Последни новини
Home / Законът / Как се прекратява ЕООД при смърт на едноличния собственик и бездействието на наследниците му ще тълкува ВКС

Как се прекратява ЕООД при смърт на едноличния собственик и бездействието на наследниците му ще тълкува ВКС

Defakto.bg

Общо 8 въпроса по дружественото право и вписването на юридически лица с нестопанска цел 

В ново Тълкувателно дело №1 за 2020 г. Търговската колегия на Върховния касационен съд ще отговори на общо 8 въпроса, свързани с дружественото право и с проблемите, изникващи при вписването на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър. Първият въпрос е за прекратяването на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала и бездействие на наследниците му.

Делото е образувано по предложение на зам.-председателя на ВКС Дария Проданов, след като два състава на Търговската колегия са спрели производствата пред тях, след като са констатирали противоречива практика. Искането е допълнено и с други изникващи проблеми при прилагането на дружественото право.

Въпросите:

  1. По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
  2. Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание след прието преди това решение за изключване на управителя като съдружник?
  3. Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ?
  4. Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ?
  5. Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник сам да заяви вписване в Търговския регистър на прекратяване на участието му в ООД в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в Търговския регистър?
  6. Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) в хипотезата на липса на указания от длъжностното лице по регистрацията?
  7. Допустимо ли е вписване на разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ при наличието на вписан запор или при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, предл. 2 ТЗ приложима ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?
  8. Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове?

От ВКС поясняват:

„В предложението за образуване на тълкувателното дело се посочва, че с определение по ч.т.д. № 2636/2019 г. състав на Първо търговско отделение на ВКС, като е приел, че са налице предпоставките на чл. 292 от ГПК (да отправи предложение за постановяване на тълкувателно решение по противоречиво разрешаван въпрос от ВКС) е предложил на ОСТК да се произнесе с тълкувателно решение по въпроса: „По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?“. Същото противоречие е констатирано от състав на Второ търговско отделение с определение по ч.т.д. № 2820/2019 г.

С определение по т.д. № 747/2019 г. състав на Второ търговско отделение, като е констатирал противоречиво произнасяне от състави на ВКС по въпросите: „Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание след прието преди това решение за изключване на управителя като съдружник?“ и „Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл.145 ТЗ?“, е предложил на ОСТК да се произнесе с тълкувателно решение по тези правни въпроси.

В предложението на заместника на председателя на ВКС и ръководител на Търговската колегия се посочва, че е необходимо приемането на тълкувателно решение от Общото събрание на Търговска колегия и по следните въпроси от дружественото право, по които е налице противоречива или неправилна съдебна практика: „Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ?“, „Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник сам да заяви вписване в Търговския регистър на прекратяване на участието му в ООД в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната на обстоятелствата в Търговския регистър?“, „Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания от длъжностното лице по регистрацията?“, „Допустимо ли е вписване на разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ при наличието на вписан запор или при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, предл. 2 ТЗ приложима ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?“ и  „Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове?“.

 

           

About De Fakto

Проверете също

Над 130 участници в Международна конференция „Стоп на омразата“ се обявиха за толерантност между хората

За мен е чест да открия конференцията „Стоп на речта на омразата“ с организатори Прокуратурата …

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.