Последни новини
Home / Законът / Съдът задължи прокуратурата да отговори за делата на Гешев. И да плати разноските на „Боец“

Съдът задължи прокуратурата да отговори за делата на Гешев. И да плати разноските на „Боец“

Defakto.bg

Административен съд – Видин задължи прокуратурата да отговори на седем въпроса на „Боец“ за водените от обвинителя Иван Гешев дела.

С окончателно решение съдия Нели Дончева отменя мълчаливия отказ на Софийската градска прокуратура да даде поисканите данни по Закона за достъп до информация и осъжда СГП да заплати разноските на „Боец“ по делото – държавна такса и адвокатски хонорар, в размер на 230 лева.

Въпросите на гражданското сдружение, отправени още на 13 август до ВКП, а оттам препратени на СГП, са:

  1. По колко наказателни производства (в досъдебна и съдебна фаза) е бил наблюдаващ прокурор Иван Стоименов Гешев за периода от командироването му в Софийска градска прокуратура през 2009г. до настоящия момент?
  2. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от досъдебните производства водени от него за този период са прекратени с постановление на прокурора?
  3. Колко от водените от него наказателни производства за същия период са за престъпления от глава седма от особената част на Наказателния кодекс – престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК)?
  4. Колко от водените от него наказателни производства по т.З са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой оправдани лица по делата? Колко от делата по т.З саприключили съсспоразумения между прокурора и подсъдимите? По колко споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  5. Колко от водените от него наказателни производства са за престъпления по чл.321, ал.1 от НК – за образуване или ръководене или по ал.2 – участие в организираната престъпна група? Колко от водените от него наказателни производства са за организирана престъпна група, извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по чл.321, ал. 3 от НК?
  6. Колко от водените от него наказателни производства по т.5 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко са прекратени с постановление на прокуратурата? Колко от делата по т.5 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
  7. Какъв е общият брой на внесените от прокурор Иван Стоименов Гешев обвинителни актове в съда от командироването му в СГП през 2009г. до 31.07.2019г.? Какъв е общият брой на внесените от него в съда споразумения за същия период?

В 14-дневният срок за произнасяне по ЗДОИ софийският градски прокурор Емилия Русинова не е постановила решение по искането.

После, в процедурата по избора на нов главен прокурор пред ВСС, свои въпроси за професионалните резултати от прокурорската дейност на единствения кандидат Гешев бе задал и преседателят на ВКС Лозан Панов. Получи справки от две комисии на Прокурорската колегия, съдържащи статистика, но не и отговори по същество.

Из съдебното решение:

Жалбоподателят е поискал да му бъде предоставена информация касаеща професионалните качества на прокурор Иван Стоименов Гешев.

Във връзка с това е подал писмено заявление, съдържащо необходимата информация по чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон лица. В случая жалбоподателят е поискал предоставяне на служебна обществена информация по смисъла на чл.11 във вр. с чл.2, ал.1 ЗДОИ, а именно която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация – дейността на съответната прокуратура…

В случая жалбоподателят е поискал предоставяне на обществена информация по смисъла на ЗДОИ с писмено заявление, отговарящо на изискванията на ЗДОИ, при което компетентният орган – Софийска градска прокуратура, е следвало да се произнесе с решение по силата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1 АПК, вр. чл. 28, ал. 1 ЗДОИ след изтичане на 14-дневния срок от подаване на заявлението за достъп до обществена информация е налице мълчалив отказ.

При тези установени обстоятелства по делото Съдът намира, че заявлението за предоставяне на достъп до заявената обществената информация не е разгледано от задължения субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ и не е взето решение, за което писмено да бъде уведомен заявителят…

Съгласно чл.28, ал.2 от ЗДОИ в срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Софийска градска прокуратура е нарушила приложимия материален закон – чл.28, ал.2 от ЗДОИ, като не се е произнесла с решение по подаденото заявление за достъп до обществена информация. Видно от разпоредбите на ЗДОИ единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поискана обществена информация, за което писмено да бъде уведомен заявителя.

По делото липсват данни компетентният орган да е взел решение по подаденото заявление…Следва да се посочи, че поисканата информация е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ и при липса на основания за отказ следва да бъде предоставена в случай, че е налична, в законоустановения срок. В случай, че субектът по чл.3 от ЗДОИ разполага с исканата информация, същата следва да бъде предоставена със съдържанието, в което се намира при субекта.

В случай, че субектът не разполага с исканата информация, съобразно чл.33 от ЗДОИ заявителят също така следва да бъде писмено уведомен.

Предвид изложеното жалбата се явява основателна, налице е незаконосъобразен мълчалив отказ на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура да предостави достъп до поисканата обществена информация, който следва да бъде отменен.

 В изпълнение разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК преписката ще следва да бъде върната на административния орган – в случая на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура, за произнасяне с изрично решение по ЗДОИ по подаденото от жалбоподателя заявление с рег. ГП – № 2583 от 13.08.2019г., като се съобразят указанията на Съда по тълкуването и прилагането на закона.

About De Fakto

Проверете също

Механизмите за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и …

Президентът Румен Радев: Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген

Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген, но това до голяма степен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.