Последни новини
Home / Законът / Поредно и полезно издание на „Съдебна практика по правата на човека“ предлага фондация на българските адвокати

Поредно и полезно издание на „Съдебна практика по правата на човека“ предлага фондация на българските адвокати

Defakto.bg

Готов е четиредесет и четвъртият бюлетин на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ под заглавие „Съдебна практика по правата на човека“ . В електронното издание  могат да се  намерят кратки резюмета на решения, постановени през декември 2019 г. от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ”) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, както и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз по дела, засягащи права на човека, от същия месец.  Бюлетинът се подготвя от Фондация „БАПЧ“, а амбицията е той да  достига до максимално широк кръг представители на юридическата професия и да ги подпомага в работата им по прилагане на европейските правозащитни стандарти в България.

За илюстрация на съдържанието Де Факто публикува част  от  резюметата в Бюлетина по дела на Европейския съд по правата на човека в Страсбург срещу България и други държави,  както и решението на Съда на ЕС в Люксембург, което позволява при упорит отказ на властите да изпълнят съдебно решение,   длъжностните лица, които олицетворяват бездействието, да бъдат задържани, ако това е предвидено във вътрешното законодателство.

Бюлетинът осигурява пълен достъп до решенията и мотивите по делата.

За правото на зачитане на личния и смейния живот

Съдът по човешките права и основните свободи в Страсбург

С претърсването и изземването в дома и офиса на жалбоподателката е осъществена незаконна намеса в правото ѝ на неприкосновеност на жилището и личния живот. Не е взето
предварително разрешение от съдия, въпреки че нито на национално ниво, нито пред Съда са изложени аргументи за неотложност, и не е упражнен ефективен последващ съдебен контрол – протоколът просто е подписан от съдия, без изложени мотиви. Съдът установява и нарушение на чл. 13 във връзка с чл. 8 от Конвенцията, тъй
като искът по Закона за отговорността на държавата не е ефективно средство за защита в случая (подобно на Gutsanovi v. Bulgaria, no. 34529/10, и др. дела срещу България).
Решение по делото Ilieva v. Bulgaria (no. 22536/11)

Задържането не може да прикрива цели извън закона

Властите не са доказали, че при пъроначалното и многократно продължаваното задържане на жалбоподателя е било налице „обосновано подозрение“ по смисъла на чл. 5, § 1,
б. „с“ от Конвенцията, почиващо на обективна преценка. По същество тези мерки са били основани не само на факти, които не могат да се приемат разумно за криминализи-
рано по националния закон поведение, но и на факти, които до голяма степен са свързани с упражняването на права по Конвенцията.

Свръхнатовареността на съда не може да служи като постоянно оправдание за прекомерно продължителни производства. Задължение на държавата е да организира съдебната си система така, че съдилищата, в т.ч. конституционните, да спазват изискванията на чл. 5, § 4 от Конвенцията.
Съдът намира нарушение на чл. 18 във вр. с чл. 5, § 1 от Конвенцията, тъй като спорните мерки са преследвали скритата цел да принудят жалбоподателя да мълчи, както и пора-
ди вероятността те да имат разубеждаващо въздействие върху дейността на другите правозащитници.

Решение по делото Kavala v. Turkey (no.28749/184)

За допустимостта на жалбите пред ЕСПЧ

Когато става дума за материалните условия в повече от едно място за лишаване от свобода, твърдяното нарушение може да се приеме за „продължаващо положение“, ако
основните характеристики през  съответните периоди са по същество еднакви. В противен случай всеки период на лишаване от свобода трябва да се разглежда отделно и
оплакването по отношение на него трябва да се направи в 6-месечен срок от датата, на която е приключил.
Решение по делото Petrescu c.Portugal (nо 23190/17)

Правото на справедлив съдебен процес

Съдът на ЕС в Люксембург

Правото на Съюза, и по-специално чл. 47, ал. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства, които се характе-
ризират с упорития отказ от страна на национален орган да изпълни  съдебно решение, с което му се разпорежда да изпълни ясно, точно и безусловно задължение, произти-
чащо от това право, и по-специално  от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист
въздух за Европа, компетентната национална юрисдикция трябва да постанови принудителна мярка задържане спрямо длъжностни лица, които изпълняват функция, свързана с упражняването на публична власт, когато в разпоредбите на вътрешното право съществува правно основание за приемането на такава принудителна мярка, което е достатъчно

достъпно, точно и предвидимо в прилагането си, и при положение че ограничението на гарантирано в чл. 6 от Хартата на основните права право на свобода, което би настъпило поради това постановяване, е в съответствие с другите условия, предвидени в това отношение в чл. 52, § 1 от Хартата.
При липсата на такова правно основание във вътрешното право обаче правото на Съюза не оправомощава тази юрисдикция да прилага такава мярка.
Решение на СЕС, голям състав, по дело C-752/18

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е иззела над 10 хиляди дози наркотици и обвинила над 400 души в хода на операция „Бяло“

В операцията „Бяло“ бяха иззети над 10 хиляди дози наркотици, като палитрата е разнообразна – …

Управляващият интернет търсачка премахва от резултатите при търсене информация, за която се твърди, че е неистина

Лицето, което управлява интернет търсачка, следва да премахне от резултатите при търсене, информацията, включена в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.