г.

Преводът на пълния текст на резолюцията на Комитета на министрите от английски език е на екип на Българския хелзинкски комитет. Българските власти неоправдано дълго проточиха изпълнението на тази група решения на ЕСПЧ в интерес на прокуратурата и лично на главния прокурор“, заяви Красимир Кънев, председател на БХК. „Неправителствени организации и други професионалисти, загрижени за истинската реформа на българското правосъдие, отдавна настояват за измененията, които се съдържат в междинната резолюция на Комитета на министрите. Сега те трябва да предприемат бързи законодателни и конституционни реформи, за да отговорят на нейните изисквания“, заяви още той. ♦

Венецианската комисия: „Независим“ прокурор да разследва главния, промените не трябва да засягат председателите на върховните съдилища 

Венецианската комисия към Съвета на Европа също днес прие становището си по предложените промени в българското законодателство, свързани с възможността за разследване на главния прокурор.  Комисията изразява съмнение, че с предвидените промени в проекта „Кирилов“ ще бъде постигната преследваната цел заради влиянието на главния прокурор над разследващите и във Висшия съдебен съвет.
Според експертите  промени не следва да обхващат и председателите на двата върховни съда.

Българските власти са призовани да се откажат от това намерение, защото то не е от полза за съдийската независимост и не съответства на европейските изисквания и на българската Конституция. Комиисията очертава  няколко възможни решения – предложението за отстраняване на главния прокурор да може да бъде отправяно от членове на съвета, които не са свързани с прокуратурата (т.е. членове на Съдийската колегия).

Същевременно в законодателството трябва да се въведат гаранции, че главният прокурор няма да има институционално влияние над разследващите го. Венецианската комисия посочва, че подобно разследване може да се провежда от „някакъв вид независим прокурор“, очевидно намеквайки, че това може да е човек извън системата на прокуратурата. И Венециансаката комисия препоръчва откзите на прокуратурата за започване на разследване да подлежат на съдебен контрол.  Преди седмица ГЕРБ се обяви  против предложението на социалистите за промени в НПК, които въвеждат съдебен контрол именно над отказите на прокуратурата да образуват досъдебно производство.

В становището е отбелязана също необходимостта от промяна на структурата на състава на ВСС в посока на увеличаване на съдиите, избирани от съдии.

Комисията  казва също, че проблемът за липсата на независимо разследване на главния прокурор,  очертан още през 2009 г. в решението  „Колеви срещу България“, не може да се разреши с една единствена поправка, а ще изисква комбинация от институционални промени, нови процедурни и законодателни правила, както и еволюция на професионалната етика и  политическата култура.

Пълното съдържание на становището се предвижда да бъде представено на 9 декември.

След като позициите на Комитета на министрите и на Венецианскта комисия станаха публично известни,  от пресслужбата на  МС обявиха, че в събота, от 9 часа, ще се проведе извънредно правителствено заседание. „Министерският съвет ще разгледа проект на Решение за одобряване на проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс“, посочва съобщението. 

About De Fakto

Проверете също

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Правен екип на ИПИ: Пренебрегнатият въпрос за бюджета на съдебната власт в Конституцията не крепи доверието във ВСС

„Де Факто“ публикува становището, изпратено до парламентарната комисия по конституционни въпроси, от страницата на Института …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

seventeen + nineteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.