Последни новини
Home / Законът / Адвокатите минават през областните КПП само срещу адвокатска карта и декларация (публикувана)

Адвокатите минават през областните КПП само срещу адвокатска карта и декларация (публикувана)

Defakto.bg

Издадената Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. от министъра на здравеопазването, с която се създадоха КПП като част от противоепидемичните мерки, предизвика напрежение в адвокатската общност.  Неяснота при тълкуването на заповедта създаде текста, според който „преминаването и причините за пътуването „се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност“.

След проведения  разговор министърът на вътрешните работи е приел доводите на адвокатурата и е разпоредил преминаването на адвокати да се осъществява само при представяне на адвокатска карта и декларация.

Писмото от гл. секретар на МВР тук.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от …………………………………
на ..……………..год., с
постоянен адрес гр./с.…………………………………………………област …………………………………….….,
бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и
настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ………………………………………..,
бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………………………област …………………………,
(Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или
бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……
настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)
2. Местоработата ми се намира на адрес гр./с.………………………………………………… област
…………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№………………………………………………
3. Работя в/за …………………………………………….…………………………………………………………………….,
(наименование на юридическото или физичическото лице, за което деклараторът работи)
ЗАВЕРКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ по т. 3 и т. 4: ……………………………………………………………………………………..
(подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име
печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице)
ДАТА НА ЗАВЕРКАТА:………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)
5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното
място, в което се намира адресът, на който живея или работя са:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването – здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
настоящия или постоянен адрес или други причини)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния
кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването
или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или
извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и
глоба от десет до петдесет хиляди лева.
Дата на деклариране:……………………………. ДЕКЛАРАТОР:
(……………………………………………………………………….)
подпис на дрекларатора
собствено, бащино и фамилно име

About De Fakto

Проверете също

Петчленен състав на ВАС окончателно отхвърли жалби срещу наредбата за наркотичните вещества

   Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение от 06.04.2022 г. по …

Крум Зарков в Брюксел: Питаха ме основно за главния прокурор и неговата позиция по конституционния ни ред

  В последните три месеца България е отнела 12 „златни“ паспорта, за други пет процедурата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.