Последни новини
Home / Законът / Първа стъпка за излизане от „положението“ в Темида: Тръгва връчването на призовки, книжа и съобщения (допълнена)

Първа стъпка за излизане от „положението“ в Темида: Тръгва връчването на призовки, книжа и съобщения (допълнена)

Defakto.bg

Възстановява се връчването на призовки, книжа и съобщения по дела, като то трябва да се извършва по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред. Това да се случва, като се създаде необходимата организация при отчитане спецификата на съдилищата и вземане на мерки за ограничаване разпространяването на COVID-19.

Това гласува Съдийската колегия по предложение на председателя на ВАС Георги Чолаков, добавката за отчитането на спецификата бе направено от Цветинка Пашкунова. Възстановяването на връчването започва сега, без да се чака отмяната на извънредното положение.

Конкретно колегията отмени т. 17 от актуализираните си мерки за работа на съдилищата по време на извънредното положение и измени т. 18 от тях. Точка 17 предвиждаше, че се преустановява връчването на призовки, книжа и съобщения по всички дела, освен посочените в приложението към чл. 3 от извънредния закон. Точка 18 гласеше, че призовките и съобщението по делата, изброени в приложението, се извършват по телефон или по електронен път.

Новият текст на т. 18 вече е: „Връчването на призовки, съобщение и съдебни книжа по делата да се извършват по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред„. Като бе вкарана и добавката това да става, като се създаде необходимата организация за отчитане на спецификата на съдилищата и вземането на мерки срещу COVID-19.

Това е първата стъпка към възстановяване на пълната работа на съдилищата след отпадането на извънредното положение. А, за да може реално да се разглеждат насрочените дела след отмяна на „положението“, вече трябва да започне връчването на призовки и книжа, обясни Георги Чолаков. Като това не отменя нормата, че до отпадането  на извънредното положение процесуалните срокове по дела не текат, освен изрично посочените в приложението към извънредния закон.

Освен това до 7 май председателите на апелативните съдилища са поканени да изпратят писмените си становища как да стане поетапното възстановяване на работата, а на 12 май Съдийската колегия ще ги обсъжда.

Преди да се стигне до гласуването традиционно колегията се впусна в дълъг и изнурителен дебат.

Един от основните спорове бе дали мерките за поетапно възстановяване на работата да са уницифицирани за всички съдилища или да се съобразява тяхната специфика. Аргументът за общи правила бе, че обратното ще създаде хаос и ще отвори вратичката всеки административен ръководител да изпълнява мерките, както сметне за добре. Мотивът за другото – че не може да се слага знак за равенство между работата на административни и общи съдилища, между софийски и други и т.н. Различията бяха артикулирани от Боян Новански с питането: „Как си представяте в Софийския районен съд да се съберат накуп 100 призовкари и после да тръгнат да разнасят книжа и призовки из цяла София?!“ Отговорът: „Така или иначе в някакъв момент ще се наложи да го направят, а колкото повече се отлага, толкова повече книжа за връчване ще се струпат“.

Първото и единствено засега решение на колегията за „отпускане“ на мерките в крайна сметка е компромисно, да видим как ще се прилага.

А Чолаков и Боряна Димитрова получиха комплименти за „управленския рефлекс“ и бързите реакции на променящите се обстоятелства.

Принципно „за“, но….

В началото на дебата председателят на ВАС обясни: „Върховният административен съд може би е единственият, който вече работи на почти 100 %, тъй като по силата на закона бяхме задължени да администрираме, насрочваме и разглеждаме 2/3 от делата, които по принцип гледаме. Но това опря и до противоречие с решенията на колегията  – говоря за призоваването по телефона или на електронен адрес. Ние призоваваме по телефона, но, които не са в София, не биват допускани на КПП-тата, ако нямат призовки. От друга страна изпратени от нас призовки се връщат обратно с отбелязване, че такива не се връчват до 13 май съгласно решение на СК. Така буксуваме и за провеждането на заседанията, насрочени след 13 май. Ако връчването на призовки започне след тази дата, ще блокираме работата поне за един месец. Затова отправям и предложенията. Осъзнавам, че сроковете не текат за всички останали дела, освен изрично посочените в приложението към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но това не е пречка изпращането на призовки и книжа да започне и страните да получат възможността да се информират и подготвят“.

Председателят на ВКС Лозан Панов обяви, че ще подкрепи предложенията на Чолаков, защото промяната е наложителна и разумът я налага.

Боряна Димитрова каза, че е принципно „за.“ Но изтъкна, че ситуацията е различна при административните и общите съдилища.  „За разлика от тях административните имат самостоятелни призовкари, в общите съдилища службите за връчване на призовки и съобщения са общи на окръжен и районен съд, а където има – и на апелативен. Това прави голям брой призовкари, които да почнат да работят. Освен това има и връчване на призовки чрез кметове и т.н. Общите съдилища вероятно ще имат два пъти повече призовки от административните, защото делата са повече“, каза Димитрова. И предложи преди да се гласува решението председателят на ВКС да  проведе разговор с председателите на апелативните съдилища (имаше предвид петимата, отговарящи за апелативни райони), които от своя страна да вземат и мнението на ръководителите на останалите общи съдилища в районите за поетапното възстановяване на работата на служби за призоваване и деловодства, без да се струпват хора и т.н. „Добре би било този път да се съобразим с практическото изпълнение“, подчерта Димитрова.

Чолаков напомни, че излизането от ситуацията трябва да започне сега, защото следващото заседание на колегията е на 12 май, а ден след това извънредното положение би трябвало да отпадне, ако не стане по-рано.

Цветинка Пашкунова го подкрепи и предложи добавката.

Даниела Марчева поздрави Димитрова и Чолаков „за техните управленски инстинкти, всички мерки досега бяха взети благодарение на техните усилия“. Подкрепи и провеждането на среща с апелативните председатели, защото явно правителството възнамерява със закон да продължи мерките в съдилищата, тъй като вирусът няма да изчезне в близко бъдеще.

Лозан Панов обаче се възпротиви, защото вземането на решения по излизането от извънредното положение е в правомощията на Съдийската колегия и, ако иска, тя би могла да изслушва съдийски председатели.

Вероника Имова също поздрави Георги Чолаков и Боряна Димитрова, че „винаги адекватно, точно и навременно прецизират мерките“. И опонира на Панов, че би било редно той да се ангажира с необходимостта да вземе мнението на председателите на апелативните съдилища как виждат поетапните мерки, защото по закон изготвя и годишните доклади за прилагането на закона и работата на съдилищата. „Предлагам, ако г-н Панов не желае да се срещне с петимата председатели, то СК да предложи на административните ръководители на всички апелативни съдилища да изразят мнението си за поетапното възстановяване на работата след отмяната на извънредното положение“, заключи Имова.

Панов опонира: „Опитът от няколко заседания ме научи на следното. Ако помните, от мен беше направено предложение за обявяването на съдебните актове, но не се прие. А на следващото заседание, когато бе направено от друг, същото предложение мина. Моите предложения, дори и рационални, очевидно не се приемат. Освен това аз не съм административен ръководител на председателите на апелативните съдилища, а и имаме различия в мисленето с някои от тях“.

Севдалин Мавров: „Говорим едно и също с часове, сякаш нямаме сили да открехнем леко вратата, да създадем условия да започнат да се гледат делата след отпадане на извънредното положение. А спецификите са и за различните видове дела – колко хора се призовават по търговско дело, по дело за развод и колко по едно наказателно дело, където задължително трябва да призовем освен подсъдимите и свидетели, вещи лица, те да пътуват. Дайте да вземем решение и да вървим напред“.

Боряна Димитрова модифицира идеята си – да се поканят председателите на АС да изразят съображенията във връзка с нормализирането на работата на съдилищата, а тя ще обобщи тези статовища с колеги, които желаят и обобщените идеи да се внесат за следващото заседание.

Атанаска Дишева и Олга Кереска изразиха желание да се включат, Марчева предложи все пак с това основно да се занимава един човек и посочи Боряна Димитрова. А тя отвърна, че не държи.

В крайна сметка се реши до 7 май председателите на апелативните съдилища да изпратят писмени становища, които – вероятно – ще бъдат обобщени.

Подаването на документи по пощата не означава само по „Български пощи“ ЕАД

Преди да се впуснат в цитирания дебат, кадровиците обсъдиха писмо на председателя на Апелативен съд-Бургас Деница Вълкова във връзка с друго писмо на Обединение на свободните адвокати. От последвалите реплики стана ясно, че адвокатите са се възпротивили на заповедта в АС-Бургас по време на извънредното положение да се приемат само документи, подадени чрез „Български пощи“ ЕАД, ако изпращането е „по пощата“. Другият вариант, както е известно, е по електронен път.

В докладваното писмо на Вълкова е заявено, че е готова да включи в списъка и пратки и от други лицензирани оператори, след като представят лицензия и удостоверяват, че осигуряват мерки за предотвратяване на заразата с коронавирус. Става дума за частните оператори Спиди, Еконт, Рапидо.

Тук кадровиците бяха единодушни – никъде в решението си не са ограничили „пощите“ само до държавната такава, както и че в съдилищата по принцип се приемат и пратките от частните лицензирани оператори.

Вероника Имова пък поясни, че Деница Вълкова е била наясно със смисъла на решението, но, поради организационни затруднения за хигиенизирането на съда е въвела това ограничение, в интерес на запазването на здравето на магистрати и служители. Оттук насетне обаче проблемът вече бил решен.

И тук не мина без остроти.

Тъй като размяната на мисли се проточи, Боряна Димитрова предложи да не се занимават с „глупости“, а да вървят към същностните предложения.

Атанаска Дишева отвърна, че хич не са „глупости“, ако заради въведеното ограничение в Бургас е пропуснат срок.

Боряна Димитрова уточни: „Не смятам, че пропускането на срокове е глупост, а начинът, по който г-н Панов го представя“.

„Това не смятам да го коментирам“, каза Лозан Панов.

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца поради липса на престъпление

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца, съобщава държавното обвинение за БТА. …

Потвърдено: Лидерът на партия Атака Волен Сидеров е осъден на 5000 лв. глоба за обида и клевета на Искрен Веселинов

Софийски градски съд потвърди осъдителната присъда на Волен Сиделов, произнесена от Софийски районен съд  за …

Един коментар

  1. Ненормални, уж умни и образовани хора, а им вярват на глупостите и лъжите! Пуууу. Пет вируса има, не един, пет!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fourteen + seven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.