Последни новини
Home / Законът / Пътен полицай окончателно осъди МВР заради уволнението след „инцидента“ с бащата на президента

Пътен полицай окончателно осъди МВР заради уволнението след „инцидента“ с бащата на президента

Defakto.bg

Вътрешното министерство се е престарало

Пътният полицай Митко Станков окончателно спечели заведеното от него дело срещу МВР. С окончателно решение Здравка Шуменска, Донка Чакърова – докладчик и Емил Димитров от Върховния административен съд потвърждават отмяната на дисциплинарното уволнение на този служител на МВР. Вътрешното министерство трябва да плати на Станков и 1000 лева – разноските му пред касационната инстанция. А, след решението на ВАС, той се възстановява на работа безусловно, стига да го поиска. Случаят стигна до касация по жалба на МВР.

„Инцидентът“, довел до най-тежката дисциплинарна мярка, се прочу след завъртане на клип в социалните мрежи, последван от интерпретации за „прикриване“ на президентския баща, разпоредена лично от Сотир Цацаров проверка и последвала служебна такава в МВР. Не чухме прокуратурата да е открила нарушения, нито разбрахме защо държавното обвинение се занима с „лека“ катастрофа, в която единствената трамва е била охлузване и то, както вече е ясно, не по вина на Георги Радев.

Фактите са, че на 17 август сутринта тази година на кръстовище в Харманли се сблъскват автомобилът на президентския баща и „акумулаторна триколка“. Инцидентът е причинен от водача на триколката, който е и пострадал, но леко, приемат и две съдебни инстанции. „При управление на акумулаторна триколка, движейки се в лява лента, водачът извършва маневра като внезапно преминава в дясна лента на движение и се удря странично в задна лява част на лек автомобил, с което е нарушен чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)“, четем в решението на ВАС. Именнно това установява в констативен протокол отишлия на местопроизшествието младши автоконтрольор Митко Станков. Той е тествал и двамата шофьори за алкохол, като пробите са били отрицателни, изискал е документите им, извикал е линейка за водача на триколката, а след като лекарите не установяват сериозни травми, се е върнал на местопроизшествието, снимал го е с таблет, разпоредил е преместване на автомобила и триколката и е съставил акт за административно нарушение на управлявалия триколката.

В дис;иплинарната процедура срещу полицай Станков МВР се е престарало, категорични са административните съдии. А именно – в стремежа си да му наложи най-тежката мярка ведомството е ангажирало отговорността му по неналични за конкретния случай хипотези.

Из решението на върховните съдии:

„Решаващият съд (Административен съд – Хасково – б.р.) се е позовал на Тълкувателно постановление № 3/07.06.2007 г. на Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, постановено по тълкувателно дело № 4/2007 г., за да обоснове основния си правен извод, че описаните в оспорената заповед нарушения на М. Станков на конкретни негови служебни задължения по изпълнение на конкретни подзаконови разпоредби, допуснати по време на наряд за контрол на пътното движение, съставляват дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 194, ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и не е възможно да за това поведение да бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на основание чл. 203, ал. 1, т. 13 от ЗМВР. Допълнително АС-Хасково е приел за установено, че не всички описани в оспорената заповед нарушения на Инструкция №8121з-749/20.10.2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Инструкция/та) са допуснати от М. Станков доколкото за част от тях липсва нормативно изискване за предприемане на конкретно действие от страна на служителя, извършващ пътен контрол, за да бъде определено бездействието като нарушение, а друга част не е доказано, че са извършени с оглед събраните по делото доказателства и разпределението на доказателствената тежест в процеса…

При упражняване на правомощията си в дисциплинарното производство наказващият орган е длъжен да дава точна правна квалификация на нарушенията на служебни задължения, свързани със заеманата длъжност и регламентирани по описания по-горе начин. Когато е извършено действие или бездействие във връзка със служебни задължения, нарушени са конкретни правила, които очертават съдържанието на служебното правоотношение, следва да се налагат наказания на онези основания, в чийто фактически състав са включени нарушенията на служебните задължения. В тези случаи моралната оценка за допуснатото нарушение е без значение за правната квалификация и нормата на чл. 239, ал. 1, т. 5 от ЗМВР (отм.) е неприложима, тъй като субективната морална оценка на наказващия орган не е елемент на фактическия състав.“ Следва изрично да бъде посочено, че правилното квалифициране на дисциплинарното наказание е от съществено значение за определяне на дисциплинарното наказание, поради което допуснатото в случая нарушение правилно е оценено от АС-Хасково като основание за отмяна на оспорената заповед. В случая не е възможно да се приеме, че е налице идеална съвкупност с оглед задължителното тълкуване на приложимите правни норми, което изключва възможността едно и също действие/бездействие да бъде квалифицирано като покриващо съставите на две различни дисциплинарни нарушения. В същия смисъл е и непротиворечивата съдебна практика, цитирана в обжалваното съдебно решение, формирана след Тълкувателното постановление № № 3/07.06.2007 г. на Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, постановено по тълкувателно дело № 4/2007 г. по приложение на действащия ЗМВР.
Допълнително следва да бъде посочено, че с оглед установените от първата инстанция факти, а именно, че не всички действия/бездействия, описани в оспорената заповед, са извършени от М. Станков се налага извод, че и определеното общо наказание не е възможно да се прецени доколко съответства на тежестта на извършените нарушения дори и да се приеме, че налице основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност. Първата инстанция е упражнила правилно правомощията си по чл. 168, ал. 1 от АПК като е осъществила контрол за законосъобразност по отношение оспорената заповед съобразно нейното съдържание, респективно доколко посоченото в нея правно основание съответства на установената фактическа обстановка, без да разглежда въпроса за възможни други основания за ангажиране на дисциплинарната отговорност на служителя.
С оглед на изложеното настоящият състав намира, че обжалваното решение е правилно, като не са налице сочените касационни основания за неговата отмяна. При направената служебна проверка по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК касационната инстанция констатира, че същото е валидно и допустимо, поради което следва да бъде оставено в сила“.

About De Fakto

Проверете също

Държавата хищно укрива важна за обществото информация

Държавата хищно укрива важна за обществото информация, независимо че от 22 години съществува специален закон как …

Рискът за здравето на издирваното лице може да отложи, но не и да обоснове отказ за изпълнение на ЕЗА

Според генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona сериозният риск за здравето на издирваното лице може да обоснове …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.