Последни новини
Home / Гостува ни / Съдийската колегия с актуализиран списък мерки за извънредното положение в съдилищата (допълнена)

Съдийската колегия с актуализиран списък мерки за извънредното положение в съдилищата (допълнена)

Defakto.bg

Съдийската колегия на ВСС обяви актуализиран списък на мерките за ограничаване на заразата с коронавирус на територията на съдилищата в държавата. Става дума както за изброяване на подлежащите на разглеждане дела, така и за организацията на работата по приемането на книжа и извършването на административни услуги.

Случва се ден след последното заседание на кадровиците, на което те разшириха списъка на делата, които ще се разглеждат по време на извънредното положение с тези по Глава петнадесета от АПК – обжалванията на неоснователни действия и бездействия на администрацията. Както и отмениха част от друго решение, че свидетелства за съдимост се издават само по електронен път или със служебна справка. На практика списъкът не е нов – той обединява три решения на колегията от 15, 16 и 31 март.

В същото време там вече изрично като подлежащи на разглеждане са вписани казусите по Закона за електронните съобщения – проследяването на трафичните данни на гражданите, за които извънредният закон позволи на МВР да извършва без съдебно разрешение. За отбелязване отново е, че тук са и производствата по Закона за здравето – налаганите принудителни мерки, както и тези по чл. 166 от АПК – срещу административни актове, на които е придадено предварително изпълнение (такива са мерките по заповедите на здравния министър). В каталога са влезли и новите състави за спекулата по време на извънредно положение (чл. 225, ал. 6 НК – от 1 до 3 г. затвор и от 5 000 до 10 000 лева глоба), както и за неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ и тревога, довели до значителни вредни последици, също по време на извънредното положение (чл. 326, ал. 2 НК – до 5 години затвор и от 10 000 до 50 000 лева глоба).

Де факто публикува мерките така, както са представени от ВСС.

АКТУАЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
COVID-19 ЗА СЪДИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по
протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с решения по
протокол 10/16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от
26.03.2020 г. и по протокол № 11 от 31.03.2020 г.)

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за
периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април
2020 г. включително, с изключение на:

– Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и
чл.270 от НПК;

– Делата по чл.66 от НПК;

– Делата по чл.67 от НПК

– Делата по чл.69 от НПК;

– Делата по чл.70 от НПК;

– Мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК;

– Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

– Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

– Делата по чл.427 от НПК;

– Делата по Раздел II от Закона за здравето;

– Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по
искания на задържания или предаване на лица;

– Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове
за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи
лишаване от свобода;

– Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

– Дела по чл.355 от НК;

– Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164,
чл.165, всички по НПК;

– Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни
средства и чл. 159а от НПК.

– Делата по чл. 225, ал. 6 от НК;

– Делата по чл. 326, ал. 2 от НК.

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и
търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март
2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Дела за упражняване на родителски права само относно привременни
мерки;

– Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за
незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на
отхвърляне на молбата за защита;

– Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

– Делата за обезпечаване на доказателства;

– Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във
връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от
ГПК.

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела
за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април
2020 г. включително, с изключение на:

– Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

– Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

– Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

– Делата за обезпечаване на доказателства;

– Делата по Глава ХV от АПК.

4. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се отсрочат
за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно
положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на
продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г.,
Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и
разглеждането на делата.

5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни
производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по
електронен път.

7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на
сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях
електронни адреси.

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си
електронни страници информация относно създадената организация в
условията на обявеното извънредно положение.

9. (отм., решение на СК на ВСС, протокол № 11/31.03.2020 г., свидетелствата за съдимост)

10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела,
вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по
образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и 3.

11. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да създадат организация за
обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства
на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните
служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен
съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради.

12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители,
съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по
вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се
намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства
съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители
на органите на съдебна власт.

13. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за
решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат
съответната организация за това. Изготвените съдебни актове се предават
и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на
извънредното положение.

14. След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА административните
ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа –
брой написани съдебни актове.

15. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да
организират извършването на всички административни услуги на принципа на
„едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на
съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с
необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

16. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да
организират ползването на съдебна зала (по възможност само една),
находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я
обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на
инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт,
по възможност да се ползва само една съдебна зала.

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа
по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на
обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г.
включително.

18. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват
по телефон или по електронен път.

19. Указва, че в правомощията на административните ръководители е и
преценката за администриране и разглеждане и на други дела извън
посочените в решенията на Съдийската колегия по протоколи № 9/15.03.2020
г. и № 10/16.03.2020 г., които имат спешен и неотложен характер.

About De Fakto

Проверете също

Да 21 октомври ВКС приема заявления за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия

До 21.10.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор …

Министър Зарков решава проблеми, поставени от синдикати на затворите

Какво бе направено и какво предстои в социалния диалог между синдикати и Министерството на правосъдието …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.