Български съдия с три въпроса към Съда на ЕС за лихвите по банкови кредити и неравноправните клаузи

Три въпроса към Съда на ЕС в Люксембург е поставил Андрей Георгиев от Софийския районен съд по конкретен казус, свързан с определяне на лихвения процент в договор за потребителски кредит. Той обяснява: В практиката на българските съдилища, включително и тази на Върховния касационен съд (Решение № 95/ 13.09.2016 г. по т. д. № 240/2015 г. … Продължете с четенето на Български съдия с три въпроса към Съда на ЕС за лихвите по банкови кредити и неравноправните клаузи