Последни новини
Home / Законът / Увеличаване на възрастта и мандата на съдебните заседатели, отпадане на проверката от Комисията по досиетата, предлагат съдилища

Увеличаване на възрастта и мандата на съдебните заседатели, отпадане на проверката от Комисията по досиетата, предлагат съдилища

Defakto.bg

Ред предложения за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) в частта за съдебните заседатели са направени от окръжни и военни съдилища в страната. Сред тях са включително увеличаване или отпадане на горната възрастова граница за заседателите, увеличаване на мандата им, зачертаване на проверката от Комисията по досиетата, както и на публичното изслушване на кандидатите от съответните общински съвети или техни комисии.

Утре Съдийската колегия на ВСС трябва да сформира работна група „по формулираните цели и очакваните резултати при прилагане на глава четвърта, раздел 2, чл. 66 – чл. 75а от Закона за съдебната власт, както и предложения за изменения на ЗСВ“.

Проблемът със съдебните заседатели отново избуя в края на миналата година, когато при изтичащ мандат на действащите съдебни заседатели се оказа, че кандидадите за нови са недостатъчно или за някои съдилища изобщо липсват. Въпросът бе подет от Боряна Димитрова от ВСС, която цитира ред получени сигнали от съдилища от страната, кореспонденцията им с общинските съвети (които предлагат кандидатите), предупреди, че така правосъдието може да блокира и настоя за мерки, а Съдийската колегия прие аргументите. Междувременно в последните промени в съдебния закон, в сила от февруари, бе записано, че когато предложените кандидати за съдебни заседатели са по-малко от половината от определения брой, нов избор не се провежда до попълване на списъка, а мандатът на действащите заседатели се удължава до полагането на клетва от новите.

Но това не е достатъчно, сочат сега в становища различни съдилища.

По действащата уредба мандатът на съдебните заседатели е четири години, а един заседател не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата към същия съд. И още –  от 2016 г. насам кандидатите вече могат да са само на възраст от 21 до 68 години, а сред задължителните документи, които се прилагат са нотариално заверено копие за завършено образование (средното е задължително), както и извършена проверка от Комисията по досиетата за родените преди 1973 г.

След промените от 2016 г.  за възнаграждението на съдебните заседатели на ден бе предвидено да се определя на базата на действително отработените часове за деня (съответстващи на времетраенето на съдебното заседание), а при отлагане на заседанието „размерът на възнаграждението на съдебните заседатели на ден се равнява на една двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен съдия и за съдия от военен съд, но не по-малко от 20 лв. на ден“.

Защо няма кандидати?

Получени са становища от окръжните съдилища в Монтана, Кърджали, Шумен, Ловеч, Враца, Благоевград, Разград, Кюстендил, Ямбол, Хасково, Добрич, Габрово, Търговище, от Софийския военен съд и от Военен съд – Пловдив.

Като основни причини за липсата на кандидати се сочат тромавите процедури по избора на съдебните заседатели, въведени с поправките от 2016 г., включително изслушването им от общинските съвети, което поставя кандидатите в стресова и нетипична ситуация. Както и завишените изисквания към тях – възраст от 21 до 68 години, но най-вече набавянето на документи от Комисията по досиетата и други, разходите по тях, изискванията за нотариални заверки на част от документите, ограничението в мандатността, проблеми при отсъствия от работа, неудовлетвореност от заплащането, ниското доверие към дейността на съдебната власт плюс незадоволителна правна култура.

Предложенията за законови промени

  • Увеличаване на горната възрастова граница до 70, 72 или 75 години. Изтъкват се демографски, икономически и социални причини, сочи се включително, че средната продължителност на живота у нас е 75 години и хората на тази възраст, макар и пенсионери, са обществено активни.

От ОС-Хасково дори предлагат изобщо да се заличи горната възрастова граница, като способността на кандидатите над 68 години да изпълняват функциите си да се преценява при всеки конкретен избор по време на изслушването от общинските съвети.

  • Увеличаване на мандата от 4 на 5 или 6 години, за да се получи разминаване в мандатите на общинските съвети и на съдебните заседатели.
  • Изричен регламент, че мандатът на избраните заседатели продължава до встъпването на новоизбраните.
  • Отпадане на ограничението за не повече от два последователни мандата в един и същи съд. Мотивът е, че съдебните заседатели не заемат административно-управленска длъжност, която да изисква мандат, статутът им е приравнен с този на съдията по всяко конкретно дело. А мандатният подход не е адекватен на демонстрирата гражданска ангажираност, той би имал смисъл при наличието на много кандидати.
  • Редуциране на изискваните документи – например мотивационно писмо и нотариална заверка на копието от дипломата.
  • Отпадане на изискването за проверка от Комисията по досиетата – това не е сред изредените законови условия за съдебните заседатели.
  • Опростяване на процедурата по избор и отпадане на изслушването в публично заседание на общинските съвети или техни комисии.
  • Увеличаване на възнагражденията на съдебните заседатели или освобождаване от държавни или нотариални такси или необлагане на доходите, получени за работата им като съдебни заседатели.
  • Ясни гаранции за съдействие на работодателите чрез промени в КТ.

Правната комисия предлага 13-членна комисия, в която да участват един член на ВСС, 8 съдии, 3 от Съюза на съдебните заседатели и един служител на съвета.

 

About De Fakto

Проверете също

ВАС отмени наредбата за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР

Върховният административен съд отмени Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за …

ВСС пита „Сиела – Норма“ за пазарната стойност на машините, ако бъдат одобрени за избора на нов съдебен съвет

ВСС гласува да се отправи запитване за прогнозната  пазарната  стойност на машините,  ако се приеме, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

five × one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.