Последни новини
Home / Законът / Лаура Кьовеши осъди Румъния за нарушено право на справедлив процес и свобода на изразяване (допълнена)

Лаура Кьовеши осъди Румъния за нарушено право на справедлив процес и свобода на изразяване (допълнена)

Defakto.bg

Уволнението й като главен прокурор в „Антикорупция“ е имало „смразяващ ефект“ върху магистратите

Главният прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши осъди Румъния в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Погазени са правата й на справедлив процес (чл. 6, п. 1) и на свобода на изразяване (чл. 10), гарантирани от Европейската конвенция, единодушна е седемчленна камара на ЕСПЧ, в състава й – по регламент – участва и румънският съдия Лулия Мотос.

Правата на Лаура Кьовеши са нарушени при уволнението й от поста главен прокурор на Националната антикорупционна дирекция  преди приключването на втория й мандат заради нейните критики към законодателните реформи и започнатите разследвания срещу властимащи. Тя не е имала реална възможност да оспори уволнението пред съд, тъй като контролът върху този акт на президента би бил само формален, без да се разглеждат мотивите на уволнението по същество – а именно критиките на Кьовеши към властта, категоричен е Евросъдът.

В същото време, като е била уволнена заради публичните си критики по въпрос от значим обществен интерес, някогашният румънски прокурор „Антикорупция“ е лишена и от правото на свободно изразяване на мнение. Още повече, че изразяването на становище за възможните последици от ефекта на законодателните реформи върху съдебната система и борбата с корупцията е било част от задълженията й.

Лаура Кьовеши не е поискала присъждане на обезщетение, приела е, че произнасянето на ЕСПЧ е достатъчно удовлетворение.

В решението си Европейският съд по правата по правата на човека обсъжда включително как се защитава върховенството на закона и репутацията на държавата, както и върху прокурорската независимост.

„Изглежда, че нейното (на Кьовеши – б.р.) предсрочно отстраняване противоречи на целта за поддържане на съдебната независимост и е имало смразяващ ефект върху нея и други прокурори и съдии, участващи в дебатите относно законодателните реформи, засягащи съдебната система и съдебната независимост“, се казва решението.

Кьовеши беше освободена от длъжност на 9 юли 2018 г. след решение на Конституционния съд на Румъния, което подкрепи искането на тогавашния правосъден министър Тудорел Тоадер за уволнението ѝ.

По време на мандата ѝ като главен прокурор „Антикорупция“ са повдигнати обвинения на 14 бивши министри, 39 депутати, 4 сенатори, един евродепутат, повече от тях са и осъдени. Заговори се за „румънския модел“ за борба с „високата корупция“, припомнят медии.

В края на 2019 г. Лаура Кьовеши бе избрана за главен прокурор на новосъздащата се Европейска прокуратура, която ще се занимава с разследването, наказателното преследване и изпращането на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза. Очаква се прокуратурата да заработи от ноември 2020 г.

Какво казва Европейският съд по правата на човека в решението „Кьовеши срещу Румъния“?

Фактите

Лаура Кьовеши е назначена за главен прокурор в Националната дирекция за борба с корупцията (Direcţia Naţională Anticorupţie, ДНА) през май 2013 г., с мандат от три години. След положителните оценки за работата й както от Министерството на правосъдието, така и от секцията на прокурорите на Висшия съдебен съвет (CSM), през май 2016 г. президентът я назначава и за втори тригодишен мандат – до май 2019 г.

След парламентарните избори през декември 2016 г. новото правителство предлага серия законодателни реформи, включително декриминализиране на корупционни престъпления, свързани с неправомерни влияния при одобряването или приемането на закони. Това предизвиква серия от протести в Румъния в началото на 2017 г. срещу амнистията за корумпирани управници. Предложените промени намират и широк международен отзвук. (Заради масовите демонстрации тогава кабинетът се отказа от идеите).

През февруари 2018 г., министърът на правосъдието предлага Кьовеши да бъде уволнена, като се позовава и на три решения на Конституционния съд. Мнозинството от прокурорската секция във Висшия съдебен съвет отказва да одобри това предложение, а през април 2018 г. президентът отказва да подпише уволнението. След което премиерът сезира Конституционния съд.

През май 2018 г. Конституционният съд разпорежда на президента да подпише указа, тъй като не може да прави преценка на мотивите за предложението.

Президентският акт е подлежал на обжалване пред административните съдилища, но само по редовността на процедурата и указа, в това производство обсъждане на мотивите за уволнението по същество не се прави. Актът на президента влиза в сила през юли 2018 г.

Жалбата пред ЕСПЧ е внесена на 28 декември 2018 г.

Решението на Съда

Съдът припомня, че по принцип споровете между държавните служители и държавата са извън обхвата на член 6, ако са налице двете условия, посочени в решението „Vilho Eskelinen и други“: законодателството трябва изрично да изключи достъпа до съд за уреждане на спора и изключването трябва да се основава на обективни основания, свързани със защита на държавния интерес.

В този случай не съществува изрично изключване, което правителството потвърждава. Освен това в настоящия случай подобно изключване не би могло да се основава на обективни причини: липсата на съдебен контрол върху уволнението на главния прокурор на ДНА не може да обслужва държавния интерес. Затова Съдът приема, че член 6 е приложим.

По същество Съдът отбеляза, че правителството не оспорва липсата на съдебен контрол в случая. Но твърди, че жалбоподателката не е изчерпала вътрешноправните средства за защита, като не е оспорила доклада на министъра на правосъдието, който посочва причините за уволнението, решението на прокурорската секция на ВСС или указа на президента. ЕСПЧ заявява обаче, че самият Конституционен съд на Румъния приема, че докладът на министъра трябва не е самостоятелен акт и не поражда ефект сам по себе си. Що се отнася до решението на прокурорската секция, което наистина е било обжалваемо, Кьовеши не е имала интерес да го атакува. ЕСПЧ изтъква също и напразния опит на неправителствени организации да оспорят доклада на правосъдния министър.

Освен това Конституционният съд, продължава ЕСПЧ, е обявил и че жалба до административния съдия срещу президентският указ може да доведе до проверка само дали са спазени формалните изисквания към акта, докато Кьовеши настоява да се изследват мотивите за уволнението й по същество. Затова Европейският съд приема, че жалбоподателката не е имала шанс за справедлив процес.

И още: Съветът на Европа и Европейският съюз отдават все по-голямо значение на справедливостта при отстраняването или освобождаването на прокурори и най-вече преценката им от орган, независим от изпълнителната и законодателна власт.

Свободата на изразяване по член 10 и прокурорската независимост

Налице е причинно-следствена връзка между упражненото от Кьовеши право на свобода на изразяване и нейното уволнение, категоричен е Евросъдът. Сочените от правителството причини за освобождаването не са убедителни и е налице намеса в упражняването на гарантираното от Евроконвенцията право.

Освен това ЕСПЧ е анализирал дали с уволнението правителството е преследвало „легитимна цел “, както и дали така е защитило „значим обществен интерес“.

Като основание министърът на правосъдието е изтъкнал защита на върховенството на  закона, като го е направил след критиките на Кьовеши срещу законодателната реформа на кабинета и започването на разследвания, които биха могли да го засегнат. Министърът твърди също, че поведението на Кьовеши е създало криза в страната, а ситуацията в Румъния е била посрещната с тревога включително на европейско ниво.

Вярно е обратното – именно уволнението на жалбоподателката е тревожно, заявява Евросъдът.

Лаура Кьовеши е коментирала и критикувала предложената законодателна реформа в професионалното си качество на главен прокурор на ДНА. И като такъв тя е започнала разследвания на корупционни престъпления, свързани с предлаганите законови промени, за които са били заподозрени членове на правителството, като е информирала обществеността за тях. Директно е изразила мнението си както в медиите, така и на професионални срещи. ЕСПЧ придава особено значение на длъжността, която тя заема начело на антикорупционната прокуратура, като постът предполага и изразяване на мнение за реформите, които вероятно ще имат последици за съдебната система и нейната независимостт, както и върху водената от ДНА борба с корупцията.

Европейският съд акцентира и върху следното: Комитетът на министрите на Съвета на Европа признава правото на прокурорите да участват в публични дебати, свързани със законодателството, правораздаването и защитата  на правата на човека, както и че те трябва да могат безпрепятствено да преследват държавни служители за корупционни престъпления.

Освен това позицията, която Кьовеши е заела, и изявленията, които е направила, очевидно са били по въпроси от значим обществен интерес и свободата на изразяване в този случай се ползва с високо ниво на защита.

Съдът счита, че уволнението на жалбоподателката и причините, които са били изтъкнати, за да го обосноват, едва ли са били съвместими с независимостта на прокуратурата. И заключава: Уволнението на Лаура Кьовеши е имало „смразяващ ефект“, за да възпре не само нея, но и останалите прокурори и съдии, участвали в дебата за  законодателните реформи, засягащи съдебната система, както и по всички въпроси, свързани със съдебната независимост.

Съдът намира, че за ограниченията на свободата на изразяване в случая не е имало  ефективни и адекватни гаранции срещу допускане на произвол, а уволнението на Кьовеши  като главен прокурор на ДНА не е преследвало нито една от легитимните цели, изброени в член 10, параграф 2 от Конвенцията.

 

About De Fakto

Проверете също

Гешев: Закриването на спецправосъдието е национална трагедия, изгражда специализации в 28-те прокуратури в страната

Главният прокурор Иван Гешев инициира възстановяването на специализациите в 28-те прокуратури в страната.Целта е  да …

Съветът за криминологични изследвания набеляза три основни теми за 2023-а година

Съветът за криминологични изследвания (СКИ) проведе първото си заседание днес и набеляза три основни теми, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.