Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС „освободи“ българско дружество от претенциите на данъчните да плати близо 1 млн. лв. за дивиденти в Гибралтар

Съдът на ЕС „освободи“ българско дружество от претенциите на данъчните да плати близо 1 млн. лв. за дивиденти в Гибралтар

Defakto.bg

Според правото на ЕС понятията „дружества, включени в законодателството на Обединеното  Кралство “и„ корпоративен данък в Обединеното кралство “не се отнасят до дружествата регистрирани в Гибралтар и подлежат на облагане с корпоративния му данък.  Това обяви  Съдът на ЕС  по дело C-458/18 „GVC Services (България)“, обявено в четвъртък.

Историята

Българско еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Ви Си Сървисиз (България)“  ЕООД  е учредено съгласно Търговския закон на Република България. До 1 февруари 2016 г. акционерният му капитал е бил изцяло собственост на дружеството PGB Limited – Гибралтар, регистрирано в Гибралтар. Българската компания предоставя услуги във връзка с информационни технологии (ИТ услуги).

За периода от 13 юли 2011 г. до 21 април 2016 г. Джи Ви Си Сървисиз   разпределя дивиденти на дружеството майка „ПГБ Лимитед — Гибралтар“ и ги изплаща, без да удържи и да внесе данък върху тях в България, тъй като счита, че дружеството „ПГБ Лимитед — Гибралтар“ може да бъде определено като чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава — членка на Европейския съюз, по смисъла на член 194, алинея 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.  Данъчните власти у нас обаче приемат, че  върху разпределените дивиденти е трябвало да бъде удържан данък при източника и на 1 декември 2017 г. издават ревизионен акт, поправян на два пъти с ревизионни актове от 7 и 22 декември 2017 г.  С ревизионния акт са установени задължения за удържане на данък при източника върху дивидентите и ликвидационните дялове на дружеството майка в общ размер на 930 529,54 лв., от които 669 690,32 лв. главница и 260 839,22 лв. лихви за забава. Актът е оспорен пред Административен съд София- град.

Едноличното дружество поддържа тезата,  че по отношение на Гибралтар, който има статут на европейска територия, за чиито външни отношения отговаря Обединеното кралство, е приложимо законодателството на EC.  То смята, че  дружеството майка може да се приравни на дружество, регистрирано в Обединеното кралство, и подлежи на облагане с корпоративен данък в Гибралтар, който може да се приравни на corporation tax във Великобритания, посочен в част Б от приложение I към Директива 2011/96.

Според  директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“  София,  приложното поле на Директива 2011/96 е изчерпателно посочено в нея и не може да бъде разширявано и по отношение на дружествата, регистрирани и облагани с данъци в Гибралтар, тъй като е недопустимо норми, третиращи данъчно облагане, да се тълкуват разширително.

Преюдициално запитване

По повод висящия спор Административен съд София – град  на 12 юли 2018 г. отправя  преюдициално запитване до Съда на ЕС, в което пита –  дали според директива Директива 2011/96/ЕС  под „дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство“ се разбират и дружествата, регистрирани в Гибралтар.  И следва ли под  „corporation tax във Великобритания“ да  се разбира и корпоративният данък, дължим в Гибралтар.

Решението

Съдът отбелязва, че Директива 2011/96 се прилага само за „дружества, регистрирани съгласно закона на Обединеното кралство“ и подлежащи на „корпоративния данък в Обединеното кралство“.  От  обясненията на правителството на Обединеното кралство пред Съда, става ясно, че  дружества, регистрирани в съответствие с националното му законодателство, се считат само онези, които са регистрирани в Обединеното кралство. Те не включват компании, регистрирани в Гибралтар.

Съдът заключава, че Директива 2011/96 трябва да се тълкува в смисъл, че понятията „дружества, регистрирани съгласно закона на Обединеното кралство“ и „корпоративният данък в Обединеното кралство“, посочени в тези разпоредби,  не се отнасят до дружества, регистрирани в Гибралтар и  подлежат на облагане с корпоративния му данък.

Така Съдът дава отговор на  най-важния  въпрос за  българския съд, който трябва да реши делото –  жалбоподателят (Джи Ви Си Сървисиз (България) трябва да бъде освободен от удържане на данък при източника в България като дъщерно дружество на регистрирано в Гибралтар дружество майка.

Според търкуването на  Съда на ЕС:  Дружество, което е регистрирано в Гибралтар и подлежи на облагане с корпоративен данък в Гибралтар, не може да се разглежда като „дружество от държава членка“  по смисъла на тази директива

1 Директива 2011/96 / ЕС от 30 ноември 2011 г. относно общата система на данъчно облагане, приложима в случаите на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (ОВ L 345, 29.12.2011 г., стр. 8–16)

About De Fakto

Проверете също

Над 130 участници в Международна конференция „Стоп на омразата“ се обявиха за толерантност между хората

За мен е чест да открия конференцията „Стоп на речта на омразата“ с организатори Прокуратурата …

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.