Последни новини
Home / Гостува ни / Челен опит: Наръчник за поетапно възстановяване на нормалната дейност на съдилищата след COVID-19*

Челен опит: Наръчник за поетапно възстановяване на нормалната дейност на съдилищата след COVID-19*

Defakto.bg
Препоръките са за федералните съдилища на САЩ
След отпадане на извънредното положение на 13 май, от 14 май съдилищата у нас би трябвало да заработят „пълноценно“, като започнат да разглеждат всички дела пред тях. По повечето казуси законът предвижда съдебните заседания да са открити.
Според внесения в НС проект от правителството още два месеца наистина остава нормата за дистанционни заседания (у нас те нямат опция за публика, заседание в СГС си остана прецедент), протоколът от които обаче се публикува незабавно.
Но „отварянето“ на съдилищата има и ред други аспекти – връщане на работа едновременно на магистрати и служители, заработване на деловодствата с пълен капацитет, връчване на призовки, книжа и съобщения.
Съдийската колегия на ВСС, която с решения и препоръки може да създава единни стандарти за съдилищата в това отношение, тази седмица не заседава, следващото й събиране е на 12 май. Тогава вероятно ще бъде дискутирана промяната в „положението“.
На този фон е любопитен опитът на други държави. Представяме ви наръчник на федералните съдилища в САЩ  с препоръки за възобновяване на съдебната дейност след намаляване на необходимостта от противоепидемични мерки, публикуван в Съдийски вестник.
Настоящият наръчник е изграден върху идеята за постепенно възобновяване на дейността на съдилищата в рамките на няколко етапа. Преди да се пристъпи към първия от тях, следва да са удовлетворени следните базови критерии:
– по отношение на конкретния съд: в рамките на 14-дневен период да не са налице потвърдени случаи на зараза или на контактни лица измежду съдиите, съдебните администратори и съдебните служители или, ако са налице такива случаи, да е извършено цялостно дезинфекциране на съдебната сграда, а заразените и контактните лица да са предприели своевременни самоизолационни мерки;
по отношение на региона: в рамките на 14-дневен период да е налице устойчива тенденция за намаляване на броя на установените заразени лица на местно равнище;
по отношение на мерките, предприети от властите:да са отменени най-стриктните мерки, свързани със сериозни ограничения в свободното придвижване на гражданите, или цялостната забрана за излизане от дома.
Необходимо е административните ръководители на съдилищата и прокуратурите, съдебните администратори и адвокатските колегии да преценят тези критерии с оглед на местната обстановка (напр. дали става въпрос за големи населени места, пострадали сериозно от заразата, или за рядко населени предградия/малки населени места, в които до момента не са били регистрирани множество заразени, и т. н.), както и да си сътрудничат активно с местните здравни инспекции и с останалите органи, отговарящи за безопасността на населението, за да се установи със сигурност дали са удовлетворени критериите.
Поначало препоръките на здравните органи се основават на следните статистически фактори за съответния регион:
– общ брой на населението;
– гъстота на населението;
– общ брой на представителите на населението над 60-годишна възраст;
– общ брой на леглата в интензивните отделения;
– заетост на леглата в интензивните отделения;
– общ брой на потвърдените случаи на заразени с COVID-19.
След преценка, че горепосочените критерии са удовлетворени, може да се пристъпи към първата фаза от поетапното възобновяване на дейността, която да бъде последвана от постепенно допълнително разхлабване на мерките в случай на подобряване на епидемиологочината обстановка. Всяко следващо разхлабване на мерките, както и цялостното им премахване и възстановяването на нормалната дейност в пълен обем, следва да се извършва постепенно и да е съпроводено с повторен анализ на горепосочените критерии. Препоръчително е да се пристъпва към по-свободни мерки през интервали от 14 или 30 дни в зависимост от регионалното развитие на заразата. При съществено влошаване на епидемиологичната обстановка и поява на нова вълна на зараза в региона следва да се пристъпи към преминаване от по-напреднал към по-ранен етап, а в краен случай – към повторно пълно преустановяване на съдебната дейност до подобряване на ситуацията.
Постепенното възстановяване на редовната дейност на съдилищата следва да започне при спазване на редица препоръки, които могат да бъдат обобщени в следните категории:
1. Препоръки по отношение на работещите в съдебната сграда магистрати, съдебни администратори, съдебни служители и др.:
– всички лица от рискови групи (на възраст над 60 години или страдащи от съпътстващи заболявания като хронични белодробни болести, астма, сърдечна недостатъчност, автоимунни заболявания, свръхтегло, диабет и др.), както и лица, живеещи в едно домакинство с представители на рискова група или полагащи грижи за такива, следва по възможност да работят от разстояние. При по-напреднал етап от възстановяването на дейността на съответния съд тези лица може да преминат към частична работа от кабинетите си, като по отношение на тях следва да се предприемат особено стриктни мерки за изолация на работното място;
– наблюдавайте редовно здравословното си състояние и измервайте температурата си, преди да отидете на работа. Ако телесната Ви температура е над 36,6 градуса или са налице други симптоми на зараза с COVID-19, останете вкъщи, уведомете за това административния си ръководител и се свържете с личния си лекар;
– спазвайте дистанция от не по-малко от два метра помежду си по време на работа в кабинетите си, събрания, съдебни заседания и др. При невъзможност да се осигури такава дистанция другояче, препоръчително е лицата, работещи в общи кабинети, да бъдат временно преместени;
– преустановете изцяло всички лични пътувания извън региона, а при необходимост от такива пътувания, поставете се под своевременна самоизолация при завръщане. При подобряване на епидемиологичната обстановка и преминаване към по-напреднал етапот възстановяването на дейността на съответния съд възобновете личните си пътувания постепенно, като започнете с най-наложителните и по възможност избягвате отдалечени/рискови дестинации.
–спазвайте добра лична хигиенана работното си място, като миете редовно ръцете си, използвате дезинфектанти, предпазни маски и очила и др.подобни, избягвате да докосвате лицето си и кашляте и кихате в сгъвката на лакътя си.
2. Препоръки за дейността на административните ръководители на съдилищата:
– поддържайте постоянен контакт с местните здравни служби и изисквайте от тях актуална информация на епидемиологичната обстановка в региона до затихването на епидемията;
– при вземане на решения и издаване на заповеди във връзка с организацията на съдебната дейност отчитайте актуалните мерки, предприети от местните власти във връзка с ограничаването на заразата;
– ограничете в максимална степен съдебните заседания (както и всякакви други процесуални действия), включващи физическо присъствие на участниците, като разпоредите провеждането им посредством технологии за видеоконферентна връзка, когато това е възможно. В случаите, когато физическото присъствие на всички или на част от участниците е наложително, в съдебната зала не бива да има повече от 10 души, като всички присъстващи са длъжни да спазват дистанция от поне два метра помежду си, да вземат всички възможни хигиенни мерки (дезинфекциране и носене на предпазни маски) и по възможност да преценят здравословното си състояние и да си измерят температурата преди провеждането на заседанието;
– преценете необходима ли е промяна в графика на съда и нужно ли е отлагане на всички останали дела или на част от тях;
– ограничете в максимална степен или преустановете изцяло командироването на магистрати и съдебни служители;
– опитайте се да създадете необходимите условия, за да осигурите възможност на магистратите и служителите, които обичайно използват градски транспорт, да се придвижват с личните или служебните си автомобили до работното си място.
3. Препоръки към лицата, отговарящи за управлението и поддръжката на съдебните сгради:
– ако има съмнения или категорични данни, че на територията на съдебната сграда са се намирали заразени лица, предприемете пълно професионално почистване и дезинфекциране съгласно стандартите, препоръчани от здравните служби;
– извършвайте редовно почистване на цялата сграда с особено внимание по отношение на коридорите, фоайетата, адвокатските стаи, тоалетните, асансьорите, стълбищата и останалите зони за общо ползване;
– ограничете изцяло достъпа на вътрешни лица до тези зони за общо ползване, когато това е възможно – съвещателни зали, бюфети, столова и др.;
– ако публичният достъп до съдебната сграда е бил ограничен поради противоепидемичните мерки, е извънредно препоръчително това ограничение да остане в сила до издаване на предписание от страна на здравните служби за цялостно отваряне на публичните сгради в региона. По отношение на сгради, в които едновременно се помещават и други институции, достъпът до които не може да бъде ограничен, следва да се предприемат мерки за обособяване на конкретни зони с публичен достъп;
– преценете дали е възможно да организирате скрининг за всички лица, влизащи в сградата. Същият следва да се извършва на входа и да включва измерване на температурата, преценка за наличието на видими симптоми и попълване на анкета, на базата на която да може да бъде оценен рискът съответното лице да е заразоносител.
Резюме и превод от английски език: Николай Недялков

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.