Последни новини
Home / Законът / Съюзът на съдиите: Дисциплинарното производство, поискано от Данаил Кирилов, ще урони престижа на Темида и ще накърни независимостта й

Съюзът на съдиите: Дисциплинарното производство, поискано от Данаил Кирилов, ще урони престижа на Темида и ще накърни независимостта й

Defakto.bg

След като миналата седмица остро реагираха на публичното оповестяване от САЩ на съдия като „корумпиран“, без ясни доказателства за това, днес от Съюза на съдиите се обръщат към ВСС заради предложението на правосъдния министър Данаил Кирилов. Той поиска дисциплинарно уволнение на съдията Андон Миталов, понеже уронил престижа на съдебната власт.

Уважаването на подобно предложение ще е уронване на престижа на третата власт и накърняване на независимостта на съда, категорични са от съсловната организация.

Позицията

Уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,

На 7 февруари министърът на правосъдието обяви, че отправя до  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов (предложението е публично достъпно).

Още в началото на предложението се сочи, че то е реакция на изявлението на държавния секретар на САЩ за налагане на забрана за влизане в САЩ „поради сериозна корупция” на съдия Миталов, който в качеството си на длъжностно лице е участвал в „корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България”. В предложението се заявява, че „неблагоприятният резултат за авторитета на съдебната власт и за българската държава е налице, като се засяга доверието и независимостта на съдебната ни система, както и международната оценка за възможността да се прилага принципът на върховенството на правото в нашата държава”. Отбелязва се също, че „отражението на вредата не е само в българо-американските ни двустранни отношения, а и сред държавите-членки на ЕС и всички партньори на Република България, работещи за утвърждаване на този ключов принцип на правовата държава”.

В предложението се твърди, че негативният резултат за международната репутация на българската държава е причинен от „допуснати от съдията нарушения на материалния и процесуалния закон”, които се свеждат до следното: произнесъл се е не по искането на защитата за цялостна отмяна на мярката за процесуална принуда на обвиняемия забрана за напускане на пределите на страната, а е разрешил нещо, което не е поискано; не е поискал становището на прокурора, което е в разрез с разпоредбите на НПК; даденото от съдията разрешение за напускане на пределите на страната е в нарушение на предвидената в закона процедура – без да има отказ от прокурора и жалба до съда срещу такъв отказ; образувал е частно наказателно производство, без да има компетентност за това и така е иззел правомощия на водещия досъдебното производство орган.

В заключение се обобщава, че съдията с твърдените материалноправни и процесуални нарушения на закона едновременно е нарушил служебните си задължения и е накърнил престижа на съдебната власт (т.е. е осъществил два състава на дисциплинарно нарушение).

Допустимостта на предложението се обосновава с това, че конкретните допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон не подлежат на инстанционен контрол.

Уважаеми членове на Съдийската колегия

на Висшия съдебен съвет,

Считаме, че образуването на дисциплинарно производство с такъв предмет само по себе си би уронило престижа на съдебната власт и би засегнало нейната независимост.

От една страна, подобно производство би създало у гражданите неприятното за българската държава внушение, че ако не беше изразената позиция от държавния секретар на САЩ, твърдените нарушения на процесуалния и материалния закон не биха били повод за загриженост на българските власти.

От друга страна (и именно това е от съществено значение), иска се преследване на съдия поради неправилно приложение на закона. Преценката за правилното приложение на закона не е от компетентността на министъра на правосъдието, нито на административния орган ВСС, а единствено на съда в съответния наказателен процес. Нарушаването на този ясен постулат ще доведе до накърняване на принципа на върховенство на правото и до намеса на политическата власт в независимото правораздаване, още повече че членовете на Съдийската колегия на ВСС, избрани от съдии, са малцинство.

Според чл. 132 от Конституцията на Република България при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. В случая не се твърди от министъра на правосъдието, че съдията е извършил престъпление от общ характер при изпълнение на служебните си задължения и липсва позоваване на наказателно преследване срещу него, тъй като прокуратурата не съобщава да се води такова производство – нито преди изявлението на държавния секретар на САЩ, нито след това. Същевременно вносителят на предложението не излага и фактически твърдения, че действията на съдията представляват недобросъвестно умишлено нарушаване на служебните му задължения, в който случай е допустимо той да бъде дисциплинарно преследван във връзка с правораздавателната си функция, тъй като не се обхващат от защитата на независимостта на съдията да прилага закона без възможност от външна намеса и контрол.

Във внесеното от министъра на правосъдието предложение не се излагат никакви твърдения, че действията на съдия Миталов не представляват т. нар. грешка в закона (изобщо не коментираме дали такава е допусната, защото това не е от компетентността на нито един държавен орган освен съда в наказателния процес), а представляват  недобросъвестно и преднамерено умишлено нарушаване на служебните му задължения – по чл. 3 от ЗСВ (при постановяване на актовете си да се основава на закона и събраните по делото доказателства) и по чл. 4 от ЗСВ (да изпълнява функциите си безпристрастно).

След като предложението не се обосновава с преднамерена неправомерност на действията на съдия Миталов и не се излагат твърдения, че съдебният му акт представлява акт на произвол, на който само привидно е придадена форма на правосъдие, предложението е очевидно недопустимо.

В правомощията на Съдийската колегия е да вземе решение за това доколко в случая е налице валидно предложение, което да е годно да послужи за образуване на дисциплинарно производство. Такова предложение несъмнено е това, което ако бъде доказано, би било основание за дисциплинарно наказване на съдията. Предложение, което изначално не може да ангажира дисциплинарната отговорност на съдията, не е годно да инициира дисциплинарното му преследване. Актовете на правораздаване, какъвто е посоченият в предложението, подлежат на проверка единствено в рамките на наказателния процес. В този смисъл неправилно е позоваването от министъра на правосъдието на довода, че определението на съдия Миталов, с което се е произнесъл за временно напускане на обвиняем на Република България, не подлежи на въззивен контрол, като аргумент в подкрепа на възможността съдебният акт да бъде проверен другаде – извън наказателния процес в дисциплинарното производство. Всички мерки за процесуална принуда имат предписаните в НПК задачи да обслужат хода на наказателния процес и тяхната законност се изяснява окончателно с неговото приключване с влязъл в сила съдебен акт по съществото на обвинението.

В принципен план е важно да не забравяме, че независимостта на съдията от външни влияния е необходимо да бъде отстоявана, включително и в случаите, когато чрез неправомерното използване на дисциплинарни мерки се уязвява суверенното му правомощие да решава делата по вътрешно убеждение, основано на неговото разбиране за значението на доказателствата и закона. Общественият, включително и международен отзвук от конкретни съдебни решения, не е законно основание за налагане на дисциплинарни мерки срещу съдията. В случай че бъде допуснато, това, освен че ще накърни индивидуалната независимост на преследвания съдия, ще способства за разрушаването на конституционната идея за независимост на съдебната власт при осъществяване на нейните законово установени функции.

Дисциплинарното преследване на съдии заради поставените от тях съдебни актове в отклонение от предпоставките на чл. 132 от Конституцията ще има смразяващ ефект върху останалите съдии, ще повлияе негативно върху свободата на формиране на вътрешното им убеждение при упражняването на съдебен контрол в досъдебното производство, когато се иска съществено ограничаване на основни човешки права и, в крайна сметка, ще доведе до пагубни последици за гражданите и независимостта на правосъдието.

гр. София, 10 февруари

С уважение: Управителен съвет

на Съюза на съдиите в България

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: „Медиацията по висящи съдебни дела – възможности и полза за всички участници“

На 22 март 2023 г., сряда, от 11 часа, в зала № 15 „Тържествена“ на Съдебната …

Прокуратурата прекрати разследването за щадящите ковид тестове за деца поради липса на престъпление

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца, съобщава държавното обвинение за БТА. …

5 коментара

 1. Гражданинът С.Т.Т.

  „Прав е този от Всемира, който може Истината да подбира“! Мефистофел, „Д-р Фауст“, Й.В.Гьоте

  Много добре написано. Само че изземването на волята на Обществото е йезуитско. Обществото трябва ПРЯКО да ВИ ИЗБИРА! С мандат. А ако има проблем – има си дисциплинарки и НК производства за привеждане на отговорност!
  ВСС е престъпен посредник и е пробитата ограда на лъженезависимостта ви от ДРУГИТЕ ДВЕ ДЪРЖАВНИ ВЛАСТИ! Обществото ви е шеф, АЛОО!

  • Константин Димов

   Да, разбира се, най-добре ще е да оставим обществото да избира всичко, ако искате може и реклами по телевизията да пускаме за предизборните кампании и още повече да се заприличаме на тъпите американци. Толкова добри идеи може да намерим в Интернет пространството, чудя се как още никой не се е сетил. Много иноватори, много политолози, като цяло много образнован народ. Върнете ни Бай Тошеутууу времиии, че не моо’ се опрайм от толкова много просветени люде.

   • Гражданинът С.Т.Т.

    Много си невеж, какъв бай Тошо? Ако бе малко по-малко невеж, щеше да знаеш, че СОЦ идеологията с НАСИЛИЕ е уеднаквявала Държава с Гражданско общество!…
    Първо и второ инстанционните съдии трябва да се ИЗБИРАТ ПРЯКО от хората в региона. Техните актове ще са обективни, защото съдиите ще се страхуват и от Общетвото, и от нередности от върховните съдилища, които НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБИРАТ, а да се допускат/ избират от Президента!

    • Константин Димов

     За съжаление за генетично вродената ниска интелигентност спасение няма, колкото и книги да прочете,
     тъпакът си остава тъп. Няма да се впрягам от това, че не разбирате от ирония и сърказъм. Просто ще ви кажа, грешите ако мислите, че народът трябва да назначава експерти, в която и да е сфера. Очевидно не сте добре информиран за това какво се случва, когато народът трябва да избира съдии, затова нека ви споделя https://www.youtube.com/watch?v=poL7l-Uk3I8 . Гледайте и се образовайте малко, понеже ми е дошло до гуша, хора, които повтарят по три пъти една и съща дума в изречението си, да ме наричат невеж. Освен това, пишейки с главни букви, не правите казаното от Вас по-важно и по-малко абсурдно. Използвайки снимка направена преди 35-40 години, пишейки глупости и криейки се зад псевдоним, не прави мнението Ви много авторитетно, просто показва, че сте поредният от масата глупаци, които са ни довели до положението, в което се намираме в момента.

 2. Гражданинът С.Т.Т.

  Ще добавя и това, въпреки, че много лесно подценявате „Народа“:
  Много хора се объркват, като казват
  „Аз,
  Държавата,
  съм Народът“!
  Фр. Ницше

  https://drive.google.com/file/d/1S2Oijz15G7vq9iYOf0_eS2m_LGnEIpbY/view?fbclid=IwAR1b_ZebF1_gG-XWPkrzWLM_0zg8-8yhdPR5icIa-BEZdMfgZq7_nfZAMz4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eleven + 15 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.