Последни новини
Home / Законът / Делата пред Съда на ЕС: Нови практически указания към страните

Делата пред Съда на ЕС: Нови практически указания към страните

Defakto.bg

Пресцентърът на Съда на ЕС в съобщение до медиите оповести промени, свързани с осъществяване на процесуалното  представителство.  Публикуваме съобщението без редакторска намеса. 

Съдът прие нов текст на практическите си указания към страните относно делата пред
Съда1.
Целта на този нов текст, който отразява скорошните изменения на Процедурния правилник
на Съда2, е по-специално да привлече вниманието на процесуалните представители и
адвокатите към някои актуални промени, част от които са свързани със защитата на личните
данни или с разглеждането на жалби срещу съдебни актове на Общия съд.

Писмената фаза на производството

За да не се окаже вече извършено анонимизиране на данни напълно безполезно,
представителите на страните се приканват в писмените си изявления или становища да
запазят в пълна степен анонимността, предоставена от запитващата юрисдикция или от
Съда, в случай на производство по преюдициално запитване, или от Общия съд, в случай на
жалби срещу съдебни актове на Общия съд.
По отношение конкретно на жалбите срещу съдебни актове на Общия съд, новите
практически указания към страните припомнят, от една страна, особения характер на тези
жалби — които се свеждат до правни въпроси и по принцип не би трябвало да разкриват
секретна или поверителна информация — и от друга, необходимостта жалбата да се
придружава от молба за допускане на обжалване, когато жалбата попада в приложното
поле на член 58а от Протокола за Статута на Съда на Европейския съюз.
Накрая, текстът подчертава, че е важно да се спазват формалните предписания относно
процесуалните документи, и по-специално свързаните с дължината на писмените
изявления или становища, както и че тези документи трябва системно да се изпращат през
приложението e-Curia, което гарантира в най-голяма степен бързината и безопасността на
така осъществявания обмен на информация.
За да се улесни обработването на подаваните изявления или становища, и конкретно
писменият им превод от Съда, страните все пак се приканват — наред с изпратеното по
e-Curia, което се смята за автентично — да изпратят и файл с това изявление или
становище във формат, който позволява редактиране, на следния адрес: editableversions@
curia.europa.eu.

Устната фаза на производството

Що се отнася до устната фаза на производството, Съдът уточнява критериите, въз основа
на които се организира съдебно заседание за изслушване на устните състезания, и
целта на това заседание.
Освен това на процесуалните представители и адвокатите са дадени конкретни насоки за
мерките, които трябва да се вземат преди съдебното заседание, за да се гарантира, че то
ще се проведе по възможно най-добрия начин, по-специално в случай на увреждане или
намалена подвижност на някоя от страните или на някой от нейните представители. Също
така са направени допълнителни уточнения за езика на устните състезания.
Накрая, Съдът припомня многоезичната среда, в която работи, и всички практически мерки,
които процесуалните представители и адвокати могат да предприемат, за да се улесни
доброто протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, както и
да се гарантира по-конкретно че изложеното от тях ще бъде разбрано от всички лица, които
участват в това заседание.

1 ОВ ЕС L 42 I, 14.2.2020 г., стр. 1.
2 ОВ ЕС L 316, 6.12.2019 г., стр. 103.
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Защитен свидетел по материали на СРП, свързани с Борислав Сарафов, е бил осветен и заплашван

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за закани с убийство срещу магистрати   Един от …

Общото събрание на адвокатите реши: без пълномощни на изборите, удължена дисциплинарна давност и никакво вписване в адвокатурата без изпит

Общото събрание на адвокатите в страната приключи с решения, които засягат цялата адвокатска общност. За …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.