Последни новини
Home / Актуално / Проектът за мерките при извънредно положение влезе в парламента. Наказания за лекарите, отказали помощ, нови и стари ограничения

Проектът за мерките при извънредно положение влезе в парламента. Наказания за лекарите, отказали помощ, нови и стари ограничения

Defakto.bg

Нито ред от  обещанията на финансовия министър

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 април, е внесен в парламента. Част от нормите в него  са  обобщение на обявените ограничения досега,  други съдържат популярни предложения на юридическата гилдия,  завишени са наказания за нарушения на  нормите в условията на извънредноо положение, записани са изрични правила  за  трудовоправните отношения в режим на извънредна ситуация, като сегашната.

Нови са мерките за  отказа на лекари да лекуват при епидемии.   Общо се променят  13 закона, включително Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване  и Наказателният кодекс. Законът ще влезе в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“. В проекта не е посочен краен срок , а ако парламентът не реши друго, ще остане 13 април.

На този етап в проекта не  са намерили място обещанията на финансовия министър, че държавата ще поеме 60% от заплатите във фирмите, които понасят щети заради коронавируса. Очаква се това да стане „в движение“. Няма и дума за предложението на опозицията да не се начисляват  лихви по сметките за тока, парното, водата и т.н. в периода на кризата.  Отсъстват и обещанията, че ще бъдат удължени сроковете за  плащане на битовите сметки  с 20 дни.  Налага се впечатлението, че не малка част от  ограниченията ще важат само  гражданите и  работодателите, но не и за управляващите.

До прекратяването на извънредното положение всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните производства (предложение на адвокатите и социалистите).  Спира и налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на граждани (препоръка на Камарата на ЧСИ).   Проектът включва прекратяване на  всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение, обявени от съдебните изпълнители – държавни частни съдебни изпълнители.  След  прекратяване на извънредното положение производствата ще се  образуват и обявяват отново.

Законът ограничава и нотариалните удостоверявания до спешните и неотложни заверки, а  Нотариалната камара осигурява поне един дежурен нотариус за съответния нотариален район при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, пише в проекта (препоръки на нотариусите).

Забрани

Законопроекът възпроизвежда ограниченията в заповедта на  здравния министър Кирил Ананиев за затварянето на някои търговски обекти.  Изрично е упоменато, че по препоръка на Националния оперативен Щаб – мерките ще могат да се променят със заповед на здравния  министър.

Категорично се преустановяват  посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големите търговски МОЛ, с на банковите и застрахователните офиси,  хранителните магазини и аптеките в тях.

На ресторантите и заведенията за бързо хранене се разрешават  доставки на адрес при строго спазване на  санитарно- хигиенните изисквания.  В проекта е записано,че неупоменатите търговски дейности продължават да работят по досегашния ред при строго спазване на изискванията за чистота.

Забраняват се  учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Забраняват се  посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Забраняват се  всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Забранява се провеждането  на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други)

Забраняват се  детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

Новост е забраната за свиждания в затворите и следствените арести

Българските граждани, които планират пътуване в чужбина,  задължително ще сключват медицински застраховки.

(По -късно с допълнение към заповедта си за мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса COVID-19 министърът на здравеопазването Кирил Ананиев забрани в сряда, 18 март, събирането на повече от двама души на обществени места. „Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места“, се казва в допълнителната точка 9 от заповедта.)

Новост са наказанията за лекари 

До 1000 лева глоба или пробация за лекари, ако откажат да лекуват при епидемия

Проектът предвижда промени в Наказателния кодекс (НК), според които лекари и медицински лица, които не окажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, ще се наказват с пробация до една година или с глоба от 300 до 1000 лева.

В момента НК предвижда пробация или глоба до 300 лева на медицински лица, които не се притекат на помощ на болен или родилка, когато са били поканени (чл.141).

Инкриминират  фалшивите новини

Предлага се да бъдат инкриминарни  фалшивите новини, които  всяват паника в обществото. За всеки който предава по радио, телефон или по друг начин неверни знаци за помощ, злополука или неверяна инфорамция за заразна болест, се предвижа наказание  до 3 години лишаване от свобода, както и глоба от 1000 до 10 000 лева, вместо досегашното лишаване от сводоба до 2 години (‘чл. 326 НК).

Ако от деянието обаче са настъпили значителни вредни последици, извършителите са заплашени от затвор до 5 години затвор и глоба от 500 до 2000 лева.  Законопроектът предлага  глобата да бъде увеличена на от 10 000 до 50 000 лева.

Кодекс на труда

По време на извънредно положение, работодателите със заповед ще могат да възлагат временна надомна работа на служители и работници, без тяхно съгласие (чл.120б от Кодекса на труда ) За това време ще се получава договорената  работна заплата. В  Закона за държавния служител с нов текст ( чл.51а)се въвежда възлагане на  работа от разстояние и за държавните служители.

Работодателите по време на извънредно положение могат да преустановяват дейността на цялото предприятие, или на части от него, или на отделни работници, докато трае извънредната ситуация. За извънредния период работодателите могат да въвеждат непълно  работно време.  За този период работниците и служителите ще получават  50 %  от брутната си заплата,  но не по-малко от 75 на сто от минималната работа заплата, е записано в занопроекта.

Работодателите ще могат още  да предоставят платените отпуски на работниците или служителите, без тяхно съгалисе. Това ще става и в случаите,  когато те нямат придобито право на платен годишен отпуск, тоест 8 месеца.  На тези, които са си ползвали отпуските вече, ще разрешават  неплатен отпуск. (нов чл. 173 а)

Изрично е записано, че срокът за валидност на личните карти и свидетелствата за правоуправление, който изтича в периода от влизане на закона в сила до 31 октовмри 2020 г.,   се удължава с шест месеца. За това време ще се издават  индивидуални  удостоверителни  документи, които  важат само на територията на  България.  Гражданите  могат да поискат издаване на нови документи и по-рано.

Непроизнасянето в срок на  длъжности  лица, които издават разрешения или разпореждания за парични обезщетения, помощи, пенсии и др.,  в периода на извънредно положение, няма да се счита за мълчалив отказ по чл. 58 ал.1 от Административно процесуалния кодекс.

Личните пенсии на хората, които са придобили необходимия стаж до края на 2018 година, но все още не са подали заявление за преизчисляване, ще се преизчисляват служебно

В законопроекта за мерките при извънредно положение, не са намерили място обещанията на финансовия министър Владислав Горанов, че  държавата ще поеме за 3 месеца 60 процента от заплатите на служителите във фирми, които понасят щети заради коронавируса. А останалите 40 на сто от възнагражденията ще бъдат за сметка на работодателите. Обявеният механизъм предвиждаше това да става  чрез кандидатстване пред службите по заетостта с подаване на информация за броя и конкретни данни за лицата, да които искат подкрепа.

В понеделник  министър Горанов заяви, че „за съхраняване на заетоста ще предложим изменение в Кодекса за социално осигуряване и ще изградим механизъм, по който юридически лица, изправени пред избора дали да освободят свои служители, или да си дадат шанс да ги задържат при себе си, да могат да се възползват от подкрепа от страна на държавата в размер на 60% от възнагражденията, които са плащали досега“.

В проекта не е намерило място и обявеното от министъра в неделея удължаване на срока   за годишното счетоводно приключване и представянето на годишните финансови отчети и декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане до 30 юни. Празно е останало и мястото на обещаното  удължаване на срока за плащане на местните данъци с отстъпка.

Пълният текст на законопроекта тук.

 

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът внесе в НС предложение да отпаднат глобите за платена, но сгрешена винетка

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в парламента промени в Закона за пътищата и Закона за движение …

Решението за конкурса за назначение на 28  длъжности „прокурор” в районните прокуратури е обнародван в „ДВ“

Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за обявяване на конкурса за първоначално назначаване и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.