Последни новини
Home / Гостува ни / Омбудсманът към „Топлофикация“: Смяната на абонатните номера без ясно предупреждение трупа сметки на гражданите  

Омбудсманът към „Топлофикация“: Смяната на абонатните номера без ясно предупреждение трупа сметки на гражданите  

Defakto.bg

Омбудсманът Диана Ковачева призовава изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да се прекрати почти  „апокрифния“ подход, който дружеството е приложил при смяната на абонатния номер и код на клиента и да информира по ясен, достъпен и разбираем начин гражданите за предприетата промяна.

Повод за препоръката на омбудсмана са сигнали на разтревожени граждани до обществения защитник, които не успяват да си платят сметките за топлинна енергия чрез онлайн банкиране, Изипей и по други канали.

Още повече, по време на извънредното положение, в което се намираме заради пандемията с COVID-19, плащането по банков път е най-удобният, безопасен и предпочитан начин за плащане на сметки за комунални услуги“, пише доц. Ковачева.

При извършена от омбудсмана проверка е установено, че причината е тестването на нова информационна система за обслужване на клиенти. Информация за това е публикувана на 10 април на интернет страницата на „Топлофикация София“ със заглавие „Промяна на абонатен номер и код платец“ във връзка с актуализиране базата данни на дружеството, считано от 1 април 2020 г., т.е. в съобщението се посочва, че:

– номерът на текущия платец се заменя с Договорна сметка;

– номерът на текущия абонатен номер се заменя с Инсталация;

номерът на текущия платец Ш000000 се заменя с Договорна сметка.

„Информацията за промените в секция „Новини и актуални събития“ на интернет страницата на дружеството е публикувана десет дни след влизането им в сила, което е смущаващо и неразбираемо“, категорична е Ковачева и подчертава, че намира така предоставената информация за недостатъчна и неясна, което създава проблеми при плащане на сметки за топлинна енергия. Освен това не става ясно и кое е наложило тази промяна, както и с какво тя ще допринесе за по-доброто обслужване на потребителите.

„Не на последно място, публикуването на подобна информация, която е от съществено значение за клиентите на дружеството и може да възпрепятства плащането на сметките им, единствено на сайта на „Топлофикация“, не дава гаранции, че гражданите са надлежно информирани за промяната на абонатния им номер и замяната му с „инсталация“, обръща внимание общественият защитник.

„Смятам, че въвеждането на такива промени следва да се предхожда от период, в който на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД да се предостави достатъчно време и възможност да се информират за новите си „Договорна сметка“ и „Инсталация“, а не апокрифно както е в случая. За целта е необходимо дружеството да ги уведоми за промяната чрез изпращане на съобщения и на хартиен носител“, категорична е Диана Ковачева.

Тя  предупреждава, че липсата на информация за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД за новите им „Договорна сметка“ и „Инсталация“ възпрепятства навременното плащане на задълженията за топлинна енергия, което ще доведе до тяхното натрупване, без те да имат вина за това.

Необходима е по-широка разяснителна кампания, представена и по по-разбираем начин за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, като например би било удачно за всеки от посочените три случая на заплащане, а именно – на всички задължения по една договорна сметка; на конкретни задължения за даден имот и на заплащане на конкретни фактури, да има приложен образец“, препоръчва омбудсманът Диана Ковачева.

About De Fakto

Проверете също

Кьовеши назначи двама български кандидати за европейски прокурори, отхвърли един

Европейската прокуратура(ЕППО) съобщи в понеделник,  че е назначила още двама представители от България и по …

Пленумът на ВСС одобри тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2024 – 2026 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода …

2 коментара

 1. ангел марков

  Договорната сметка – поредното усъвършенстване на беззаконието и наложения геноцид над гражданите с тръба за парно в дома си.
  Чрез незаконните „общи условия за продажба“, лицензията „за пренос на топлинна енергия“, съдържаща дейностите: „пренос“, „разпределение“ и „търговия с топлинна енергия“, предмет на чл.1 ЗЕ, с осъществяването на които се уреждат обществените отношения при парното е заменена с лобистката „доставка“ в абонатната станция“, с което се изклячва съществуването на обществени отношения, както и облигационно отношение.
  До кога ще си затваряме очите за наложения чрез „доставката“ теноцид, при който:
  1. произвежданата топлина не отговаря на условията за качество на топлоснабдяването (раздел V от общите условия), т.е. не притежава качеството стока, поради което не може да се продава и купува.
  2. не сйъществуват пазар на таплината и пазарни отношения между страните, обществени отношения и облигационно правоотношение.
  3. няма сделка. Доколкото в исковите молби монополиста посочва като сделка „доставена“, „ползвана“, то това са нищожни сделки – противворечат на повелителната норма „продажба“ – чл. 150 ЗЕ.
  4. гражаните са осъждани без наличието на: 1. сделка; 2. договор за продажба на топлинна енергия по чл. 38я ЗЕ и чл. 123, ал.1,т.5 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.
  5. законните „общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия по чл. 150 ЗЕ“, предмет на чл.21, ал.1, т.4 ЗЕ и чл. 126 от Наредба № 3/21.03.2013 г. не са изготвени, не са предложени за одобряване, не са одобрени и не се прилагат.
  6. топлоснабдяването и правораздавенето се осъшествяват на основание незаконните „общи условия за продажба“, които: изготвени са без правно основание от търговско дружество; не са публикувани в „Държавен вестник“; представляват неистински документ, с който лиценза „за пренос на топлинна енергия“ е заменен с лобистката „доставка“ в абонатната станция“.
  Уважаема госпожо Ковачева, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИТЕ – топлофикациите не изпълняват издадените им лицензии „за пренос на топлинна енергия“ , което е абсолютно беззаконие – ГЕНОЦИД!

 2. ангел марков

  ПАРНОТО: „ДОСТАВКАТА” – ДРУГОТО ИМЕ НА ГЕНОЦИДА! ЗАЩО?

  „Доставка” в абонатната станция” – другото име на геноцида, ето защо:
  -„Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.”
  -„Чл. 39. (1) Дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, са:
  1. производство на електрическа и/или топлинна енергия;
  2. пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;
  3. разпределение на електрическа енергия или природен газ;
  Това са разпоредби на Закона за енергетиката, съгласно които, обществените отношения при парното се уреждат с осъществяване на дейностите: производство”, „пренос”, ”разпределение” и „търговия с топлинна енергия”.
  За дейността производство се издава лиценз „за производство”, която е самостоятелна дейност и следва да се изпълнява от енергийното предприятие – чл.126.
  С дейностите „пренос”, „разпределение” и „търговия с топлинна енергия” се уреждат обществените отношения, за които ДКЕВР е издала на всички топлофикации лицензия „за пренос на топлинна енергия”.
  Видно от чл.39, ал.1, т.3, на лицензиране подлежи разпределението на електрическата енергия и природния газ, които по своя произход и по своята същност притежават качеството стока, а топлинната енергия, при която качеството стока е сложно съотношение между променливите величини: външна температура; температура на топлоносителя в две зони и в две посоки, и налягане, не подлежи на лицензиране – основен лобистки текст, осигуряващ беззаконието при парното.
  За да не изпълняват лицензията „за пренос на топлинна енергия” и съдържащите се в нея дейности: „пренос”, ”разпределение” и търговия с топлинна енергия”, чрез незаконния и неистински документ „общи условия за продажба на топлинна енергия”, всички монополисти организирано, в изготвените от тях „общи условия за продажба”, заменят без правно основание лицензията „за пренос на топлинна енергия” с лобисткия текст „доставка” в абонатната станция”.
  Който иска да вярва, който иска да не вярва – негова воля, топлоснабдяването в Република България 20 г. се осъществява, без да се изпълнява издадената от ДКЕВР лицензия „за пренос на топлинна енергия”, което обстоятелство никой не проверява.
  Замяната на лиценза „за пренос на топлинна енергия”, с „доставка в абонатната станция”, изключва съществуването на обществени отношения, включително и облигационно правоотношение.
  Осъществяването на топлоснабдяването, в условия без наличие на обществени отношения и договори за продажба, във връзка с продукта „топлинна енергия”, не е нищо друго, освен ГЕНОЦИД,
  16.04.2020 г. тел № 0888717118

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

19 − three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.