Последни новини
Home / Законът / Как се прекратява ЕООД при смърт на едноличния собственик и бездействието на наследниците му ще тълкува ВКС

Как се прекратява ЕООД при смърт на едноличния собственик и бездействието на наследниците му ще тълкува ВКС

Defakto.bg

Общо 8 въпроса по дружественото право и вписването на юридически лица с нестопанска цел 

В ново Тълкувателно дело №1 за 2020 г. Търговската колегия на Върховния касационен съд ще отговори на общо 8 въпроса, свързани с дружественото право и с проблемите, изникващи при вписването на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър. Първият въпрос е за прекратяването на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала и бездействие на наследниците му.

Делото е образувано по предложение на зам.-председателя на ВКС Дария Проданов, след като два състава на Търговската колегия са спрели производствата пред тях, след като са констатирали противоречива практика. Искането е допълнено и с други изникващи проблеми при прилагането на дружественото право.

Въпросите:

  1. По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
  2. Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание след прието преди това решение за изключване на управителя като съдружник?
  3. Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ?
  4. Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ?
  5. Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник сам да заяви вписване в Търговския регистър на прекратяване на участието му в ООД в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в Търговския регистър?
  6. Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) в хипотезата на липса на указания от длъжностното лице по регистрацията?
  7. Допустимо ли е вписване на разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ при наличието на вписан запор или при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, предл. 2 ТЗ приложима ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?
  8. Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове?

От ВКС поясняват:

„В предложението за образуване на тълкувателното дело се посочва, че с определение по ч.т.д. № 2636/2019 г. състав на Първо търговско отделение на ВКС, като е приел, че са налице предпоставките на чл. 292 от ГПК (да отправи предложение за постановяване на тълкувателно решение по противоречиво разрешаван въпрос от ВКС) е предложил на ОСТК да се произнесе с тълкувателно решение по въпроса: „По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?“. Същото противоречие е констатирано от състав на Второ търговско отделение с определение по ч.т.д. № 2820/2019 г.

С определение по т.д. № 747/2019 г. състав на Второ търговско отделение, като е констатирал противоречиво произнасяне от състави на ВКС по въпросите: „Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание след прието преди това решение за изключване на управителя като съдружник?“ и „Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл.145 ТЗ?“, е предложил на ОСТК да се произнесе с тълкувателно решение по тези правни въпроси.

В предложението на заместника на председателя на ВКС и ръководител на Търговската колегия се посочва, че е необходимо приемането на тълкувателно решение от Общото събрание на Търговска колегия и по следните въпроси от дружественото право, по които е налице противоречива или неправилна съдебна практика: „Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ?“, „Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник сам да заяви вписване в Търговския регистър на прекратяване на участието му в ООД в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната на обстоятелствата в Търговския регистър?“, „Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания от длъжностното лице по регистрацията?“, „Допустимо ли е вписване на разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ при наличието на вписан запор или при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, предл. 2 ТЗ приложима ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?“ и  „Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове?“.

 

           

About De Fakto

Проверете също

Следователят Бойко Атанасов атакува като нищожен избора на следователите за член на ВСС, делото насрочено за 14 юли

За 14 юли  2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по жалба на Бойко …

На 1 юли президентът Радев връчва мандат на кандидата на „Продължаваме промяната“

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.