Последни новини
Home / Законът / ССБ: Принудителният отпуск при извънредно положение не важи за съдиите, председателите на съдилищата не са им работодатели

ССБ: Принудителният отпуск при извънредно положение не важи за съдиите, председателите на съдилищата не са им работодатели

Defakto.bg

Съсловната организация приканва Съдийската колегия на ВСС да ревизира решението си

Питане от председателя на РС-Сливен, свързано с коронавируса и отказа на съдия да излезе в отпуск или доброволно да се постави под карантина, доведе до решение на Съдийската колегия на ВСС. В което бе казано, че в общите правомощия на административните ръководители на съдилищата да разрешават отпуските на магистрати и служители, влиза и правото им по време на извънредното положение да разпореждат ползването на до половината от платения годишен отпуск (по чл. 7 от извънредния закон).

Дебатът се разгоря на последното заседание на колегията на 14 април, на което имаше и ред възражения, че нормата на извънредния закон е неприложима към магистратите. А и случаят със Сливен не бе „чист“ – паниката бе заради съдебна секретарка, поставена от здравните власти под карантина като „контактна“ със заразена нейна близка,  която преди установяването на заразата е участвала в съдебно заседание.

По повод принудителното пускане в отпуск на съдии и прокурори предложение за общо решение на Пленума на ВСС бе инициирал главният прокурор Иван Гешев. Но след възражения от съдиите, че тези проблеми се решават поотделно от двете колегии, точката отпадна от дневния ред на Пленума. Прокурорската колегия недвусмислено препоръча на административните ръководители на прокуратурите да пускат магистрати и служители и в принудителен отпуск по време на извънредното положение. А Съдийската колегия се ограничи с указанието, че по принцип ръководителите могат да го правят.

В обръщение от днес обаче Съюзът на съдиите (на снимката – УС на съсловната организация) приканва кадровиците да преразгледат решението си от 14 март.

Председателите  могат да пускат в принудителен отпуск само служители

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

На последното си заседание Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) с решение по протокол № 13/14.4.2020 г. измени част от мерките за превенция на разпространението на COVID-19 на територията на съдилищата на Република България, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с протокол № 10/16.3.2020 г., от работно заседание на 26.3.2020 г. и с протокол № 11/31.3.2020 г. На това заседание по повод писмо вх. № 3925/14.4.2020 г. на председателя на Районен съд Сливен, Съдийската колегия взе решение по т. 2.1, с което указа, че е в правомощията на председателите по чл. 338, т.т. 1-10 ЗСВ е и правомощието по чл. 7, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).

Намираме, че  решението по т. 2.1 по протокол № 13/14.4.2020 г., касаещо  приложението на ЗМДВИП, не се отнася до съдиите.

Взетото решение е по повод на запитване от председателя на Районен съд Сливен, засягащо предотвратяването на разпространението на COVID-19 на територията на съда, поради което има указателен характер само спрямо конкретния казус и не може да се отнесе до цялата съдебна система и в частност до съдилищата в Република България.

Решението не може да се приложи за съдиите, тъй като служебните правоотношения на съдиите не са трудовоправни, а особен вид административни правоотношения, при които орган по назначаването им е съответната колегия ВСС.[1] Съгласно чл. 30, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, за съдиите, това е Съдийската колегия. Това особено служебно правоотношение не придава на председателите на съдилищата нито качеството на работодател, нито на орган по назначението им, което изключва спрямо съдиите прякото приложение на разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗМДВИП.

Председателите на съдилищата имат качеството на работодател само по отношение на съдебните служители, работещи в представляваните от тях органи на съдебната власт.

Относно съдиите, председателите имат само ограничени правомощия, които са изрично посочени в устройствения закон. Едно от малкото делегирани от органа по назначението на съдиите правомощия е това по чл. 338 от ЗСВ за даване на разрешение за ползване на полагаем отпуск, което включва всички видове отпуск – платен и неплатен. Законът не предвижда възможност председателите да упражняват под каквато и да форма едностранно делегираните им от закона провомощия по отношение на съдиите, включително и по приложението на чл. 7, ал. 2 от ЗМДВИП. Разпоредбата на чл. 338 от ЗСВ представлява законова делегация на определен обем правомощия в полза на председателите на съдилища, която изключва възможността те по своя инициатива да я разширяват и допълват, тъй като по този начин засягат едностранно правата и интересите на отделните съдии. ЗМДВИП не разширява ограничените правомощия, които дава чл. 338 от ЗСВ на председателите, тъй като той засяга общия случай на работодателите по КТ, а както се посочи по-горе председателите на съдилища не са работодатели не съдиите.

В този смисъл постановеното с решение по т. 2.1 по протокол № 13/14.4.2020  г. на СК на ВСС указание не води до разширяване на правомощията на председателите, доколкото това е допустимо да стане само със закон. Същото може да се приема само като дадено указание, каквото е и неговото диспозитивно съдържание, спрямо председателите в отношенията им само със съдебните служители, на които те са работодатели, по силата на закона, но не и спрямо съдиите.

Поради изложените съображения, считаме, че Съдийската колегия ва ВСС следва да ревизира решение по т. 2.1. от протокол № 13/14.4.2020 г., като изрично уточни, че правомощието на председателите по чл. 338 ЗСВ не следва да се прилага за съдиите в хипотезата на чл. 7, ал. 2 ЗМДВИП.

С уважение:

Управителен съвет на Съюза на съдиите в България

гр. София, 27.4.2020 г.

 

[1] В този смиъл – Мръчков, В, За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи и Мингов, Е, Още за характера на правоотношенията в съдебната власт

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.