Последни новини
Home / Законът / С 18 на 6 кадровиците отнеха управлението на Съдебната палата от Лозан Панов и го възложиха на Даниела Дончева (допълнена)

С 18 на 6 кадровиците отнеха управлението на Съдебната палата от Лозан Панов и го възложиха на Даниела Дончева (допълнена)

Defakto.bg

Смяната става от 15 юли, възлагането не е на „личността“, а на председателя на Софийския апелативен съд, казаха от ВСС

С 18 „за“ срещу 6 „против“ Пленумът на ВСС отне управлението и стопанисването на Съдебната палата от председателя на ВКС Лозан Панов и го възложи на председателя на Софийския апелативен съд Даниела Дончева.

Смяната ще е в сила от 15 юли тази година. Дотогава очевидно ще се прехвърлят щатове и коригират бюджети.

Несъгласни бяха Севдалин Мавров, Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Лозан Панов. Марчева и Мавров настояваха управлението да остане в рамките на ВКС, от зам.-председател. Но Георги Чолаков бе категоричен – законът не позволява възлагане на управление на сграда от зам.-председател.

Кадровиците също възлагат да се изиска „при необходимост“ новата стопанка Даниела Дончева да представи проект за цялостно разпределение за ползването на сградата на бул. „Витоша“ – 2 в София.

Решението бе предшествано от дебат, който отиваше в много насоки. Една от тях бе за драмата с прословутия клип. В друга  изказванията прераснаха включително в оценка за цялостното поведение на Лозан Панов като ръководител на Върховния касационен съд, като част от казаното кореспондираше и бе в унисон и с други оценки на върховни съдии отпреди. Главният прокурор Иван Гешев обаче заговори за това да „не се подкрепя статуквото в лицето на г-н Панов“ (?!), което вкара съображенията в съвсем различен коловоз. Декларираше се и че отнемането на управлението на палатата е конкретно от председателя Панов и по никакъв начин не касае ВКС като институция.

На този фон сериозен бе въпросът след като управлението на Съдебната палата се отнема конкретно заради несправянето на Лозан Панов, като личност, не трябва ли да се изследва и личността на председателя на САС Даниела Дончева и нейния капацитет да се справи със сложната задача.

Отговорено бе, че това няма как да стане, защото досега председателят на САС не е управлявала никаква сграда досега.

А Георги Чолаков декларира, че е предложил възлагането не на личността Даниела Дончева, а на председателя на САС, който и да е той. От което се разбра, че се отмена от „личност“, но се възлага на „институция“.

С друго решение Пленумът „коригира“ правомощията на административните ръководители, стопанисващи и управляващи съдебни сгради, които са културни ценности. Така занапред в тези сгради няма да се снимат никакви „клипове“, а „при подадено искане за създаване на филмови сцени, административният ръководител преди сключване на договора задължително да изисква частта от сценария, предвиден за заснемане в съдебната сграда и да осъществи последващ контрол“.

Имаше и предложение изобщо да се отнеме правото на административните ръководители да сключват такива договори, като то остане директно за ВСС.

Мнозинството обаче не се съгласи. Магдалинчев каза, че е по-добре конкретните ръководители да продължат да сключват договорите.

Евгени Диков подчерта, че ако се снима например документален филм за бележит юрист, прекарал живота си в Съдебната палата, къде другаде да се правят снимки?

А Боян Новански обяви: „Заради безхаберието на един човек не можем да се лишаваме от доходи и реклама на съдебната система!“.

Отхвърлено бе предложение на Атанаска Дишева да се възложи на Комисията по управление на собствеността и на бюджетната комисия на ВСС „да изготвят мотивиран доклад, в който да опишат правните и фактически действия във връзка с прехвърляне на управлението, както и да остойностят тези дейности, в срок до 1 юли“.

Олга Керелска я подкрепи с аргумента: „Дължим яснота днешното ни управленско решение колко ще струва на данъкоплатеца, нека работата ни е прозрачна за обществото, това е изключително важно“.

Главният прокурор Иван Гешев отсече: „Това ми е deja vu на протоколите от 2019 г., когато със сходни мотиви се правят опити за отлагане на одита на централизираната система за разпределение на делата!“

Накрая Лозан Панов благодари на служителите на ВКС за положените от тях усилия и труд.

Преди да се стигне до цитираните решения, събитията се развиха така.

Ще се стигне до прекратяване на договори, ощетяване на служители и дублиране на длъжности

В началото бе изслушан докладът на Комисията по управление на собствеността за последиците от прехвърляне на управлението, изчетен от председателя й Евгени Диков.

Диков бе категоричен – без извършен одит не може да се дава оценка на качеството на изпълнение на сключените договори, сиреч на управлението на Панов, а само какви договори са сключени и какъв човешки и финансов ресурс обхваща стопанисването от страна на ВКС. С уточнението, че освен Съдебната палата председателят на върховния съд управлява и стопанисва и две почивни бази – в Лозенец (на морето) и в Паничище.

Отчетено бе сключването на 57 договора, откакто управлението на палатата е възложено на Лозан Панов, те са за текуща поддръжка и експлоатация, агрегати, ежедневно почистване, ежедневно почистване на асансьори, дезинфекция и доставчици за топлинна енергия, договори за еднократна поддръжка на Съдебната палата и договори за ремонти, надзор и контрол. В първите две години с дейността се е занимавал Панов, после е упълномощил заместник (сега това е Светла Димитрова). Средствата за поддръжка и СМР през 2016 г. са били  150 000 лв., през 2017 г. -740 000 лв., през 2018 г. – 1 205 000 лв., за тази година са над 2 млн.лв.

Във ВКС има отдел „Управление на собствеността“ в два сектора, по щат е от 56 човека, заетите щатове са 53. За сравнение в Софийския апелативен съд има само една щатна бройка за такъв служител и при прехвърляне на управлението трябва да се прехвърлят и бройки за нови служители. НО! Щатни бройки за експерти има само във върховните съдилища, при преназначаване на експертите от ВКС в апелативния съд, те вече ще са на длъжности за „специалист“, което означава понижаване на заплатата. Евентуален вариант е да се промени класификаторът на длъжностите, но само за един апелативен съд (а те са общо 6).

Освен това ще се получи дублиране на длъжностите, защото във ВКС подобен отдел, макар и далеч по-малък, трябва да остане заради двете почивни бази, в същото време ще се разкрият същите длъжности и в САС.

Необходимо е също да се осигурят допълнителни финанси за САС, а по сключените от ВКС договори да се извърши инвентаризация на всички активи, описани на 600 страници.

Диков предупреди и че: „Има сключени договори по текуща поддръжка на сградата и СМР – трябва да се промени страната възложител. Напомням, че ремонтът на Съдебната палата на 2 етаж, ползван от СГП, и вътрешните дворове е спрян заради извънредното положение, но договорът не може да се прехвърли на друго лице като възложител по ЗОП, което означава прекратяване на договора, който е в процес на изпълнение, и възлагане на нова обществена поръчка„.

Бягане от отговорност и „комунизъм в чист вид“?!

След това Лозан Панов представи заключенията от проверката във ВКС по заснемането на прословутия клип, превърнат в център на обществено внимание повече от две седмици (което си е чиста проба безплатна реклама – б.р.). Резултатите вече бяха и публично оповестени.

Извън вече обявеното, председателят на ВКС изтъкна, че всички договори, сключвани от него и от главния секретар на съда, са изпращани във ВСС и никога досега не е имало възражения от кадровиците срещу представителната власт на главния секретар да ги сключва (такива съмнения бяха изказани миналата седмица, а за представителната власт стана дума и днес – по-долу).

Тук последва очаквана канонада.

Боян Новански: „Изпълнението на договора се следи от председателя на ВКС, а не от министъра или от ВСС. Това, което ни излагате, си е чисто бягане от отговорност. В този ден, на заснемането на клипа през февруари, в палатата е имало разглеждане и на три мерки за неотклонение в СГС, най-малкото можехте да попитате СГС дали има такива заседания!“

Огнян Дамянов: „Кой и с какъв акт възложи тази проверка, кой я извърши, с какъв акт и защо не е изпратена да се присъедини към днешните материали? Можете ли да посочите акт, докумет по пряко стопанисване на Съдебната палата, не по възлагане – то ест лично вие да сте подписали такъв акт или документ, каква дейност сте извършили лично вие, защото с решението на ВСС именно вие сте упълномощен!“

Иван Гешев:Краткият ми коментар – въпреки изнесената адвокатска пледоария нищо не снема отговорността от г-н Панов, той за пореден път бяга от отговорност. Недостойно е да я прехвърля върху момчетата от съдебната охрана или върху представляващия ВСС. Той така направи и като не декларира имуществото си пред Сметната палата („онази“ недублирана декларация, подадена само до Инспектората към ВСС). Това е комунизъм от чист вид:  партията не е виновна, дори когато греши, г-н Панов не е виновен, дори, когато греши!

Предупреждения

Даниела Марчева приведе друг тип аргументи.  Тя каза: „Има допълнителен проблем при преупълномощаването, не е само за конкретния договор. Договорът за клипа е подписан от упълномощено от председателя лице, а ВСС предоставя представителна власт само на председателя. Според чл. 42, ал. 2 ЗЗД договор, сключен от пълномощник без представителна власт, е недействителен. И не поражда права и задължения, следва от тълкуване на ВКС. Така че всички договори са относително недействителни от сключването досега и ако ВСС не ги препотвърди, ще затвърдим този хаос. Смущаващо е ВКС да сключва недействителни договори, следва да се установи кои са те и да бъдат представени на ВСС, за да бъдат потвърдени с изрично решение“.

За стопанисването на Съдебната палата обаче Марчева бе категорична – ако мнозинството реши да не е председателят на ВКС, да се възложи на зам.-председател на върховния съд. „Прехвърлянето на друг орган на съдебна власт ще доведе до правен и фактически хаос, ще нанесе повече вреди. Не виждам законова пречка да се прехвърли на зам.-председатели – след като административният ръководител в дейността си се подпомага от заместник, налице е споделено управление“, каза тя.

Цветинка Пашкунова: „През 2019-2020 г. са сключени множество договори за гаранционна поддръжка, доставка на топлинна и електрическа енергия и др. с 3-годишен период. На 7 ноември м.г. е сключен договор за стротелство – фасада, покрив, етаж – над 2 милиона лева, съграсно клаузите му 20 % от цената е платена авансово- към 465 хил.лв.. Всички тези проблеми, освен това в извънредна ситуация и при мерки за контролиране разпространението на вируса само утежняват положението. Освен това предлаганото основание за неефективно стопанисване на Съдебната палата, не издържа. Сключени са 57 договора за мандата, председателят на ВКС не управлява и стопанисва еднолично палатата, той създава екип за това. Ако отнемем на това основание, ще е негативна оценка за работата на целия екип. Да не забравяме, че тече проверка и от Инспектората, според резултатите ако има виновни длъжностни лица или виновно неизпълнение, ще бъдат сакнционирани по надлежния ред. Не е случайно решението на предния ВСС – две решения от 2016 г. за възлагане на стопанисването на палатата на най-висшата инстанция. Това е проява на институционално отношение“.

Да не спасяваме статуквото!

Отговори главният прокурор Гешев: „Втора седмица се занимаваме с елементарен казус в ситуация, в която в страната мрат хора и настъпилата икономическа криза, това допълнително уронва престижа на съдебната власт. Да сме кратки, да не спасяваме статуквото в лицето на г-н Лозан Панов, факт е, че той не може да се грижи добре за палатата. Кой да е – донякъде споделям аргументите на г-жа Пашкунова, уважавам ВКС, ще трябва да е човек, който няма проблем с работното време и ще упражнява контрол върху договорите, сключвани от ВКС„.

Че заниманието с дилемата как да се отнеме управлението на Съдебната палата точно в този момент е излишно и боде очите, главният прокурор бе безспорно прав. Пропусна да отбележи обаче защо се стигна дотук – защото за мнозинството във ВСС, включително и за него, проблемът се оказа колосално важен.

Направи го Панов: „Темата, окачествена от главния прокурор като ненавременна и неадекватна на ситуацията, беше въведена от министъра на правосъдието и представляващия ВСС“. Формално – наистина от тях предния четвъртък, но след поетапно раздухване на скандала.

Личността Панов няма нищо общо с институцията ВКС

Красимир Шекерджиев (който се запомни с принципното неподкрепяне на личността на Иван Гешев за главен прокурор), каза: „Разводняваме дебата, конкретният предмет е един клип, сниман в Съдебната палата. Не съм съгласен, че за да оценим художествените му достойнства ни трябват специални познания – и без специални познания е ясно, че това е страшно безобразие, така се изказват и всички разумни хора. Този клип никога не е трябвало да бъде заснеман в Съдебната палата. Кой допусна това? Очевидно г-н Панов. За договора, сключен ли е от г-н Панов – не. Защото той отдавна нищо не подписва, той има едно-единствено задължение да носи титлата „председател на ВКС“, всичко останало го прави някой друг. Имал ли е право да делегира – не е имал. Извършил ли е нарушение – безспорно. Влязъл ли е в сила договорът – влязъл е, някой дали го е контролирал – не, трябвало ли е – да. Не чуваме г-н Панов да е виновен, той никога не е виновен. Чух , че е виновна съдебната охрана. Наистина ли – че са пуснали някакви хора да снимат някакъв клип на базата на един абсолютно незаконосъобразен договор?

Г-н Панов можеше да каже: станало е объркване, бил съм подведен, съжалявам, но не го направи – той никога не го прави. Скъпи колеги, личността на Лозан Панов няма абсолютно нищо общо с институцията ВКС, аз идвам оттам, този съд никога не се е олицетворявал с неговия председател. Ние не искаме да лишим ВКС от негови права и задължения – те са на г-н Панов. Ще цитирам Ал Пачино: какво е това шоу, което разиграваме? Какъв е този образ, който е смешен – нападаният от всички аристократ, двама-трима, които го защитават и  останалите плебеи, които го нападат? Моля ви, това няма нищо общо с реалността. Да се върнем на конкретния договор, ако това се е случило с него, ние готови ли сме да рискуваме подобно нещо да се случи и с други договори – аз не съм готов, всяка промяна ще е за добро„.

Декламиране на клипа и привиз за оставка

Тук Боян Новански изведнъж се впусна в декламация (оказа се, на пълния текст на песента от клипа). От хигиенни съображения го пропускаме, за ориентация – във ВСС бе озвучено съдържание от типа „цял ден духам тая йерба“, „подарих на една кифла големи силикони“  и това са най-меките цитати. Накрая Новански поясни, че прочел текста „за тези, които ни слушат“.

Георги Чолаков: „Този текст на тази песен може ли да се пее в сградата на Съдебната палата? И ако някой каже „да“, искам да го чуя тук. Категорично смятам, че е недопустимо, няма да повтарям дебата от миналата седмица. Първо – следва ли да се отнеме управлението от председателя на ВКС, а не от ВКС. Смятам, категорично, че да. Не съм съгласен с колегата Пашкунова – това са последици, които можем да разпишем във времето. Не можем да го възложим на заместници – по закон всички служители са подчинени пряко на председателя на ВКС, а не и на заместниците му“.

Севдалин Мавров прикани: „Г-н Панов, ако сте мъж и мислите за ВКС като институция, в която част от нас ще се върнем, моля ви, запазете институцията и си подайте оставката! Колеги, за една бълха да изгорим не юргана, а къщата… Една институция, която винаги е била начело на правораздаването в България… Г-н Панов, запазете къщата, бъдете мъж!“

Панов отвърна (заядливо по отношение на Мавров): „Винаги съм се опитвал да спазвам благоприличие, надявам се, че това, което казва г-н Мавров, не е продикутвано от лично отношение към мен. От момента, в който оглавих съда, поисках съдебните актове да се изписват в разумни срокове. От началото на встъпването ми с г-н Мавров винаги е имало проблем с изписването на съдебните актове и той го знае много добре, бавното правосъдие е липса на правосъдие. Това е по темата, която г-н Мавров се опита за въведе.

За г-н Чолаков – начинът, по който беше направен контакт с председателя на апелативния съд с идея да се вземе решение – г-н Чолаков просто й се обажда по телефона и тя потвърждава готовност, ако смятате, че това е начинът, по който се управлява имущество, че това е принципният подход, на базата на който се взема обективно решение, правете кавото искате. За възлагането – в ЗСВ изрично е уредена възможността главните секретари на ВКС, ВАС и главния прокурор при упълномощаване на представят институциите. Не се касае за делегиране правомощия за издаване на административен акт, а за облигационни отношения. Първият договор, сключен с упълномощаване на главния секретар е от края на 2017 г. при действието на настоящия ВСС и оттогава никой не се е противопоставял“.

Да говорим като юристи

Атанаска Дишева: „Днес би трябвало да обсъждаме налице ли са условията да отнемане на управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС. Цялостен анализ на управлението не е направен, защото мнозинството предния път отказа. За клипа, че е скандален, съм съгласна. Не разбрах обаче кое от заснетото е представено от изпълнителя, за да се отчете по договора, но това са отделни теми.

Уронването на престижа – за да кажем меродавно, че с определено действие или бездействие се уронва престижа на съдебната власт, би трябвало да има произнасяне от съответен орган. Нещата гравитират около дисциплинарна отговорност, но дисциплинарно производство образувано няма, а то се образува по съответни предложения, разбрахме миналия път, че Инспекторатът извършва проверка.

За последиците от сключване на договор без представителна власт, ще спестя коментарите, но факт ли е, че ВСС като собственик на сградата е приел изпълнението на договора без възражения? Факт е. Разпоредбата на ЗСВ за упълномощаване на главните секретари е специална спрямо ЗЗД.

Добре е, когато вземаме решения, те да са правно обосновани, а не само с морални заключения, чух включитено изпълнено със задоволство четене на текста на въпросния клип. Вероятно ще допълня 0 % от хората, които при гледането нямаше да разпознаят Съдебната палата в клипа. Направихте, колеги, невероятно реклама! Говоренията за личните качества ми приличат на генерална репетиция за други производства, имайте търпение! Не виждам как ще търсим отговорност на председателя на ВКС за съдържанието на въпросния клип, който аз лично нито одобрявам, нито смятам, че може да се използва палатата за подобно нещо„.

Даниела Марчева: „Съгласна съм да говорим като юристи. За мен е много смущаващо, че председателят на ВКС продължава да твърди, че сключените от негови служители договори са законосъобразни, явно не е чел тълкувателното решение на ВКС – той може да упълномощава, когато правото му произтича от закона, а управлението произтича от решение на ВСС. Те са относително нищожни, правно ирелеватнто е дали ВСС е взел отношение. Същественото е, че председателят на ВКС сключва нищожни договори. Има и нарушение на Закона за паметниците на културата във връзка със заснемането на крипа, пак ли ВСС е виновен?“

Боряна Димитрова: „Безсилието ви, г-н Панов, както винаги е свързано с бягането от отговорност. Спрете с това лицемерие и вечно да сте в ролята на жертва и се дръжте достойно като председател на Върховния съд. Два въпроса – считате ли, че договорът е юридически перфектен и на кого този път ще прехвърлите отговорност за посланията, излъчени от храма на Темида? Резултатите от проверката, която сте назначил на себе си, е достатъчно основание да се отнеме управлението не от ВКС,  а от вас лично. Колеги, договори не се прекратяват, встъпва се в права, няма нищо страшно служители и щат да се прехвърлят“.

За създаваните тревоги у служителите и демагогията

Олга Керелска: „Главният прокурор каза, че втора седмица се занимаваме с елементарен казус. Но какъв е той – сниман е клип, далеч по-късно разпространен от определени медии, след среднощен размисъл г-н Магдалинчев решава да го включи в дневния ред на Пленума за другия ден, макар да е в противоречие с практиката и разума на пповеждане на тези заседания. Аз гласувах за, защото здравият разум водеше към предположението, че ще се занимаваме с клипа и ще изразим становището си за съдържанието, визуалното послание, както и дали е трябвало да се снима в Съдебната палата. Вместо това, по предлоение на министъра, тръгнахме да обсъждаме отнемане на стопанисваме на палатата, но за периода на проверката. Защото г-жа Точкова рапортува, че Инспекторатът се е самосезирал. Докато накрая стигнахме до генералната идея за отнемане. Цялото активно мероприятие е срещу Лозан Панов. Но, дами и господа, абстрахирайте се от името на председателя, в крайна сметка ние атакуваме институцията ВКС, каквито и уговорки да се направиха днес. С решение не на друг, на Министерството на правосъдието от 2001 г. стопанисването на тази сграда е възложено на председателя на ВКС, явно е мислено държавнически.

Вариантът прехвърляне на управлението – ако се стигне до прекратяване на договори, ще понесем не една и две санкции. Спрян бил договорът за строителство – но поради извънредното положение, а не поради друго. Провеждането на процедура по ЗОП е изключително слоно нещо, свързано и с много време.

Поддържам ежедневно контакти с колегите от ВКС и знам за техните вълнения, от миналия четвъртък насам служителите във ВКС в отдела, отговорен за стопанисването на сградата, са изключително разтревожени или нас това не ни интересува, освен да хвърляме популистки позиви?  Цялата акция е прозрачна, знаем за какво става въпрос. Случайно попаднах на качено в интернет наше заседание от миналия четвъртък, в което паралелно вървят коментари на онези, които ни слушат и те са, че онова, с което се занимаваме не е в дневния ред на обществото, че престижът на съдебната власт зависи най-вече от правораздавателната дейност. Този клип не заслужава времето и вниманието, което му отделяме. Можем да обсъдим клипа, да обърнем внимание на председателя на ВКС за в бъдеще, можем по принцип да отнемем правомощията на председателите да сключват подобни договори, но дотам!“

Драгомир Кояджиков взе думата заради „обществеността и журналистите, които чуват демамогските изказвания на г-жа Керелска“. И каза: „За 2017 г. предвидени 552 200 лева за управление активите на ВКС, изразходвани 22 000 лева, после има неусвоени 520 000 лева, 2019 г. – от 708 хил. са усвоени ноколо 400 хил. лв., а за тази година от над 2 млн.лв. не е усвоена нито една стотинка. Не ви ли прави впечатление, че щатът на ВКС за управление на Съдебната палата, Паничище и Лозенец е от 56 души, 53 заети? Във ВСС за 300 сгради щатът е 10 души, от които работят 8. Няма никакви токова големи затруднения стопанисването на сградата на „Витоша“ – 2 да се прехвърли на друг, който със сигурност ще го управлява по-добре.

Конспирацията, за която говорят г-жа Дишева и Керелска съществува само в техните глави, това е демагогия!“

Дишева: „Не приемам, че изказването ми е демагогия. Г-н Панов, заради доброто на цялата съдебна система, не подавайте оставка. Какво е в главата ми, е моя работа“.

Данаил Кирилов: Защитавам ГДО, не ме въвличайте в дебата, той да остане между вас!

Думата бе дадена на правосъдния министър. Кирилов каза:

„Моята воля беше да не участвам по никакъв начин в днешното заседание, имаше и извънредно неприсъствено заседание на МС от сутринта. Но докато то траеше бях атакуван с журналистически въпроси и линкове към съобщението на сайта на ВКС. Добре е, че някаква проверка във ВКС била приключила. но няма как да не възразя – съдържанието на доклада не съответства на заявленията на председателя на ВКС, мястото му не е на сайта на ВКС, а на вашия и членовете на ВСС трябваше да се запознаят с него предварително. Не съм съгласен, че поведението на г0н Панов е благоприлично, не, то предизвика у мен огорчение, а тезата му за вините на Главна дирекция „Охрана“ определям като аблосютно недостойна и правно несъстоятелна. Идеята, че могат да се подминат обективни факти с опит за фактическа манипулация, и то прокарвана от върховни съдии, е недопустима.

Г-н Лозан Панов добре знае какъв е щатът на съдебната охрана. А договорът е закон между страните, които са го сключили, нито аз, нито ГДО сме страна по него. В договора, подписан от ВКС, е казано, че наемателят има право да внася свои мебели и съоръжения, както и да извършва необходимите действия за целите на филма, без да поврежда и унищожава. Казвам го заради единствения охранител от ГДО, осъществявал пропускането. Как при този договор той ще възрази, че един предмет е обемен или реквизит? Бях питан за списъка от 16 лица – той е първоначален, после вашият служител е изпратил допълнителен.

Никога не съм говорил за „особен блясък в очите“. Но питам – означава ли, че г-н Лозан Панов като идва на работа трябва да възложа на служител на ГДО да го провери с полеви тест дали е употребил наркотично вещество или алкохол? Неговото тълкуване налага такъв извод. Или един такъв служител трябва да назнача да го придружава непрекъснато, за да не му позволи да наруши изискването за неупотреба на такива вещества? Може ли ГДО или министърът да съобрази, че този договор за този клип е сключен в резултат на това упълномощаване? Моля, забележете, за какво е упълномощаването на главния секретар – от името и за сметка на съда да организира и възлага обществени поръчки. Имам опит от 3 г. и 9 месеца като областен управител на София. Не приемма за достойно да се въвлича трета страна в казус, по който няма никакво отношение. Защитавам авторитета на ГДО, те са свършили работата си максимално добросъвестно и от тях не е зависело дали ще се внесе реквизит, дали ще се пее песен с такова съдържание и т.н. С това приключвам и  настоявам дебатът да остане между вас, не ме въвличайте изкуствено в него, не ми приписвайте позиции, които не съм изказвал и предложения, каквито не съм направил!“

Преди да се пристъпи към гласуване, Атанаска дишева настоя да се посочи правното основание, на което се предслага Пленумът на ВСС да отнеме управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС. „Никъде в ЗСВ няма такова правомощия на ВСС, иначе ще излезе, че ще се вземе решение при игнориране на правото, фактите и доказатествата. Едно е да се възложи някому стопанисването на имот, друго е да се отнеме от някого“.

В отговор Боян Магдалинчев каза, че правните основания са чл. 130а от Конституцията и чл. 30 от Закона за съдебната власт.

Завесата пада.

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца поради липса на престъпление

Прокуратурата е прекратила разследването за щадящите ковид тестове за деца, съобщава държавното обвинение за БТА. …

Потвърдено: Лидерът на партия Атака Волен Сидеров е осъден на 5000 лв. глоба за обида и клевета на Искрен Веселинов

Софийски градски съд потвърди осъдителната присъда на Волен Сиделов, произнесена от Софийски районен съд  за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

11 − eight =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.