Последни новини
Home / Законът / ВАС обяви: Над 400 дела ще бъдат разгледани от 21 април до 13 май, председателят на съда с нова заповед

ВАС обяви: Над 400 дела ще бъдат разгледани от 21 април до 13 май, председателят на съда с нова заповед

Defakto.bg

На откритите заседания ще присъстват само призованите, съдът и страните – зад прозрачни паравани  

Над 400 административни дела ще разгледа Върховният административен съд в открити съдебни заседания при стриктно спазване на санитарно-хигиенните и епидемиологични изисквания в периода 21 април – 13 май 2020 г., съобщиха от съда.

Това са делата, попадащи в приложение към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Останалите дела, които са били насрочени за разглеждане в периода на извънредното положение ще бъдат разгледани до 31 юли т.г. Председателят на ВАС Георги Чолаков е издал  поредица от заповеди, с които се регламентира образуването, администрирането и насрочването на делата, както и организацията на работа на ВАС през следващите месеци.

От съда предупреждават:

Достъпът на външни лица до сградата на ВАС е строго ограничен и е регламентиран със заповед на председателя, публикувана в интернет сайта на съда. В съдебните зали ще могат да присъстват  само лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители. Влизането в сградата ще се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 38 градуса, както и с предпазни маски и ръкавици.

Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители следва да се явят в съда половин час преди обявения час на заседанието, като номерата и часовете на делата за деня ще се обявяват на входа на ВАС. График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на Върховния административен съд.

В трите съдебни зали съдът и страните ще са зад прозрачни паравани. След всяко заседание на съответния съдебен състав, задължително ще се извършва дезинфекция на съдебните зали.

Извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, ще се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 029404337, факс 029404132, електронен адрес [email protected], или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга.

От 13 април ВАС възобновява образуването и администрирането на делата. Разпорежданията на председателите на отделения ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВАС, но ще бъдат връчвани на страните след края на извънредното положение. Съобщения ще бъдат връчвани единствено по делата, попадащи в приложното поле на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, а останалите – след края на извънредното положение.

От същата дата ще бъдат обявявани и публикувани на интернет страницата на съда изготвените и подписани вече съдебни актове. Съобщения до страните за подлежащите на обжалване актове, за времето на извънредното положение, ще се изпращат само по делата, попадащи в приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. А останалите – ще бъдат съобщавани на страните след края на извънредното положение.

 

Георги Чолаков

Заповедта на председателя Георги Чолаков

З А П О В Е Д№ 1063

София, 10.04.2020 г.

 

Във връзка с изпълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 09 април 2020г.) и мерките за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19, приети с решения на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протоколи № 9 от 15.03.2020 год., № 10 от 16.03.2020 г., № 11 от 31.03.2020 г. и № 12 от 07.04.2020 г., на основание чл.122, ал.1 и ал. 5 от Закона за съдебната власт,

Р А З П О Р Е Ж Д А М

 

I. Считано от 13 април 2020 год. до отмяната на извънредното положение въвеждам следните санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки:

1. Забранява се достъпът на външни лица в сградата на Върховния административен съд с изключение на:

· достъпа до служба „Регистратура“,

· достъпа до „Адвокатска стая“,

· достъпа до съдебните зали

2. Достъп до служба „Регистратура“ се предоставя само на служителите на дружества, осъществяващи пощенска и куриерска услуга.

3. Достъп до „Адвокатска стая“ се предоставя само на вещи лица, страни и техни процесуални представители по дела, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение.

4. Достъп до съдебните зали се предоставя само на лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители.

5. Влизането на лица в сградата на Върховния административен съд се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 38 градуса и при условие, че лицата носят предпазни маска и ръкавици. Върховният административен съд предоставя предпазни маски и ръкавици на лицата, които не разполагат с такива.

6. Достъп до „Адвокатска стая“ се предоставя само на лицата по т. 3, като не се допускат повече от двама души, освен работещите там съдебни служители и не се разрешава достъп до едно дело на повече от едно лице.

7. Извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, се извършва след предварително искане, отправено на телефоннен номер 029404337, факс 029404132, електронен адрес [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

8. На лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела, и/или техните процесуални представители се предоставя достъп до съответната съдебна зала в сградата на Върховния административен съд за времето на съдебното заседание, като удостоверяват това си качество с призовка или препис от съдебния акт за насрочване на делото в открито съдебно заседание.

9. График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на Върховния административен съд.

10. Всяка сутрин на входа на Върховния административен съд се обявяват номерата на делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден, като се посочва и часа на заседанието по делото.

11. С оглед осъществяване на действията по т. 5, лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители следва да се явят в съда половин час преди обявения час на заседанието.

12. В случай, че дадено лице откаже да извърши дезинфекция, да постави предпазни маска и ръкавици или е отчетено показание на телесната му температура над 38 градуса, служителите, отговарящи за достъпа до сградата на Върховния административен съд, съставят протокол, в който описват констатираните обстоятелства, и го предават на съдебния състав, който разглежда делото, по което е призовано лицето.

13. Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела, и/или техните процесуални представители изчакват явяването си по делото в коридорите и фоайетата, намиращи се непосредствено пред съдебните зали и обозначени с предпазни ленти. Не се допуска достъпът на външни лица до останалите помещения и зони в сградата на Върховния административен съд.

14. В съдебната зала се допускат само страните по съответното дело, поставено за разглеждане от съда, и страните по следващото по списъка дело.

15. Достъп до асансьорите се допуска само за лицата, призовани по насрочени за разглеждане през съответния ден дела, и техните процесуални представители, ако тяхното придвижване е затруднено по обективни причини, като в асансьора не се допуска повече от едно лице.

16. Задължително се извършва дезинфекция на съдебните зали след всяко заседание на съответния състав.

II. Всички останали санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки, разпоредени до влизане в сила на настоящата заповед, запазват действието си.

III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заместниците на председателя на ВАС, председателите на отделения, съдиите и съдебните помощници, служителите от отдел ИОТЗЛД, главния и административния секретар за сведение и изпълнение.

Георги Чолаков

Председател на Върховния

административен съд

About De Fakto

Проверете също

Кьовеши иска „собствени“ следователи по делата и достъп до националните база данни за престъпността

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши настоя в четвъртък  за спешно преразглеждане на законодателството, уреждащо …

На първа инстанция: Осъдиха на 20 години „лишаване от свобода“ жена, опитала да убие 3-месечното си момченце

Окръжен съд – София е наложил 20 години „лишаване от свобода на М.Б. (на 21 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eighteen − 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.