Последни новини
Home / Законът / Правната комисия пусна за първо четене новите мерки след извънредното положение, адвокатите предупреждават за риск от противоконституционност

Правната комисия пусна за първо четене новите мерки след извънредното положение, адвокатите предупреждават за риск от противоконституционност

Defakto.bg

Облекченията за кредитополучатели вероятно ще останат още два месеца

С гласовете на всички политически сили без БСП правната комисия одобри за първо четене проекта за промени в Закона за здравето, чрез който се изменят също Законът за извънредното положение, както и други. В заглавието на извънредния закон включително се добавя, че той е и за „преодоляване на последиците от него“ (на извънредното положение).

Социалистите заявиха, че позицията им е „въздържал се“ заради ред принципни бележки, като за второ четене ще внесат своите предложения.

А по време на дебата стана ясно, че най-вероятно въведените с извънредния закон облекчения за кредитополучатели ще продължат още два месеца, както и че ще има ясни указания за съдебните производства, чието разглеждане се възобновява.

Сериозни предупреждения обаче бяха отправени от Висшия адвокатски съвет, включително за опасност след 13 май извънредните противоепидемични мерки да се окажат противоконституционни, ако изрично не бъдат обвързани в закона със ситуация на „бедствие“ и тя бъде обявена по предложение на Министерския съвет.

Както Де факто писа, с проекта се слага край на извънредното положение след 13 май, възобновяват се процесуалните срокове по всички дела и съдилищата започват да ги разглеждат. Предвижда се по предложение на главния здравен инспектор министърът на здравеопазването да обявява извънредна епидемична обстановка и да въвежда временни противоепидемични мерки със заповед, която е общ административен акт за неотложни случаи по чл. 73 АПК и ще подлежи на обжалване на две инстанции – пред административен съд и пред ВАС.  Противоепидемичните мерки могат да се въвеждат и с наредба, която незабавно се обнародва в следващия брой на „Държавен вестник“. Прави се и допълнение към определението за общ административен акт по чл. 65 АПК. Като към досегашната норма, че  „общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове“ се добавя, че „еднократно правно действие“  е налице, когато в административния акт са предвидени бездействия за срок до една година или задължения за еднократно действие.“

За риска мерките да се окажат противоконституционни

От името на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова направи „принципни бележки“. И предупреди – след отпадането на извънредното положение общите ограничителни мерки, засягащи правата на всички граждани, не само на заразените от коронавирус, могат да се окажат противоконституционни. Защото основният закон предвижда само две възможности всички граждани да търпят подобни ограничения – при въвеждане на извънредно положение и когато е обявено бедствено положение, в което влиза и съществуването на опасна заразна болест. Препоръката на Висшия адвокатски съвет в тази връзка е законът да препраща към „бедствие“, за да е в синхрон с Конституцията.

Крум Зарков (БСП) припомни, че опозицията е имала опасения за противоречие с конституционната мярка изначално при приемането на извънредния закон.
Правосъдният министър Данаил Кирилов обаче възрази, че извънредният закон не е атакуван като протиконституционен и, съответно, не е обявяван за такъв. Но, „ако има нужда от дефиниране на понятието „извънредна епидемична обстановка“, ако кажете, ще го направим. Аз принципно, ако беше ситуацията нормална, бих поддържал, че няма нужда от такова специално уреждане. Все пак министърът на здравеопазването обосновава решението си с множество становища на специалисти в областта“, каза Кирилов.

Здравният министър Кирил Ананиев  също заяви готовност за разглеждане на „конструктивните бележки“, но цитира, че Конституцията допуска ограничения на правото на свободно придвижване със закон, за защита на националната сигурност и народното здраве (чл. 35), а Законът за бедствията казва, че епидемията е вид бедствие. Неясно остана само защо подобна готовност за вслушване декларират министри, след като след внасянето на проекта в парламента, за второ четене предложения могат да правят само депутати, не и МС.

Валя Гигова пък разясни – цитираният чл. 35 от Конституцията наистина дава възможност за ограничаване на правото на свободен избор на местожителство, придвижване и напускане на страната, но на индивидуалните права, то ест който е болен, да не зарази другите. А в случая става дума за ограничения на правата на всички граждани, независимо дали са болни или не, като целта е „да не се разболееш“. И това е допустимо само в две конституцинни стуации – извънредно положение или бедствено положение, като и двете ситуации трябва да бъдат обявени за такива от Министерския съвет. Бе категорична – адвокатите не възразяват ограничителните мерки да продължат, напротив, смятат, че са необходими. И още – до ВАдС са отправени 7 настоявания за отравяне на искане за противоконституционност на сега действащия извънреден закон, но съветът не го е атакувал пред КС, защото е преценил, че не е редно да го прави в такъв момент.

Друга критика на адвокатите е за формулировката на общия административен акт. „Не съм съгласна, че въпросът каква е разликата между общ и нормативен административен акт е ясна, напротив, това е един от най-противоречивите въпроси в теорията и практиката. Истината е, че разликата е дали актът е издаден по повод конкретна ситуация или принципно създава общи правила за поведение. Предлаганото разграничение чрез измененията в АПК е изключително опасно, смесват се две понятия – еднократност и продължителност на изпълнението на определени задължения“, каза Валя Гигова. И даде пример, не неин, а на университетски преподаватели за разликата между двата акта: когато в един акт е разписано – понеже в момента има заболяване от коронавирус, всички трябва да носят маски, това ще е общ административен акт. Когато обаче всеки български гражданин по принцип трябва да носи маска на открити места, ще е нормативен административен акт.
От името на Асоциацията на административните съдии нейният зам.-председател Любомир Гайдов изрази подкрепа за предлаганите изменения в АПК. Но имаше общи възражения за въвеждането на двумесечен срок за разглеждането на жалбите срещу общ административен акт.
От БСП обаче също възразиха, че промените в Административнопроцесуалния кодекс нямат място в разглежданото законодателство, свързано с последиците от извънредното положение. „Не може по този начин да се опитваме да решаваме конкретни казуси с многото жалби срещу заповедите на министъра на здравеопазването. АПК в тази му част заслужава отделен дебат, няма да решим конкретния проблем, но ще създадем десетки други“, заяви Крум Зарков.
Отмяната на спирането на процесуални срокове и последиците
Третото сериозно възражение на Висшия адвокатски съвет бе по повод възстановяването на спрените по време на „положението“ процесуални срокове по дела. То безспорно трябва да бъде възстановено, но с една уговорка, посочи Валя Гигова. А именно – според представяните данни у нас има около 100 000 граждани в изолация и те ще са в невъзможност да реализират процесуалните си права си и след 13 май, иначе ще нарушат наложената карантина и ще бъдат санкционирани. Затова, според адвокатите, вариантите са или за поставените в изолация сроковете да останат „замразени“ или да им се даде разумна възможност да упражнят правата си.
Правосъдният министър Данаил Кирилов по време на заседанието даде да се разбере, че ще има допълнителни предложения за „регламент“ за действие при възобновяването на процесуалните срокове.
За кредитополучателите, описите и запорите

Предложенията в проекта на Министерския съвет са след 13 май ба бъде подновено извършването на публични продани на имоти на длъжници и въводите във владение. За още два месеца обаче се запазват забраните за запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица.

Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев настоя за „балансиран вариант“, в който да остане само забраната върху описи на движими имоти на длъжниците – физически лица и налагането на запори върху техни банкови сметки. Това бяха предложили и от Камарата.

Дичев изтъкна, че за изминалите два месеца в тежко положение са изпаднали не само длъжници, но и кредитори, които също имат право да получат дължимото им. Освен това опис на недвижим имот се извършва само ако той не е единствен на длъжника, а запорите върху заплати и пенсии били минимални.  Напомни за опита от кризата през 2008 г., когато гражданите и бизнесът са се втурнали да събират задълженията си, като в такъв момент всеки има нужда от „бързо правосъдие“, в същото време дълговете нарастват неимоверно от трупането на лихви, а при проточване във времето дадените обезпечения се обезценяват. Затова Камарата на ЧСИ е приканила и акцентът да не е върху принудата, а върху доброволността, като се даде нормативна възможност за това.

От БСП пък изтъкнаха, че отпада въведеното облекчение за получателите на кредити върху тях да не се начисляват лихви, както и да не настъпва предсрочна изискуемост.
Тук Данаил Кирилов каза: „Волята на Министерския съвет беше еднопосочна по отношение на социалните мерки.  Ще извърша допълнителна проверка и консултация, струва ми се, че просто този текст технически е отпаднал при актуализирането на окончателния проект„. От което се разбра, че волята на кабинета е облекченията за кредитите да останат още два месеца.
Направени бяха и бележки за „несправедливост“ в признаването на трудовия и осигурителен стаж – докато за работниците в неплатен отпуск по време на извънредното положение този стаж ще се признава, при работилите с намалено работно време такава опция няма.
Поставен бе въпросът кое е наложило именно с този закон да се правят и поправки за акцизите и данъчните складове, като от Българската петролна и газова асоциация предупредиха, че резултатът ще е затваряне на най-големите данъчни складове.
От Министерството на финансите отговориха – тези поправки се внасят сега заради „усилието за попълване на държавния бюджет“, което изисква „изсветляване на секорите и засилване на контрола“.
Накрая Красимир Ципов (ГЕРБ) заяви: „Да напомним основната цел, а именно да продължи да се ограничава разпространението на епидемията. Така ще гарантираме адекватните здравни и медицински грижи за българските граждани. Разбира се, че ще разгледаме, обмислим и приемем всяка разумно предложение, адмирирам конструктивността на опозицията“.

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.