Последни новини
Home / Законът / Месец след въвеждането на извънредното положение: „Отложено правосъдие“ и главен прокурор, който действа като втори премиер

Месец след въвеждането на извънредното положение: „Отложено правосъдие“ и главен прокурор, който действа като втори премиер

Defakto.bg

Позиция на гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“

Точно един месец, след обявяването и въвеждането на извънредното положение, от „Правосъдие за всеки“ правят публична оценка на станалото и ставащото.

От гражданската инициатива признават, че справянето с пандемията е предизвикателство пред целия свят и не коментира предприетите медицински мерки у нас за ограничаване на заразата.

В същото време обаче, според „Правосъдие за всеки“, извънредните мерки непропорционално са засегнали основни права и свободи и са довели до почти безконтролна власт на силовите и репресивни органи, както и на главния прокурор.

 

Позиция на „Правосъдие за всеки“

 

Измина един мeсец от началото на извънредното положение и въведените с него ограничителни мерки и законови промени, с които се засягат граждански права и свободи, гарантирани от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Изчакахме достатъчно време, за да дадем своята оценка. След удължаването на извънредното положение с още един месец се чувстваме длъжни да изразим настоящата позиция:

  • Безспорно живеем в тежко време и много трудна ситуация в световен мащаб, в която човечеството е изправено пред огромно предизвикателство. Ние оценяваме високо работата на всички наши медици и хората, които са на първа линия в борбата с новия вирус. Приветстваме усилията на Националния оперативен щаб и всички експерти за справяне с разпространението на заразата, спасяване на човешки животи и ограничаване на щетите. Не се чувстваме компетентни и няма да даваме оценка на медицинските мерки, прилагани по Закона за здравето и специалния закон за извънредното положение. Надяваме се това да са правилните мерки!
  • Не можем да не вземем отношение обаче по мерките, с които непропорционално се засягат основни и констиуционно гарантирани права и свободи на гражданите! Тук на първо място ни притеснява дадената с норма от извънредния закон почти безконтролна възможност на МВР да следи трафичните данни на неограничен кръг български граждани, при липсата на съдебен контрол в реално време. Мярката се прилага от полицията, без да има реална възможност за проверка на заявената причина за проследяване на мобилни телефони и устройства. Остава напълно неясна процедурата, по която може да се осъществи последващ съдебен контрол, а това застрашава пряко основни права и дава възможност за тотален виртуален контрол върху живота ни. Това категорично не може да бъде прието за нормално. Непропорционална мярка е и възможността за образуване на наказателни производства за изказано мнение в медиите или социалните мрежи в условия на епидемия. Това застрашава сериозно свободата на словото и противоречи на всички основни ценности и права на ЕС! Вече се чуват предложения от народни представители и се внасят законопроекти за ограничаване свободата на словото и правото на мнение. Това е абсолютно недопустимо и ще се противопоставим твърдо!
  • Най-притеснително за нас, като организация за защита на върховенството на правото, справедливостта и равнопоставеността пред закона, е фактическото затваряне на две от трите власти в демократична държава с парламентарно управление. Не може в правова държава за два месеца да спре да работи съдебната система и да се затворят съдилищата! Това е хипотезата на така нареченото „отложено правосъдие“. Но с удължаването на извънредното положение това ще продължи два месеца и скоро ще се превърне в отказ от правосъдие, което е недопустимо! Няма логично обяснение защо работят полицейските органи, прокуратурата, общините и държавни институции, а са затворени съдилищата. Това предполага липса на ефективен (навременен) контрол върху дейността на силовите и репресивни органи и институции и е открита възможност за опасно засягане на основни права и свободи! Не работи и Народното събрание, освен по мерките в закона за извънредното положение и актуализацията на бюджета. Недопустимо е, че депутатите прехвърлиха свои правомощия на изпълнителната власт, което напълно обезсмисля същността и ролята на парламентарната република. Отделно от това, изпълнителната власт и Главният прокурор се освобождават от парламентарен контрол, което е особено опасно в условията на извънредно положение!
  • Главният прокурор е иззел функции и права на другите две власти и на практика действа като втори премиер, но с далеч по-големи правомощия, доколкото разполага с възможността да упражнява принуда и да ограничава права под страх от наказателна репресия. Тази репресия вече се прилага с голяма сила и без реален съдебен контрол. Граждани се привличат към наказателна отговорност, арестуват се и после се освобождават срещу огромни и непропроционални парични гаранции за изказани лични мнения, за медийни участия и дори за публикации в социалните мрежи. Това става по архаичен и напълно неприложим в случая текст от НК (чл.326), касаещ терористични действия и подаване на фалшиви сигнали. На практика всеки е застрашен, ако упражни свободата на словото, и може би целта е точно това – да се заглушат и накажат хората с различно мнение и свободен глас. Това обаче се нарича диктатура, а не демокрация и тя е упражнявана успешно в едни отминали времена. Отделно от това в ареста стоят адвокати, обвинени в участие в организирана престъпна група, защото са обслужвали свои клиенти; повдигат се обвинения и се запорират сметки и възбраняват имущества в големи размери, без ефективен съдебен контрол; изнасят се доказателства и данни от висящи съдебни производства, в нарушение на следствената тайна, за да се правят внушения за извършени престъпления от определени лица, с което грубо се нарушава презумпцията за невиновност и се прави опит да се въздава „медийно правосъдие“ – нещо недопустимо в правова държава!
  • Главният прокурор и правосъдният министър явно са обединили усилия в остра и опасна атака срещу съда. Използвайки таен одитен доклад за пропуски в сигурността на системата за случайно разпределение на делата, те изнасят избирателно непроверени факти и голословни твърдения в публичното пространство, за да предизвикат скандал в съдебната система. Главният покурор прави недопустими внушения, споменавайки като „заподозрени“ председателя на ВКС съдия Лозан Панов и още трима членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той забравя факта, че въпросната система е въведена от предишния състав на Съвета и това се случило и със съгласието на предишния главен прокурор. Все повече се засилва съмнението, че това „активно мероприятие“ е опит да се овладее ВКС, като единственият важен съд, все още неконтролиран от прокурорското лоби, а това минава през отстраняването на г-н Лозан Панов като негов председател. Случилото се тази седмица във ВСС при засекретеното заседание по одитния доклад е най-сериозното доказателство, че се играе опасен театър за пред публиката, а „пушката на стената“ е готова да гръмне в трето действие зад завесите! И така, при затворени съдилища, има реална опасност след отварянето им там да влезе през парадната врата червеният прокурорски плащ и да се насочи право към съдийската банка, а това ще е краят и на демокрацията, и на правовата държава, и на личните ни права в голяма степен!
  • Прави впечатление отпускането на сериозна сума за подкрепа на банковия сектор чрез държавната Българска банка за развитие (ББР), уж за подкрепа на малкия и среден бизнес, без последващ контрол. Оказа се, че това е удобно алиби за финансиране на съмнителни компании и обслужване финансовите интереси на едър бизнес и мастити олигарси!

В смисъла на гореказаното, ние изразяваме сериозна тревога от случващото се с правото, парламентаризма и независимостта на съда и съдебната власт. Ще уведомим за това делегацията на ЕК в България и също така настояваме:

Народното събрание да възстанови незабавно своята работа и да започне да осъществява парламентарен контрол, като изслуша на първо място министър-председателя и министрите на вътрешните работи и правосъдието относно гаранциите за спазване на неотменимите конституционни права на гражданите. – Народното събрание да изслуша Главния прокурор по мерките и действията на прокуратурата по прилагане на НК, с оглед въведените ограничителни мерки и тези по закона за извънредното положение. НС да даде аватентично тълкуване на нормата на чл. 326 от НК, с оглед действителния смисъл, вложен в нея от законодателя. Да посочи приложим ли е същият и в какви хипотези в настоящата ситуация и с оглед разпоредбите на специалния закон за извънредното положение. Де се изиска отчет за всички образувани досъдебни производства от компетентните прокуратури за периода на извънредното положение и определените и наложени принудителни мерки!

– Да се промени законът за извънредното положение, като се въведе текущ съдебен контрол върху мерките, свързани със събирането на информация за трафични данни и проследяване на мобилни устройства.

– След като премиерът Борисов поиска оставките на целия УС и главния изпълнителен директор на ББР, заради скандалния кредит, Министерски съвет следва да сезира официално Главния прокурор за съмнително разходване на средства от ББР в полза на частни субекти. Да се поиска проверка за наличието на данни и законен повод за образуване на досъдебно производство срещу длъжностни лица от УС и главния изпълнителен директор на държавната банка.

След края на извънредното положение – в рамките на консултациите за промени в Конституцията при президента, като и чрез граждански конституционен дебат, Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще предложи пълна преоценка на ролята, статута и правомощията на Главния прокурор в правова и демократична държава, децентрализация на Прокуратурата и съществено разширяване на парламентарния контрол върху работата на Прокуратурата, като орган, осъществяващ държавната наказателна политика.

„Пренебрегването на закона в ситуация, която според нас го налага, води до това, че същият закон в бъдеще ще се нарушава постоянно и повсеместно.“ Гай Юлий Цезар, доказано точно по негово време!

 

 

About De Fakto

Проверете също

Следователят Бойко Атанасов атакува като нищожен избора на следователите за член на ВСС, делото насрочено за 14 юли

За 14 юли  2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по жалба на Бойко …

На 1 юли президентът Радев връчва мандат на кандидата на „Продължаваме промяната“

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.