Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС „освободи“ българско дружество от претенциите на данъчните да плати близо 1 млн. лв. за дивиденти в Гибралтар

Съдът на ЕС „освободи“ българско дружество от претенциите на данъчните да плати близо 1 млн. лв. за дивиденти в Гибралтар

Defakto.bg

Според правото на ЕС понятията „дружества, включени в законодателството на Обединеното  Кралство “и„ корпоративен данък в Обединеното кралство “не се отнасят до дружествата регистрирани в Гибралтар и подлежат на облагане с корпоративния му данък.  Това обяви  Съдът на ЕС  по дело C-458/18 „GVC Services (България)“, обявено в четвъртък.

Историята

Българско еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Ви Си Сървисиз (България)“  ЕООД  е учредено съгласно Търговския закон на Република България. До 1 февруари 2016 г. акционерният му капитал е бил изцяло собственост на дружеството PGB Limited – Гибралтар, регистрирано в Гибралтар. Българската компания предоставя услуги във връзка с информационни технологии (ИТ услуги).

За периода от 13 юли 2011 г. до 21 април 2016 г. Джи Ви Си Сървисиз   разпределя дивиденти на дружеството майка „ПГБ Лимитед — Гибралтар“ и ги изплаща, без да удържи и да внесе данък върху тях в България, тъй като счита, че дружеството „ПГБ Лимитед — Гибралтар“ може да бъде определено като чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава — членка на Европейския съюз, по смисъла на член 194, алинея 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.  Данъчните власти у нас обаче приемат, че  върху разпределените дивиденти е трябвало да бъде удържан данък при източника и на 1 декември 2017 г. издават ревизионен акт, поправян на два пъти с ревизионни актове от 7 и 22 декември 2017 г.  С ревизионния акт са установени задължения за удържане на данък при източника върху дивидентите и ликвидационните дялове на дружеството майка в общ размер на 930 529,54 лв., от които 669 690,32 лв. главница и 260 839,22 лв. лихви за забава. Актът е оспорен пред Административен съд София- град.

Едноличното дружество поддържа тезата,  че по отношение на Гибралтар, който има статут на европейска територия, за чиито външни отношения отговаря Обединеното кралство, е приложимо законодателството на EC.  То смята, че  дружеството майка може да се приравни на дружество, регистрирано в Обединеното кралство, и подлежи на облагане с корпоративен данък в Гибралтар, който може да се приравни на corporation tax във Великобритания, посочен в част Б от приложение I към Директива 2011/96.

Според  директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“  София,  приложното поле на Директива 2011/96 е изчерпателно посочено в нея и не може да бъде разширявано и по отношение на дружествата, регистрирани и облагани с данъци в Гибралтар, тъй като е недопустимо норми, третиращи данъчно облагане, да се тълкуват разширително.

Преюдициално запитване

По повод висящия спор Административен съд София – град  на 12 юли 2018 г. отправя  преюдициално запитване до Съда на ЕС, в което пита –  дали според директива Директива 2011/96/ЕС  под „дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство“ се разбират и дружествата, регистрирани в Гибралтар.  И следва ли под  „corporation tax във Великобритания“ да  се разбира и корпоративният данък, дължим в Гибралтар.

Решението

Съдът отбелязва, че Директива 2011/96 се прилага само за „дружества, регистрирани съгласно закона на Обединеното кралство“ и подлежащи на „корпоративния данък в Обединеното кралство“.  От  обясненията на правителството на Обединеното кралство пред Съда, става ясно, че  дружества, регистрирани в съответствие с националното му законодателство, се считат само онези, които са регистрирани в Обединеното кралство. Те не включват компании, регистрирани в Гибралтар.

Съдът заключава, че Директива 2011/96 трябва да се тълкува в смисъл, че понятията „дружества, регистрирани съгласно закона на Обединеното кралство“ и „корпоративният данък в Обединеното кралство“, посочени в тези разпоредби,  не се отнасят до дружества, регистрирани в Гибралтар и  подлежат на облагане с корпоративния му данък.

Така Съдът дава отговор на  най-важния  въпрос за  българския съд, който трябва да реши делото –  жалбоподателят (Джи Ви Си Сървисиз (България) трябва да бъде освободен от удържане на данък при източника в България като дъщерно дружество на регистрирано в Гибралтар дружество майка.

Според търкуването на  Съда на ЕС:  Дружество, което е регистрирано в Гибралтар и подлежи на облагане с корпоративен данък в Гибралтар, не може да се разглежда като „дружество от държава членка“  по смисъла на тази директива

1 Директива 2011/96 / ЕС от 30 ноември 2011 г. относно общата система на данъчно облагане, приложима в случаите на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (ОВ L 345, 29.12.2011 г., стр. 8–16)

About De Fakto

Проверете също

Следователят Бойко Атанасов атакува като нищожен избора на следователите за член на ВСС, делото насрочено за 14 юли

За 14 юли  2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по жалба на Бойко …

На 1 юли президентът Радев връчва мандат на кандидата на „Продължаваме промяната“

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.