Последни новини
Home / Гостува ни / Правен преглед на условията и реда за изплащане на компенсации на бизнеса в периода на извънредното положение

Правен преглед на условията и реда за изплащане на компенсации на бизнеса в периода на извънредното положение

Defakto.bg

Във връзка с приетото на 30 март 2020г. от Министерски съвет Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, експертите на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ са изготвили  правен преглед по ключови за бизнеса въпроси свързани с новоприетите компенсаторни мерки.     Де Факто публикува анализът на дружеството, чиято цел е да повиши  информираноста и разбирането на бизнеса за относно  и естеството на мерките.  Разработката е актулна към дата към 31 март 2020г. 

I. Въведеният от Министерски съвет компенсаторен режим за трудови възнаграждения ще има икономическо въздействие върху бизнеса в България, който поради въвеждането на извънредно положение и противоепидемични ограничения, в следствие на настъпилата пандемия от Covid-19, би понесъл сериозни по размер загуби.  Държавното подпомагане предвижда финансов стимул в рамките на редица сектори, които могат да докажат намален приход от продажби. Компенсациите целят облекчаване на работодателите и като резултат от това – съхраняване работните места на служителите в страната. Българската държава ще отпуска 60% от осигурителния доход за месец януари 2020г. за всеки работник, по отношение на когото е приложен режимът на компенсациите. Работодателят ще осигурява останалите 40% от нетното трудово възнаграждение, като обаче тежестта за изплащане на осигурителни вноски и данък върху брутната му стойност няма да бъде поета от компенсаторния режим.

Предвид тези съображения, изчисленията сочат реално процентно съотношение 50/50 (държавна помощ / разходи за работодателя), като на практика сумарно задълженията на работодателя се изравняват с тези на държавата. Въпреки това обстоятелство, безпрецедентната извънредна мярка би подпомогнала да се предотврати една последваща вълна от масова безработица и ликвидация на бизнеса, би внесла частична сигурност на работните места и работодателите, временна стабилност в гражданския оборот за периода на извънредното положение, като предприетите мерки биха забавили темповете на очаквания икономически спад. Поне очакванията са такива.

II. КОИ СА КЛЮЧОВИТЕ ФИНАНСОВИ МЕРКИ, КОИТО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПРЕДВИЖДА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

За периода на обявеното извънредно положение, но за не повече от три месеца, се предвижда
да се предоставят компенсации, процент от трудови възнаграждения, за работодатели, които
въз основа на заповед на държавен орган или въз основа на своя заповед в рамките на
правомощията си по Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятие, на част от
него или на отделни служители, както в случай на установено непълно работно време в
предприятието в цялост или в рамките на отделно негово звено.
Условието за получаване на компенсаторните суми е работното място на служителя във
Вашето предприятие, по отношение на когото ще се изплаща компенсацията, да бъде запазено
за период, следващ края на периода на изплащане на компенсациите, но не по-малък от
същия. Служителите, по отношение на които е установено със заповед непълно работно време, ще
бъдат компенсирани пропорционално само за неотработеното време, но не повече от 4 часа на
ден.

III. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОМПЕНСАЦИИТЕ, ОТ КОИТО ВАШИЯ БИЗНЕС
МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

В случай, че Вашето предприятие е пряко икономически засегнато от мерките в периода на
извънредното положение, най-тежките от които преустановена дейност или въведено непълно
работно време, и отговаряте на критериите, изложени по-долу в настоящия правен преглед,
имате възможността да получите финансова помощ с цел съхраняване работните места на своя
екип от служители. Предвижда се изплащане на суми за трудови възнаграждения в размер на
60% от осигурителния доход за месец януари 2020г. за периода на извънредното положение.

IV. ВАШИЯТ БИЗНЕС ПОПАДА ЛИ В ОБХВАТА НА НОВИТЕ КОМПЕНСАТОРНИ
МЕРКИ ?

За изплащане на компенсации във връзка с прекратяване на дейността на предприятие въз
основа на заповед на държавен орган, могат да кандидатстват работодатели, осъществяващи
стопанска дейност на територията на Република България, които нямат висящи данъчни и
осигурителни задължения, не са обявени / не са в процес на производство по несъстоятелност
и по отношение на които в период от 6 (шест) месеца преди прекратяване на работата на
предприятието няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение във
връзка с нарушения при сключване и изменение на трудови договори, изплащане на трудови
възнаграждения и обезщетения, назначаване на длъжност на непълнолетни и незаконно
пребиваващи.
В случай, че Вашият бизнес попада в обхвата на следните икономически сектори, намаленият
приход на предприятието се презюмира и отпада задължението за представяне на
доказателства за настъпването му:
• Търговия на дребно;
• Пътнически сухопътен и въздушен транспорт;
• Хотелиерство;
• Дейност на ресторанти, питейни заведения и заведения за бързо обслужване;
• Прожектиране на филми;
• Туристическа агентска и операторска дейност;
• Организиране на конгреси и търговски изложения;
• Предучилищно образование (частен сектор);
• Дейности в областта на културата;
• Спортни дейности и такива, свързани с отдих и развлечение;
• Други икономически дейности, при които със заповед на държавен орган са въведени
противоепидемични мерки. В случай, че дейността на предприятието е преустановена по преценка на работодателя
или е въведено непълно работно време, декларация за намаляване на продажбите
следва да бъде представена в процедурата по кандидатстване за компенсации.

Секторите, в които не се предвижда изплащане на компенсации са следните:

• Селско, горско и рибно стопанство;
• Финансови и застрахователни дейности;
• Държавно управление;
• Образование;
• Хуманно здравеопазване и социална работа;
• Дейности на домакинства като работодатели;
• Дейности на екстериториални организации и служби.

V. КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ
ПРЕДОСТАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ?

Работодател, чийто бизнес влиза в обхвата на компенсаторния режим, представя в дирекция
„Бюро по труда“ заявление за изплащане на компенсации по утвърден образец, като
подаването може да бъде осъществено и по електронен път.
Цялата процедура по кандидатстване, одобряване, изплащане и контрол по отношение на
предоставянето на компенсации може да намерите подробно изложена в разпоредбите на
Постановлението на Министерски съвет.

Екип на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“
Виктор Гугушев – Партньор
Елица Толева – Адвокатски съветник

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.