Последни новини
Home / Законът / Нова поправка в извънредния закон – за временна защита на български храни и забрана за внос на чужди

Нова поправка в извънредния закон – за временна защита на български храни и забрана за внос на чужди

Defakto.bg

Нова промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение одобри правната комисия на НС по предложение на Красимир Ципов (ГЕРБ).  Поправката ще „влезе“ в извънредния закон чрез преходните разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел, който всъщност бе обсъден и одобрен от комисията за второ четене.

Конкретно предложението на Ципов – за извънредния закон –  е за възможността да се въвеждат „временни мерки“ за защита на българските производители на храни и „временна“ забрана за внос на хранителни продукти от страни извън ЕС.

Малко преди заседанието на комисията, от Министерския съвет обявиха за вече прието ПМС за това.

Така в извънредния закон допълнително се записва, че „може да се въвеждат временни мерки“ за защитата на производителите на български храни и пускането им на пазара чрез вериги от магазини. Както и че се дава право на Министерския съвет да въведе временна забрана за внос на храни от определени страни, които не са членки на Европейския съюз, при спазване на международните договори. Уточняват се критериите за „веригите от магазини“ – които имат обекти в поне три административни области на страната, като се въвеждат и санкции за неизпълнение на новото задължение. Те ще са от 15 000 до 25 000 лева, а при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лева. Като под „повторно нарушение“ се разбира онова, „извършено до три месеца от влизането в сила на наказателното постановление“. Наказателните постановления в този казус ще се издават от Българската агенция за безопасност на храните.

Като този текст ще влезе в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

Поправката единодушно бе приета от правната комисия, като Филип Попов (БСП) първо отбеляза, че социалистите отдавна предлагат мерки за защита на родните производители. Но после – основателно – попита какви са тези „три месеца“ и означават ли те, че извънредното положение ще бъде удължавано допълнително. Изтъкна също, че е много важно прецизно да се прецени по отношение на кои точно продукти ще важи забраната за внос и правителството да бъде директно отговорно, ако настъпи дефицит.

Красимир Ципов се съгласи с необходимостта от преценка и подчерта, че забраната за внос ще е „временна“. Но – дотук.

От инициативите се разбира, че в случая приоритетно би следвало да се продават и българските зеленчуци (при закрити със заповед на здравния министър кооперативни пазари). Не се разбра обаче – а и никой не попита – как всичко това, всъщност, ще се отрази на цените на храни и зеленчуци. Защото, след затварянето на кооперативните пазари у нас този въпрос увисва с пълна сила. И, след като – очевидно – сега българските зеленчукопроизводители ще се реализират чрез търговските вериги, без конкуренция, примерно, от Турция – дали цените им ще са по джоба на (повечето) български граждани?!

Проблемите – може би – ще се обсъдят от парламента утре. Свикано е извънредно пленарно заседание с три точки в дневния ред – второ четене на промените в Закона за енергетиката (за връщането на надвзетото след поевтиняването на природния газ), второ четене на промените в Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и второ четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените  сили.

Правителственото постановление

Правителството прие постановление, с което се въвежда задължение на търговските обекти, представляващи вериги от магазини, да предлагат българска продукция на местни (регионални) производители в обектите им, съобщиха от МС.

Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. На тези места следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София – област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

Приетото Постановление има за цел да подкрепи малките и местни български производители и да запази поминъка им. Местната българска продукция е по-свежа, по-прясна и по-позната, тя е част от местния бит и култура. Потребителите трябва да имат право на достъп до местното производство, а техен е изборът какво ще предпочетат.

Промените за годишните финансови отчети – без дебат

Очаквано, без дебат, минаха поправките в Закона за Търговския регистър. Те, както Де факто вече информира, предвиждат при подаването на годишните финансови отчети малките и средни предприятия да не прилагат наръч документи, включително покани за свикване на Общо събрание и протоколите от тях, а да удостоверяват приемането на ГФО с декларация на заявителя. Като това ще важи и за „неприключилите производства“ по подадени заявления.

About De Fakto

Проверете също

Държавата хищно укрива важна за обществото информация

Държавата хищно укрива важна за обществото информация, независимо че от 22 години съществува специален закон как …

Рискът за здравето на издирваното лице може да отложи, но не и да обоснове отказ за изпълнение на ЕЗА

Според генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona сериозният риск за здравето на издирваното лице може да обоснове …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.