Последни новини
Home / Законът / Инспекторатът с нов образец на декларация за имущество и интереси на магистратите

Инспекторатът с нов образец на декларация за имущество и интереси на магистратите

Defakto.bg

Нов образец на декларация за имущество и интереси, която ще подават магистратите, е утвърдила главният съдебен инспектор Теодора Точкова, съобщават от ведомството.

Причината са последните промени в Закона за съдебната власт, в сила от понеделник. С тях са изменени и допълнени и разпоредбите, отнасящи се до декларирането на имущество и интереси от съдии, прокурори и следователи, включително обстоятелствата, подлежащи на деклариране, момента, към който следва да се декларира имуществото, срока за подаване на декларацията по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ и др.

Във връзка с посочените изменения и допълнения главният инспектор на ИВСС утвърди нов образец на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ, който е публикуван на интернет страницата на ИВСС на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/document/826, раздел „Образци“, се казва в съобщението на Инспектората.

Така, считано от 11.02.2020 г. НЯМА да се декларират:

  1. Налични ценни книги, придобити чрез участие в бонова (масова) приватизация (т. 5);
  2. Доходи извън тези за заеманата длъжност до 5000 лв. (т. 7);
  3. Ползването на имущество на институцията, в която лицето заема длъжността (т. 8, изр. второ);
  4. Служебното обучение (т. 9, б. „а“, изр. второ);
  5. Служебното пътуване (т. 9, б. „б“, изр. второ);
  6. Други плащания с единична цена над 1000 лв. (т. 9, б. „в“ е отменена);
  7. Разходи за обучения извън случаите по т. 9 с еднократна стойност до 5000 лв. (т. 10).

Изменена е разпоредбата на ал. 2 на чл. 175б ЗСВ, като за всеки отделен вид декларация е предвиден различен момент, към който следва да се декларира имуществото.

Създадена е нова ал. 3 на чл. 175в ЗСВ, според която декларацията за произхода на средствата по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ се подава при пълно предсрочно погасяване на задължение и кредит, а при частично предсрочно погасяване – ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.

Новата ал. 4 на чл. 175в ЗСВ предвижда, че при промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този закон не подава декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ (в едномесечен срок от възникване на качеството, което е основание за деклариране) или по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ (в едномесечен срок от изгубване на качеството, което е основание за деклариране).

Променен е и началният момент, от който започва да тече срока за подаване на декларацията по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ, а именно – в едномесечен срок от изтичането на една година от изгубване на качеството, което е основание за деклариране.

Задължените лица, които са подали декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ до 11.02.2020 г., не следва да ги подават отново по новия образец.

 

 

About De Fakto

Проверете също

ВКС образува тълкувателно дело по защитата на правото на интелектуална собственост

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с производствата по защита на правото …

Ген.адвокат по българско дело: Съдът трябва да изясни дали прокуратурата защитава обществен интерес като използва лични данни по дело срещу нея

Могат ли в хода на наказателно производство да се обработват лични данни на лица в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.