Последни новини
Home / Законът / Защитници: Ще поеме ли някой отговорност пред адвокатите за липсващото електронно правосъдие?

Защитници: Ще поеме ли някой отговорност пред адвокатите за липсващото електронно правосъдие?

Defakto.bg

В поредно писмо до Народното  събрание, министър -председателя,  правосъдния министър,  правната комисия,  ВСС и др.  адвокатите от  СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“ изразяват недоумение от  тоталното пренебрежение на властите към проблемите на адвокатското съсловие в условия на извънредно  положение.  От  отговор на зам. министър Десислава Ахладова става ясно, че тя е препратила  до МФ техни предложения  за периода на кризата,  на 29 април,  ден преди да изтече срокът за подаване на ГДД и заплащане на данъка по ЗДДФЛ.  След като то е било заведено във ведомство още на  6 април т.г.

Защитниците от „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“  подновяват въпроса – какво става с  очакваното от 2006 г.  електронното правосъдие,  за което бяха изразходвани милиони. Липсата му, в условия К-19 e засилила безработицата на значителна  от съсловието, сочат те.   „Защо днес адвокатите трябва да платят изцяло цената на блокирането на съдебната система в извънредното положение и на всичкото отгоре са посъветвани да се справят с липсата на работа и приходи чрез „своите спестявания“, казват авторите и отново отправят своите предложения за изход от кризата.

Ето какво още се казва в писмото:  

..Адвокатите в РБългария са около 14 000 и също имат семейства и родители, за които се грижат, кредити, които заплащат и задължения, които не могат да отложат, но не могат да обслужват без да работят.  Съдиите имат електронен достъп до делата и могат да работят ди в преидонстанционно, техните заплати са гарантирани. Това е отказано на адвокатите, въпреки милионите, изразходвани за ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ.
Електронните досиета, където изобщо ги има, продължават да бъдат масово празни, а в същото време съдебните служители продължават да получават заплати без да извършват работа. Същевременно служителите на адвокати и адвокатски кантори трябва да бъдат съкратени, защото адвокатите изкуствено са лишени от приходи.

Само бърз преглед на докладите по оперативни програми показва, че за сектор „Правосъдие“ са осгурени 69 028 235 милиона лева, а процентът на изпълнение е заявен като 80,2 %.

По оперативна програма 2007BG051PO002 Административен капацитет, с бенефициент Висш съдебен съвет са изразходвани само в периода 2008 -2014 г. над 7 395 400 лева.

По оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система за периода 2014 г. -2020 г. са посочени като изразходвани 35 870 850 лева. (Номерата на процедурите са BG05SFOP001-3.001, BG05SFOP001-3.002, BG05SFOP001-3.003, BG05SFOP001-3.005, BG05SFOP001-3.006.  Всички тези средства са по процедура: Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г.)

През 2013 г. Висшия съдебен съвет е възложител и по договор С РЕГ. № 13-33-2 ОТ 27.12.2013 Г., Приоритетна ос: ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет: 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”. Изпълненото проектното предложение е: „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” на стойност 1 752 285,72 лева.  Срокът е бил 18 месеца и с просто око е видно, че отдавна е изтекъл.

Няма да споменаваме средствата изразходвани от Министерството на правосъдието по проекти, които по най-различен начин съдържат в заглавията електронно правосъдие, но днес нямат ефективно приложение така, че да не се спира правосъдието в страната и работата на защитниците.

Считаме, че е редно някой да поеме отговорност пред адвокатите защо при толкова много изразходвани средства ние не можем да работим.

Ако представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт продължават да игнорират адвокатите, чиято професия не случайно е конституционно закрепена, то ще се стигне до момент, в който законните права и интереси на гражданите ще бъдат погазени до степен държавата да престане да бъде правова държава.
Ликвидирането на адвокатите означава край на правовата държава и това трябва да е ясно още сега за цялата общественост.
 

Трябва  да имате предвид, че правителствата по света НЕ оставиха адвокатите и другите самоосигуряващи се лица в държавите си без подкрепа и помощ.

Само преди 6 дни Европейската комисия утвърди схемата на Франция за подкрепа на малките компании и самонаетите лица на обща стойност 1,2 млрд. евро, по която френското правителство ще субсидира фирми с до 10 служители и годишен оборот до 1 млрд. евро.  Схемата бе одобрена от ЕК по бърза процедура.
Известна е помощта, която получават адвокатите в Гърция – по 800 евро на месец, в САЩ – по 1500 щатски долара на месец, в Германия и др.държави, за времето на извънредното положение.
Европейският съюз /ЕС/ се включи активно в помощ на държавите-членки. Известно е, че от началото на кризата ЕС даде възможност на България да ползва почти 4 милиарда лева, които да бъдат използвани в здравната система и икономиката. През изминалата седмица по инициатива на Европейската комисия, беше взето решение за освобождаването на 8 милиарда евро бюджетни резерви и 29 млрд. неизразходвани средства от структурните и Кохезионния фонд, които страните членки да използват за икономическа помощ за бизнеса и за здравните си системи.
Към горното следва да се прибави и фактът, че в края на февруари, общо за първите два месеца на годината, държавата е с бюджетен излишък от 1.5 милиарда лева.
В случай, че не може в спешен порядък да се осъществи  осигуряването на дистанционна работа на адвокатите по електронен път, считаме за необходимо законодателят да предприеме следните адекватни и навременни мерки в помощ на адвокатите:
1. Да бъде променен процентът на нормативно признатите разходи по чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ за 2020 г., от 25% на 40%. Последиците от извънредното положение и свързаната с него липса на доходи са непредвидими. Намалението на бюджетните приходи от данък върху дохода ще е незначително в сравнение със загубите, които държавата би претърпяла от вливането на голям брой адвокати в редиците на безработните!
2. Да бъде предоставена безвъзмездна помощ на всеки адвокат най-малко в размер на минималния доход, върху който той следва месечно да се осигурява /610 лв./за всеки започнат месец от извънредното положение. Предвид задължението на адвокатите да имат кантора, една част от адвокатите плащат наем за такава, а друга част вноски за кредит за закупуването и. Предоставената безвъзмездна помощ следва да бъде  еднаква и поради това, че не е възможно всеки от адвокатите да доказва минималните средства, които са му необходими да изпълни паричните си задължения по време на извънредното положение. В същото време повече от 30% от тази помощ отново ще се върне в държавата под формата на осигуровки и данъци.
3. Адвокатите, адвокатските дружества и съдружия да бъдат включени в кръга на лицата, които могат да се ползват от мерките по Постановление №55, когато имат наети лица по трудов договор.
4. В приетите вече текстове на §27 от ЗМДВИП, свързани с промяна на чл.50 от ЗДДФЛ, да бъдат включени и адвокатите, които да могат да подават ГДД в срок до 30.06.2020 г., като в същия срок да могат да внесат и дължимия данък по ЗДДФЛ, както и дължимите за довнасяне осигурителни вноски, след определяне на окончателният размер на месечния осигурителен доход.
5. За срока на извънредното положение върху невнесените осигурителни вноски от адвокатите да не се начисляват лихви.

Промени в посочения смисъл са жизнено важни не само за запазване здравето на адвокатите и техните семейства, но и за тяхното оцеляване.

Писмото е подписано от адвокат Искра Кишкова (на снимката), председател на УС на НАПС и адвокат Ивелина Владимирова, Секретар

(Със съкращения)

About De Fakto

Проверете също

Гешев: Закриването на спецправосъдието е национална трагедия, изгражда специализации в 28-те прокуратури в страната

Главният прокурор Иван Гешев инициира възстановяването на специализациите в 28-те прокуратури в страната.Целта е  да …

Съветът за криминологични изследвания набеляза три основни теми за 2023-а година

Съветът за криминологични изследвания (СКИ) проведе първото си заседание днес и набеляза три основни теми, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.