Последни новини
Home / Законът / И Съветът по гражданство към МП ще заседава „от разстояние“

И Съветът по гражданство към МП ще заседава „от разстояние“

Defakto.bg
Междуведомственият Съвет по гражданство при Министерството на правосъдието също ще заседава неприсъствено по време на извънредното положение, така – „от разстояние“ ще взема и решения. Това предвиждат промени в правилника за дейността му, обнародвани в „Държавен вестник“.
Провеждането на заседания от разстояние за държавни и местни органи, съвети, комисии и други бе предвидено и в извънредния закон при предпоследните му поправки, в сила от 9 април.
Съветът по гражданство е междуведомственият орган, който дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство, а въз основа на негомото предложение министърът на правосъдието прави предложение до президента (вицепрезидента) за издаване на указ или за отказ от издаване на указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство. Съветът се председателства от зам.-министър на правосъдието, негови членове са представители на МП, МВР, МВнР, МРРБ, МЗ, МТСП, на ДАНС, Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците.
Промените в Правилника:
§ 1. Създава се чл. 15:
„Чл. 15. (1) Съветът по гражданството може да заседава неприсъствено при обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.
(2) Дневният ред и проектът на протокол заедно с проект на решение по всяка преписка се изпращат по електронен път от секретаря на Съвета по гражданството на председателя и членовете му, както и на представителя на президента на Република България.
(3) Председателят и членовете на Съвета по гражданството представят по електронен път становища по проекта на протокол в 7-дневен срок от получаването му.
(4) Неприсъствените заседания са редовни, ако най-малко 1/2 от членовете на Съвета по гражданството изпратят становища по ал. 3.
(5) Решенията на Съвета по гражданството се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на съвета, изпратили становища.
(6) Решенията на Съвета по гражданството от неприсъственото заседание се оформят в окончателен протокол, който се проверява и подписва по реда на чл. 13.
(7) В протокола по ал. 6 се посочват имената на членовете на Съвета по гражданството, които са изпратили становища, изразените становища и взетите решения.
(8) Протоколът по ал. 6 се представя на министъра на правосъдието в срока по чл. 14.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

About De Fakto

Проверете също

ВАС отмени наредбата за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР

Върховният административен съд отмени Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за …

ВСС пита „Сиела – Норма“ за пазарната стойност на машините, ако бъдат одобрени за избора на нов съдебен съвет

ВСС гласува да се отправи запитване за прогнозната  пазарната  стойност на машините,  ако се приеме, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

13 + 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.