Последни новини
Home / Законът / Трима от ГЕРБ предложиха промени в извънредния закон

Трима от ГЕРБ предложиха промени в извънредния закон

Defakto.bg

Категорично – наказателни лихви по кредити няма да текат

Трима високопоставени депутати от ГЕРБ внесоха промени в Закона за извънредното положение. Подписите си под проекта, депозиран днес следобяд, са сложили зам.-председателят на парламента Емил Христов (на снимката), шефката на правната комисия Анна Александрова и бившият зам.-вътрешен министър Красимир Ципов.

Измененията са в няколко насоки, част от тях – дори – припознават предложенията на Съдийската колегия на ВСС, за които правосъдният министър Данаил Кирилов беше уклончив.

Мерките на здравния министър – с предварително изпълнение

Първата поправка е за мерките и ограниченията, въвеждани от здравния министър. Те получават „предварително изпълнение“.

Конкретно предлаганата промяна е в чл. 2 от извънредния закон. В момента текстът гласи:

Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон.
Предложението на тримата от ГЕРБ е за създаване на ново изречение. А именно: „Актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение“.
Става дума за забраните за разходки в паркове, въвеждането на КПП и прочее. Съдебният контрол тук, според председателя на ВАС Георги Чолаков, е проблематичен, заради спрените процесуални срокове. В същото време обаче административните актове с предварително изпълнение, са в каталога „спешни“ дела от списъка на подлежащи на разглеждане на Съдийската колегия на ВСС.
Съдилищата няма да отварят за всички наказателни дела
Опасността от тотално „отваряне“ на съдилищата, за която алармира Съдийската колегия на ВСС, изглежда предотвратена.
Проблемният запис бе в чл. 3 на извънредния закон, който изключваще „наказателните производства“ по принцип от спрените процесуални срокове (за това, видя се на заседание на правната комисия, настояваха от прокуратурата).
Така законът гласи:
Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:
1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;
2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; И т.н.
Предложението за чл. 3 е:
В т. 1 след думата „срокове“ се добавя „за страните“, а думите „наказателни производства и….“ се заменят с „производствата, посочени в решение на съответната колегия на ВСС, обнародвано в „Държавен вестник“, по производствата по грава Двадесет и седем от Закона за обществените поръчки, по Глава шеста от Закона за концесиите и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.
Т.2 се изменя така:  „давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват права на частноправните субекти“
А т. 3 се отменя.
Удължаването на срокове – с нови условия
 Следващите корекции са в чл. 4 от извънредния закон.
Сега той гласи:
Чл. 4. Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
Поправката: Може да се удължи, за частноправните субекти, по уважителни причини.
Като уважителни причини са задължителна карантина, хоспитализация, отсъствие от страната по време на извънредното положение или „други непредвидени обстоятелства“.
Без извънредни бонуси за предаването на дете
Не се спира задължението за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс, е предложената нова алинея в чл. 5 – за спиранията и ограничаванията на производства.
Без наказателни лихви само за просрочия по кредити

 

Соченият като проблемен от бизнеса, но приветстван от гражданите, длъжници по кредити текст на чл. 6 от извънредния закон, също ще има модификации.

Спокойно – действието му се запазва по отношение на кредитите не само от банки, но и за „бързи кредити“ и лизинг.

Досегашният чл. 6 гласеше: „До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи“. То ест без наказателни последици оставащше неизпълнението по всички договори. Не коментираме, че в други европейски държави за масовия случай на банковите кредити се прие „кредитна ваканция“.

Управляващите сега запазват липсата на наказателни последици (не обявяването на „ваканция“) само за „забава на плащане от частноправни субекти по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки или финансови институции и по договори за лизинг. Както и не се прилага „предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи“.

 

Разрешение за заседания онлайн

Впечатлява и поправка, която  позволява на „държавни органи и местни органи, съвети, комитети, комисии“ да провеждат заседания от „разстояние“. Като в каталога изрично е посочена Комисията за защита от дискриминация.
Съдебната ваканция за 2020-а се отменя
С преходна разпоредба в Закока на съдебната власт се записва, че през 2020 г. чл. 329, ал.1 не се прилага. Текстът гласи: „Съдилищата са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември“.
Този въпрос бе коментиран и от кадровиците, които бяха категорични, че трябва да се уреди на законово ниво. поради предвижданото отпадане на съдебната ваканция тази година на бюджетната комисия бе възложено да предложи решение за отпуските на съдите.
Пълният текст на предложенията тук
Утре по тях ще заседава правната комисия на НС.

 

About De Fakto

Проверете също

Радев към множеството българи на Шипка: Обединени опазихте Трети март от посегателство и разсеяхте лепкавата политическа мъгла от костите на нашите предци

Десетки хиляди българи се събраха край Паметника на свободата по повод отбелязването на националния празник …

3 Март! От урва на урва и от век на век честваме славата му дивна като някой ек: Честит национален празник, българи! (снимки)

Честит национален празник, българи! Честваме 146 г.  от  Освобождението на България от турско робство. Поклон …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.