Последни новини
Home / Законът / Кадровиците скриват – засега – доклада за системата за разпределение на делата, обсъдиха го „на закрито“ заради конфиденциалност и следствена тайна (допълнена и обновена)

Кадровиците скриват – засега – доклада за системата за разпределение на делата, обсъдиха го „на закрито“ заради конфиденциалност и следствена тайна (допълнена и обновена)

Defakto.bg

Ще публикуват само резюме на фирмата „АМАТАС“, когато го изготви

Със 17 на 3 гласа Пленумът на ВСС отказа публично изслушване и дебат по прословутия одитен доклад за „уязвимостите“ на системата за случайно разпределение на делата в съдилищата. Единодушно кадровиците решиха да изслушат екперти от фирмата „АМАТАС“ – изпълнителя по обществената поръчка, но на закрито. Отказано бе обаче да бъдат чути и експертите на самия ВСС, които също са изпратили свой отговор-доклад.

Дали заключенията от самия одит да бъдат публикувани и какви части от него, ще се решава след закритото изслушване на експертите.

В началото на заседанието обаче неведнъж бе казано, че докладът не може да бъде публикуван заради клауза за „конфиденциалност“ в договора за външен одит, както и най-вече и понеже той вече станал веществено доказателство по досъдебно производство и върху него тегне следствена тайна, докато наблюдаващият прокурор не я свали.

А главният прокурор Иван Гешев обяви, че държавното обвинение щяло да продължи политиката си за публичност заради обществения интерес и по този доклад, но само когато констатираните „уязвимости“ бъдели отстранени. Иначе, по думите на Гешев, някой седмокласник можел да разпредели дело в някой съд в България!

С две думи – данните от емблематичния вече доклад, който избирателно се цитира близо седмица в публични изявления, включително на главния прокурор, вероятно ще бъде публикуван само тогава, когато той реши.

Решенията

След над 4 часа закритост, Данаил Кирилов обяви взетите решения:

  • Пленумът упълномощава представляващия ВСС да прекрати договора със „Смарт системс“ за обслужването на системата.
  • Да проведе обществена поръчка за отстраняване на констатирани уязвимости и поддръжка на системата.
  • На началника отдел „Информационно обслужване“ на ВСС да осъществи верификация на ай пи адресите в системата за случайно разпределение на делата.

Последно:

С 20 на 2 гласа Пленумът реши все пак да публикува „резюме“ от одитния доклад. Но не веднага – а възложи на фирмата изпълнител „АМАТАС“ да го изготви така, че да не „проворика“ прониквания в системата за разпределението на делата. А, когато резюмето бъде изготвено, то ще бъде  публикувано. Срок няма.

Преди това главният прокурор Гешев отбеляза, как „някои сайтове и медии“ вече били обявили, че разполагат с доклада.

Преди това

 

По време на дебата в Пленума, преди „закриването“ му, обаче бяха назовани имена на експерти от фирмата „АМАТАС“, които ще бъдат изслушани от кадровиците „поверително“. Единият от тях – Любомир Тулев, оказва се, е бивш полицай от сектора на ГДБОП за компютърните престъпления и това се вижда включително от публикации. Този въпрос публично не бе повдигнат, въпреки забележки на главния прокурор за (нередно, май) участие на спецове от изпълнителната власт в предни оценки на системата за разпределение на дела. (Това е единственият повод да споменем за предната работа на единия от експертите, в квалификацията му не се съмняваме. По-късно стана ясно, че от началото на месеца той вече не работи във фирмата, проверявала системата).

Затова пък Иван Гешев и правосъдният министър Данаил Кирилов публично нападнаха системния администратор на Върховния касационен съд Павел Андреев. Под формата на „въпрос“ Гешев оповести, че този служител на ВКС бил дал достъп на разработчика на критикуваната система за слечайно разпределение Смарт Системс до новата разработвана система. А Кирилов обвини Андреев, че бил „излъчвал манипулации“ от министерското посещение за проверка на системата на ВКС и бил „лично засегнат“ от поведението на „този служител“. Поясни – особено се обидил, че го квалифицирали като „бял хакер“ (но това го направиха медиите, не служителите на ВКС и то на базата на думи на самия министър).

Главният прокурор се впусна и в обширни цитати от избрани интервюта на специалисти и не пропусна да посочи – отново – имената на Христо Иванов и Лозан Панов във връзка с „недъзите“ на внедрената система.

Ред същностни въпроси като: защо шестима от ВСС са побързали да сезират прокуратурата, преди членовете на съвета изобщо да получат официално доклада, дали зад „конфиденциалност“ и „следствена тайна“ не се крие стремеж за продължаване на манипулативни внушения и т.н, останаха без ясен отговор. Не се разбра и кой е решил, че трябва да има клауза за конфиденциалност, след като такова решение на ВСС няма?! Боряна Димитрова обаче обясни, че сигурността на системите на държавни органи е в списъка за държавната тайна, а кой и защо е разгласявал данни, може би, е въпрос на нов сигнал – до главния прокурор. Главният прокурор ще се самосезира ли за издаване на държавна тайна от членове на ВСС, правосъдния министър и от самия него, риторично попита Лозан Панов.

Стана ясно едно – дори и този одит не е установил нито един случай на външно проникване и манипулиране на системата, споменавали са се два опита, които са били неуспешни.

Точката в дневния ред на Пленума на ВСС гласи: „Приемане на резултатите от одита на Централизираната система за случайно разпределение на делата на „АМАТАС“ ЕАД.
Внасят: Боян Новански, Боряна Димитрова и Стефан Гроздев – членове на Висшия съдебен съвет“

Споровете за доклада – „таен“ или „явен“?

Лозан Панов обяви: „В понеделник направих предложение докладът да бъде публикуван на страницата на ВСС. От миналия петък насам чухме всевъзможни интерпретации и, за да не се манипулира общественото мнение, е най-добре всеки интересуващ се да се запознае пряко с него. Иначе с всяко от направените изказвания се руши авторитетът на съдебната система, за да не се стига до това, е важна публичността. Разбрах, че има резолюция на г-н Магдалинев, че има точка в договора за неразгласяване. Но от петък насам той се цитираше неведнъж, така че общественият интерес надделява“. Председателят на ВКС предложи също да бъдат изслушани не само специалистите от „АМАТАС“,  направили одита, но и IT-специалистите на ВСС – те също имат доклад, изпратен вчера и също е редно да бъдат чути. Както и фирмата „Смарт системс“, изготвила продукта – одитираната система, ако иска, да вземе становище.

Калина Чапкънова  разясни решенията на ресорната комисия на ВСС по информационни технологии. „Комисията разгледа доклада и го приехме, т.е. приехме, че съдържанието на доклада съответства на заданието. Затова предлагаме той да се приеме от Пленума на ВСС като възложител по договора за извършване на този доклад.  Задължително днес да бъдат поканени двама представители на фирмата – Любомир Тулев и  Борис Гончаров, да направят кратко резюме на анализа и да отговорят на въпроси. За режима на изслушване на двамата експерти от АМАТАС, наистина има клауза за конфиденциалност, но по-силният аргумент е, че този доклад вече е изпратен на прокуратурата, материалите са станали част от веществените доказателства по досъдебно производство, вече можем да огласяваме само със съгласието на наблюдаващия прокурор, което не сме искали„.

Олга Керелска: „Подкрепям докладът да бъде приет, възложената задача е изпълнена, според заданието. Не подкрепям изслушване при закрити врата –  конфиденциалността е нарушена и нарушавана повече от една седмица с интервюта и обяснения за уязвимостите на системата. Добрата търговска практика изискваше фирмата да съобщи, с наше съгласие като възложител, на разработчика за установените уязвимости и те да бъдат коментирани и да се даде възможност и  срок за отстраняването им и едва след това да се коментира каквото и да било в публичното пространство.Задължително да се изслушат и нашите специалисти, за които беше съобщено, че са отказали достъп на одиторската фирма, а от доклада се разбира, че това съвсем не е така“.

Боян Магдалинчев: „Чл. 21 от договора е за конфиденциална информация, достъпът е само за лица, които имат право да я получат. В момента говори малко повече евтин популизъм, отколкото е необходимо. Не може да се разнася докладът наляво и надясно, още повече при образувано досъдебно производство, който го прави, си носи отговорност, аз няма да поема такава!“

Атанаска Дишева: „Не виждам имената на лицата, които са изготвили този доклад, не виждам присъединени материали за компетентността на лицата, които са извършили одита, а ние на Пленум много подробно сме обсъждали този въпрос. Да се публикува и отговорът на Валери Михайлов (шеф на IT-дирекцията на ВСС), защото внася яснота по много неистини, които се изрекоха. Що се отнася до клаузата за конфиденциалност – не сме обсъждали такава клауза за този договор и не виждам каква е била необходимостта от нея. Ако тя е уговорена в полза на ВСС, сме в пълното си право да се откажем от нея. А изпълнителят няма какъвто и да е интерес от поверителност, освен ако не се притеснява от опровергаване на направената преценка.  Защо шестимата от съвета, които не знам още кои са, изпратиха доклада в прокуратурата и то в момент, когато той не беше наличен в деловодната програма, а е на разположение на всички членове на ВСС едва от два дни? За НПК и следствената тайна- това не е ли един категоричен случай ПРБ да продължи практиката си за изнасяне на документи по досъдебни производства, понеже е от обществен интерес?! Ако за тази година има един случай, в който обществото трябва да слуша дебата ни, това е този случай. Предметът на досъдебното производство не е съдържанието на този доклад, за да има проблем с оповестяването му“.

Иван Гешев: „Да бъдат изслушани експертите при закрити врати, съществува реален риск, не че не сме станали, да станем смешни и някой седмокласник да вземе да разпредели някое дело в някой съд в България! Кокото и странно да звучи, даже не мога да повярвам, съм съгласен с Дишева и Панов, че докладът трябва да се публикува, но трябва да бъдат питани наблюдаващите прокурори. Политиката на ПРБ е запознаване при обществен интерес с максималния обем информация – след такова разрешение и след като бъдат отстранени уязвимости, е съвсем логично целият доклад да бъде качен на страницата на ВСС. Ако г-н Лозан Панов беше искрен в желанието си обществото да бъде информирано, нямам отговор защо, откакто е председател на ВКС не е поискал одит на тази система, внедрена на тъмно, пожарно и временно за 12 000 лева – заплатата на един добър специалист. А разработчикът бил поддържал системата безплатно – явно имаме фирма самарянин и филантроп. Една от първите ми работи като главен прокурор бе да поискам одит на цялата система за компютърна сигурност на прокуратурата“.

Керелска: „След като докладът е постъпил на 12 март, защо беше изпратен на 6 април на членовете на ВСС?“

Магдалинчев: „Докладът е входиран на 12 март, не съм го разгласявал и предоставял на членовете на съвета, защото предварително имахме Пленум на 9 април. Той е конфиденциален за онези, които нямат достъп до него, членовете на ВСС винаги имат достъп“.

Боян Новански: „Докладът не е бил представен само на няколко члена, от деловодната система е видно, че е постъпил на 12 март, всеки член на съвета може да го поиска и получи. На 13 март аз се обадих на фирмата и ги помолих да дойдат и обяснят какво пише в доклада, бяхме 7-8 човека във ВСС и тогава решихме да сезираме прокуратурата, недейте да си играете така!“

В „режим на задаване на въпроси“

Тук, очаквано, дебатът преля и в други теми и се напълни с красноречиви намеци и директни обвинения.

Гешев: „Понеже сме в режим на задаване на въпроси, вчера получих сигнал от фирмата изпълнител на централизираната  информационна система, дали Павел Андреев от ВКС е дал достъп на „Смарт системс“ до новата разработвана система и каква е връзката между един служител на ВКС и „Смарт Системс?“

Панов: „Главният прокурор би могъл да ме попита и защо не съм гласувал за него при избора му. Какво правим – отговори на въпроси, задаване на въпроси? Най-важното, което трябва да направим сега, е да дадем публичност на доклада, всичко останало са лични интерпретации. Думите хвърчат, писаното остава. Всичко останало са мнения без факти. по отношение на твърденията, че системата е въведена от някого, да се отнесем със снизхождение към най-новите членове на ВСС, има протоколи за хронологията“.

Данаил Кирилов: „А за Андреев не разбрах?“

Панов: „Експерти на ВКС, на ВСС, на ВКП, както и на ВАС още през 2014 г. са участвали в описанието на начина, по който е работила предната система Лоу чойс, когато се е стигнало до замяната й с другата. Във ВКС тази система е въведена най-късно“.

Кирилов: „Не канете други членове на ВСС във Върховния касационен съд, пак ще се срещнат с Андреев, ще се излъчат манипулации, аз бях лично засегнат от поведението на този ваш служител!“

Гешев: „Оттеглям въпроса дали системният администратор на ВКС Андреев е дал достъп на „Смарт системс“, важен проблем е какво се е случило през последните пет години, как е въведена тази система, дали под политически натиск от бившия министър Христо Иванов, след като г-н Панов и  други дами твърдят за независимост на съдебната власт, как системата за делата се осъществява от експерти на изпълнителната власт и т.н.? За цялото общество е ясно какво се е случило за тези пет години и кой е виновен това да се случи!“

И пак за доклада

Севдалин Мавров: „Категорично съм против в този момент да публикуваме доклада, може след като изслушаме всички експерти да решим, но най-важното е, че по досъдебното производство вече е назначена експертиза, експертът по нея ще носи наказателна отговорност, ако сгреши. Не можем обаче днес да изслушаме само едната страна, без да чуем и нашите експерти, обвинявани, че действали недобросъвестно“.

Дишева: „Публичността е много важна, за да се спрат манипулациите. Не бил даден достъп до сървъра, чета доклада: Беше ни предоставен достъп до сървърите на системата, изходящ код и документация! А прокуратурата твърдеше точно обратното.

Страх ли ви е, г-н Новански, да изслушаме специалистите от ВСС? Убедена съм, че имаме и готов изпълнител на отстраняването на недъзите на тази система!“

Кирилов: „След като всяка уязвимост е публикувана като подробни стъпки, редно ли е и тази част да бъде публикувана?“

Даниела Марчева: „Може би е най-добре да се направи вариант, резюме, който да може да бъде публикуван“.

Боряна Димитрова: „Клаузата за конфиденциалност е, защото правото на достъп до обществена информация не е абсолютно, огриначаването му е допустимо за охрана на други, също конституционно защитими интереси. Информацията, която дискутираме днес, е държавна тайна – защитата на системите на органите на държавна власт е в този списък.  Трябва да дадем пълен достъп за случващото се в нашата система, но чрез резюме, спестявайки техническите подробности. Защо и как са станали публични, аз не мога да отговоря. Това също е сигнал до главния прокурор кой  и как е нарушил държавната тайна“.

Цветинка Пашкунова: „Доколкото въпросите могат да предполагат отговори, свързани с технически параметри на системата, въпросите към одиторите е редно да са в закрито заседание. За доклада обаче – за него трябва да вземем становище, след като изслушаме одиторите, без техническата част той трябва да стане обществено достояние“.

За манипулациите и възраждането на темата „Столичен общински съвет“

Една емблематична тема, зачената още при драматичния избор на Иван Гешев за главен прокурор – а именно подмятанията към Атанаска Дишева, че съпругът й е бил кандидат за СОС от „Демократична България“, изби в размяната на реплики и днес.

Разгневен, че Дишева често иска думата и настоява за максимална публичност на всичко, министър Кирилов избухна: „Спрете да манипулирате хората, не сме в Столичния общински съвет!“

Дишева: „Вие манипулирате!“

Панов: „Това ли е начинът да водите заседанието?“

Кирилов: „Не е начинът, по който го прави Методи Лалов в СОС!“

Накрая, малко преди закриването на мониторите, в отговор на други въпроси – защо Единната информационна система на съдилищата (изграждана по европроект), част от която е и модулът за случайно разпределение на дела, вече не е факт и не работи, Гергана Мутафова поясни: „На 16 януари м.г. е подписан договорът с фирмата изпълнител за изграждане на единната система, модул от която, не самостоятелен, е този за случайно разпределение на делата – той не може да бъде интегриран отделно. Срокът на договора винаги е бил 15 месеца и не е удължаван. След въвеждането на извънредното положение съм запитала ОПДУ как ще процедираме – в момента не могат да се извършват тестове, пилотно внедряване и обучение. Отговориха ни, че за срока на извънредното положение срокът на този договор спира да тече“.

Заседанието продължава „на закрито“

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Механизмите за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и …

Президентът Румен Радев: Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген

Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген, но това до голяма степен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.