Последни новини
Home / Законът / Съдът задължи прокуратурата да отговори за делата на Гешев. И да плати разноските на „Боец“

Съдът задължи прокуратурата да отговори за делата на Гешев. И да плати разноските на „Боец“

Defakto.bg

Административен съд – Видин задължи прокуратурата да отговори на седем въпроса на „Боец“ за водените от обвинителя Иван Гешев дела.

С окончателно решение съдия Нели Дончева отменя мълчаливия отказ на Софийската градска прокуратура да даде поисканите данни по Закона за достъп до информация и осъжда СГП да заплати разноските на „Боец“ по делото – държавна такса и адвокатски хонорар, в размер на 230 лева.

Въпросите на гражданското сдружение, отправени още на 13 август до ВКП, а оттам препратени на СГП, са:

  1. По колко наказателни производства (в досъдебна и съдебна фаза) е бил наблюдаващ прокурор Иван Стоименов Гешев за периода от командироването му в Софийска градска прокуратура през 2009г. до настоящия момент?
  2. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от досъдебните производства водени от него за този период са прекратени с постановление на прокурора?
  3. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са за престъпления от глава седма от особената част на Наказателния кодекс – престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК)?
  4. Колко от водените от него наказателни производства по т.З са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой оправдани лица по делата? Колко от делата по т.З саприключили съсспоразумения между прокурора и подсъдимите? По колко споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  5. Колко от водените от него наказателни производства са за престъпления по чл.321, ал.1 от НК – за образуване или ръководене или по ал.2 – участие в организираната престъпна група? Колко от водените от него наказателни производства са за организирана престъпна група, извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по чл.321, ал. 3 от НК?
  6. Колко от водените от него наказателни производства по т.5 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко са прекратени с постановление на прокуратурата? Колко от делата по т.5 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  7. Какъв е общият брой на внесените от прокурор Иван Стоименов Гешев обвинителни актове в съда от командироването му в СГП през 2009г. до 31.07.2019г.? Какъв е общият брой на внесените от него в съда споразумения за същия период?

В 14-дневният срок за произнасяне по ЗДОИ софийският градски прокурор Емилия Русинова не е постановила решение по искането.

После, в процедурата по избора на нов главен прокурор пред ВСС, свои въпроси за професионалните резултати от прокурорската дейност на единствения кандидат Гешев бе задал и преседателят на ВКС Лозан Панов. Получи справки от две комисии на Прокурорската колегия, съдържащи статистика, но не и отговори по същество.

Из съдебното решение:

Жалбоподателят е поискал да му бъде предоставена информация касаеща професионалните качества на прокурор Иван Стоименов Гешев.

Във връзка с това е подал писмено заявление, съдържащо необходимата информация по чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон лица. В случая жалбоподателят е поискал предоставяне на служебна обществена информация по смисъла на чл.11 във вр. с чл.2, ал.1 ЗДОИ, а именно която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация – дейността на съответната прокуратура…

В случая жалбоподателят е поискал предоставяне на обществена информация по смисъла на ЗДОИ с писмено заявление, отговарящо на изискванията на ЗДОИ, при което компетентният орган – Софийска градска прокуратура, е следвало да се произнесе с решение по силата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1 АПК, вр. чл. 28, ал. 1 ЗДОИ след изтичане на 14-дневния срок от подаване на заявлението за достъп до обществена информация е налице мълчалив отказ.

При тези установени обстоятелства по делото Съдът намира, че заявлението за предоставяне на достъп до заявената обществената информация не е разгледано от задължения субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ и не е взето решение, за което писмено да бъде уведомен заявителят…

Съгласно чл.28, ал.2 от ЗДОИ в срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Софийска градска прокуратура е нарушила приложимия материален закон – чл.28, ал.2 от ЗДОИ, като не се е произнесла с решение по подаденото заявление за достъп до обществена информация. Видно от разпоредбите на ЗДОИ единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поискана обществена информация, за което писмено да бъде уведомен заявителя.

По делото липсват данни компетентният орган да е взел решение по подаденото заявление…Следва да се посочи, че поисканата информация е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ и при липса на основания за отказ следва да бъде предоставена в случай, че е налична, в законоустановения срок. В случай, че субектът по чл.3 от ЗДОИ разполага с исканата информация, същата следва да бъде предоставена със съдържанието, в което се намира при субекта.

В случай, че субектът не разполага с исканата информация, съобразно чл.33 от ЗДОИ заявителят също така следва да бъде писмено уведомен.

Предвид изложеното жалбата се явява основателна, налице е незаконосъобразен мълчалив отказ на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура да предостави достъп до поисканата обществена информация, който следва да бъде отменен.

 В изпълнение разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК преписката ще следва да бъде върната на административния орган – в случая на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура, за произнасяне с изрично решение по ЗДОИ по подаденото от жалбоподателя заявление с рег. ГП – № 2583 от 13.08.2019г., като се съобразят указанията на Съда по тълкуването и прилагането на закона.

About De Fakto

Проверете също

Ивайло Дерменджиев: Адвокатурата е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията.

Българската адвокатура е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията. Това заяви за БНР …

ВАС окончателно: Партия „Единение“ на бившия зам. земеделски министър Иван Христанов няма да участва в местните избори

  Тричленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата на Политическа партия (ПП) „Единение“, чиито …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 + 10 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.