Решението за внасяне на иск за гражданска конфискация срещу  Баневи бе взето КПКОНПИна  29 януари т.г.  Комисията претендира имущество на стойност  140 523 982.29 лв. , което включва недвижими имоти по цялото Черноморие (къмпинг „Черноморец“, къмпинг „Каваците“, къмпинг „Златната рибка“ и др.), моторна яхта, акции и дялове от търговски дружества, както и множество движими вещи, сред които златни накити и скъпоценни камъни“.

Исковите молби бяха внесени в Бургаския окръжен съд, който  частично отмени искането на комисията и допусна отнемане в полза на държавата на имущество в размера от 87 353 328,96 лева.  Решението му бе отменено от  Апелативен  съд – Бургас  и именно то е атакувано пред ВКС.

Съобщението на ВКС:

С Определение № 57/06.02.2020 г. по частно гражданско дело № 278/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) определи, че не допуска касационно обжалване на определение по в.ч.гр.д. № 363/2019 г. на Апелативен съд – Бургас в обжалваната му част, с която частично е отменено определение по ч.гр.д. № 363/2019 г. на Окръжен съд – Бургас и е допуснато обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с цена до размера от 87 353 328,96 лева. Определението е окончателно.