Последни новини
Home / Законът / Публикуваха актуализираните мерки на Съдийската колегия за работа в извънредното положение

Публикуваха актуализираните мерки на Съдийската колегия за работа в извънредното положение

Defakto.bg
Актуализираните мерки „за превенция и ограничаване на разпространието на COVID-19 за съдилищата“ бяха публикувани на страницата на ВСС.
Съдийската колегия ги прие на заседанието си във вторник. Тогава кадровиците допълниха каталога с възможността за вписване и публикуване на изготвените съдебни актове, обявиха за изгубил значение определеният от тях списък на подлежащи за разглеждане дела (той вече е част от извънредния закон) и др.
Актуалните мерки на Съдийската колегия:

 

1.         Обявява за изгубили значение т. 1, 2 и 3 от мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 на съдилищата на територията на Република България, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с протокол № 10/16.03.2020 г., от работно заседание на 26.03.2020 г. и с протокол № 11/31.03.2020 г., наричани за краткост „Мерките“, считано от влизане в сила на изменението на чл. 3, т. 1 със ЗИД на ЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34/09.04.2020 г.). (Нова, решение на СК по протокол № 13/14.04.2020 г.)

2.         (Решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

3.         (Решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

4.         Всички дела, извън посочените в приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП да бъдат отсрочени и насрочени в най-кратък срок, след приключване на извънредното положение. (Изм. решение на СК по протокол № 13/14.04.2020 г.)

5.         (Отм. решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

5.1.      Образуването и администрирането на дела се извършва при спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. и при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в съответния орган на съдебната власт. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

5.2.      Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съдебния състав по дежурство. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12/07.04.2020 г.)

6.         Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

7.         Справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

8.         Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

9.         (Отм., решение на СК на ВСС, протокол № 11/31.03.2020 г.)

10.       Забранява се достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела, съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП.  (Изм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

11.       Задължава административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради. (Доп. решение на СК по протокол № 10/16.03.2020 г.)

12.       Забранява се достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт. (Доп. решение на СК по протокол № 10/16.03.2020 г.)

13.       Указва на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат съответната организация за това. (Изм., решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

13.1.    При спазване на ограниченията на т. т. 10, 11, 12, 13 и при създадена от съответния административен ръководител организация, изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

13.2.    При възможност изготвените съдебни актове могат да бъдат публикувани на интернет страниците на съдилищата, като съобщения до страните да не се изпращат за времето на извънредното положение. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

13.3.    По висящите дела и новообразуваните дела следва да се предприемат възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение. (Нова решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

14.       След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

15.       Задължава административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

16.       Задължава административните ръководители на съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една съдебна зала.

17.       Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП за периода на обявеното извънредно положение. (Изм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

18.       Призовките и съобщенията за делата съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП да се извършват по телефон или по електронен път. (Изм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

19.       (Отм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е иззела над 10 хиляди дози наркотици и обвинила над 400 души в хода на операция „Бяло“

В операцията „Бяло“ бяха иззети над 10 хиляди дози наркотици, като палитрата е разнообразна – …

Управляващият интернет търсачка премахва от резултатите при търсене информация, за която се твърди, че е неистина

Лицето, което управлява интернет търсачка, следва да премахне от резултатите при търсене, информацията, включена в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.