Последни новини
Home / Избрано / Борислав Вълчев: Как адвокатите могат да бъдат включени в мерките за финансово подпомагане на ЕС заради К-19

Борислав Вълчев: Как адвокатите могат да бъдат включени в мерките за финансово подпомагане на ЕС заради К-19

Defakto.bg

Адвокатите са самоосигуряващи се лица, чиято основна дейност (процесуално представителство) бе на практика прекратена за неопределено време с обявяването на извънредното положение. Въпреки това, те, за разлика от други самонаети, не получиха никаква финансова помощ от държавата

В момента е обявена процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК), като нейното обществено обсъждане приключи миналата седмица и се чака откриването й до броени дни.  Процедурата е широко коментирана и по медиите, включително от министър-председателя. Съгласно проекта на условията за кандидатстване, допустими за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите – т.е., отново са изключени както адвокатите, така и адвокатските дружества и съдружия.

Адвокатите, адвокатските дружества и съдружия се регистрират също съгласно специален закон – това е Закона за адвокатурата. Те се вписват в адвокатските регистри, които са публични, имената на действащите адвокати се обявяват и ежегодно в Държавен вестник.  Всички те се вписват в Регистър Булстат, а адвокатските дружества – и в окръжния съд по тяхното седалище. Адвокатите, адвокатските съдружия и адвокатските дружества са и предприятия, по смисъла на българското и европейското законодателство /така ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Като предприятия, те са третирани и от Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социалното осигуряване и въобще българската данъчна и осигурителна правна рамка. В основата на адвокатската професия стои принципът на самоиздръжката – адвокатът осъществява дейността си на свой риск и на своя сметка, за него важат всички правила на конкурентното право. КЗК също нееднократно е изтъквала в решенията си, че разглежда адвокатите именно като предприятия, които оперират на пазара. Специално адвокатските дружества са предприятия и по смисъла на Закона за счетоводството, т.к. обявяват своите годишни финансови отчети, както и търговците и другите юридически лица.

Адвокатската дейност е единствената независима икономическа дейност, регламентирана в Конституцията.  Затрудняването на нейното функциониране, липсата на работа за хилядите адвокати може да ги направи „маргинали“, както вече станаха известни, което сериозно ще застраши правото на защита на гражданите и юридическите лица.

Дали Висшият адвокатски съвет е предложил, в рамките на общественото обсъждане на мярката, да бъдат включени и адвокатите и адвокатските дружества? Дълбоко се съмнявам.

Но и без такова сезиране, европейските чиновници са достатъчно разумни и имат възможността сега – преди да е отворена процедурата за кандидатстване – да изменят условията за кандидатстване, като изрично включат и адвокатските дружества, както и адвокатите, чиято дейност съгласно чл. 2, т.2, пр.2 от Търговския закон /ТЗ/ може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 от ТЗ:

Чл. 2. Не се смятат за търговци:

  1. …… лицата, ……… упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;

Чл. 1. (3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин …………

С предлаганото изменение, критерият за допустимост на кандидатите би изглеждал така:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица, еднолични търговци и лица по чл. 1, ал. 3 от Търговския закон, регистрирани съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите или друг специален закон, уреждащ статута на свободна професия и/или на юридически лица, извършващи независима икономическа дейност.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца поради липса на престъпление

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца, съобщава държавното обвинение за БТА. …

Потвърдено: Лидерът на партия Атака Волен Сидеров е осъден на 5000 лв. глоба за обида и клевета на Искрен Веселинов

Софийски градски съд потвърди осъдителната присъда на Волен Сиделов, произнесена от Софийски районен съд  за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

18 − sixteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.