Последни новини
Home / Законът / За второ четене: Не министърът, правителството да обявява извънредна епидемична обстановка, предлагат от ГЕРБ и БСП (допълнена)

За второ четене: Не министърът, правителството да обявява извънредна епидемична обстановка, предлагат от ГЕРБ и БСП (допълнена)

Defakto.bg

Министърът да обявява за 30 дни, после парламентът да въвежда извънредно положение, е идеята на ВМРО

Очаквано, ред предложения за второ четене по проекта на Министерския съвет за „след“ извънредното положение се изсипаха в неделния ден. Крайният срок за инициативи изтече в 18 часа.

На сайта на Народното събрание има петнайсет групи предложения за второ четене, като от тях 6 на ГЕРБ, 2 на ДПС,  2 на Обединени патриоти и 5 на БСП.

Внимание привличат предложенията, подписани от председателката на групата на ГЕРБ Даниела Дариткова. Те пренаписват предложените промени в Закона за здравето и, отчасти, отговарят на предупрежденията за противоконституционност, отправени от Висшия адвокатски съвет, опозицията и правници. А именно – идеята е вече извънредна епидемична обстановка да се обявява не със заповед на министъра на здравеопазването, а с акт на Министерския съвет, като са изброени 8 критерия за „обстановката“. Дадени са и дефиниции на „извънредна епидемична обстановка“, „изолация“ и „карантина“.

Любопитното е, че същото предложение – Министерският съвет по предложение на здравния министър да обявява извънредна епидемична обстановка правят и лидерът на БСП Корнелия Нинова и леви депутати.

Даниела Дариткова

 Някои от предложенията на Даниела Дариткова

Чл. 63 от Закона за здравето се изменя така:

 • При наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразни болести (сред които вече изрично се посочва и COVID-19), се обявява извънредна епидемична обстановка.
 • Извънредната епидемична обстановка се обявява с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, за определен период от време, въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск.
 • Наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите се установява, когато при оценката на главния държавен здравен инспектор се констатира, че са налице някои от следните характеристики на заразните болести (общо 8):

са причинени от патоген с висок епидемичен потенциал (инфекциозност на причинителя, висока смъртност, множествен път на пренасяне на здраво носителство) и/или източникът, механизмът и пътят на предаване са необичайни или непознати;

представлява сериозна опасност за общественото здраве, дори когато броят на установените случаи при човека е малък;

може да затруднят или да забавят мерките за контрол на общественото здраве, включително поради липса на лечение и/или ваксина и/или наличие на многобройни огнища и други;

са с ниско имунизационно покритие на населението;

са необичайни за региона, сезона или населението;

протичат по-тежко от очакваното, имат по-висока заболеваемост и/или смъртност или са с необичайни симптоми;

имат регистрирани случаи сред медицински специалисти.

 • При обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда със заповед противоепидемични мерки по предложение на главния здравен инспектор за територията на страната или на определена област за периода на извънредната епидемична обстановка. Заповедта се издава по реда на чл. 73 АПК и се обнародва в „Държавен вестник“.
 • При такава обстановка има задължителна изолация на заразените и носителите на заразите, както и задължителна карантина на контактните лица и на лица, пристигнали от други държави. Като срокът на задължителната изолация и лечението, както и на карантината се определят със заповед на зрдавния министър по предложение на главния инспектор. Контактните лица не могат да откажат извършването на изследване, което да установи дали са носители на зараза.
 • Мерките на здравния министър по време на извънредна епидемична обстановка могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите.

Определят се и следните санкции:

 • За нарушаване или неизпълнение на въведените противоепидемични мерки са налага глоба от 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева.
 • За болните и заразоносителите, отказали или  не изпълнили задължителната изолация и лечение глобата е 5000 лева.
 • За отказ или неизпълнение на задължителната карантина глобата също е 5000 лева, предвидено е и принудително довеждане.

Отказалите да се явят доброволно за задължителна изолация и лечение се довеждат принудително от органите на МВР по искане на органите на държавния здравен контрол, директора на лечебното заведение или лекаря, насочил лицето за хоспитализация.

Дефинициите:

„Извънредна епидемична обстановка“ е обстановка, при която  е налице непоследствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемичното разпространение на заразни болести, въз основа на извършената оценка.

„Изолация“ е действие по отделяне на болните и заразоносителите.

„Карантина“ е действие по отделяне на контатктни лица на болни и на лица, влезли от територията на други държави с цел предотвратяване на разпространението на заразните болести.

Следенето по трафични данни продължава

Впечатлява и друго предложение – по Закона за електронните съобщения.

В ЗЕС се записва, че трафичните даннит за лицата се съхраняват и при обявена извънредна епидемична обстановка за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и лечение, както и на задължителната карантина.

Става дума за запазване на промяната в чл. 251б, ал.2 , атакувана вече от опозицията пред Конституционния съд, която се предвиждаше да важи за срока на извънредното положение.

Идеите на ВМРО

От Обединени патриоти – конкретно ВМРО – пък предлагат министърът на здравеопазването да обявява извънредна епидемична обстановка за срок до 30 дни. А когато опасността за живота и здравето на гражданите от разпространението на заразна болест продължи и след този срок, Министерският съвет по предложение на здравния министър да предлага на Народното събрание да обяви извънредно положение.

От ВМРО предлагат също мерките за просрочия на кредитите по чл. 6 от извънредния закон да продължат и два месеца след отмяната на извънредното положение. Става дума за нормата, предвидила да не се начисляват лихви за за забави и неустойки по кредити и лизинги,  да не настъпва предсрочна изискуемост на кредита, договорът да не се разваля поради неизпълнение и да не се изземват вещи.

В последния момент пакет от предложения внесоха и от НФСБ – те се занимават най-вече с туризма и „преодоляването“ на извънредното положение за него.

Облекчения за административните съдилища и общини

Хамид Хамид

И двете предложения от ДПС са на зам.-председателя на групата Хамид Хамид.

В едното от предложенията Хамид настоява да отпадне двумесечния срок за административните съдилища да разгледат жалбите срещу общите административни актове по чл. 73 АПК – издадени в условията на спешност, без обществено обсъждане. Или алтернативно, двумесечният срок да не е за разглеждане, а за насрочване на делата.

Да се въведе петгодишна давност за вземания, възникнали въз основа на здравноосигурителни правоотношения – обезщетения, неустойки и периодични плащания и това да важи със задна дата от 1 януари 2016 г. Както и санкциите по Закона за здравето и по Закона за здравното осигуряване да се обжалват на две инстанции, то е и ест и пред ВАС, но на една инстанция да са делата за глоби и неустойки до 2 000 лева.

Депутатът от ДПС настоява също в извънредния закон да се запише, че не се налагат запори върху банкови сметки на общини за срок от 6 месеца.

В другото си предложение Хамид предлага актовете на здравния министър за извънредните епидемични мерки да влизат в сила в момента на публикуването им на страницата на МЗ. Както и да се направи уточнението, че спрените процесуални срокове по извънредния закон се възобновяват от деня, следващ отмяната на извънредното положение.

Различно е предложението за сроковете, направено от Красимир Ципов, Анна Александрова и група от ГЕРБ. То е, че сроковете, спрени по време на извънредното положение, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на промените в „Държавен вестник“.

Защита за самонаетите и работещите в частния сектор

В петте предложения на БСП има ред идеи за второ четене.

Корнелия Нинова

Сред направените от Корнелия Нинова, Крум Зарков и група леви депутати включително са:

 • Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването обявява с решение извънредна епидемична обстановка.
 • Предвидените с преходни разпоредби промени в АПК да отпаднат – става дума както за срока разглеждане на актовете по чл. 73, така и определението за „еднократното действие“ на общия административен акт.
 • Чл. 6 от извънредния закон – облекченията за кредитополучателите – да се запазят още два месеца.
 • За работещите на трудов договор в частния сектор към 13 март 2020 г. да се предвиди субсидия от една минимална работна заплата и дължимите осигурителни вноски за всеки месец от извънредното положение, в който са били в не по-малко от 15 дни неплатен отпуск.
 • За самонаетите към 13 март 2020 г., които в периода на извънредното положение не могат да извършват дейността, за която се самоосигуряват, също месечни субсидии в размер на минималната работна заплата и дължимите осигурителни вноски.

Извън това се предлагат мерки в защита на „новите“ безработни, на общините, намаляване на ДДС за храни и лекарства и други.

С всички направени предложения за второ четене можете да се запознаете тук.

Правната комисия ще заседава утре за второто четене на мегапроекта, парламентът окончателно ще го гласува във вторник.

About De Fakto

Проверете също

ГДБОП и гръцките служби откриха в България картина на световно известния художник Джаксън Полък за 50 млн. евро

Картина на световноизвестния художник Джаксън Полък е открита в България при операция на ГДБОП и …

Гешев се оплаква на Европарламента от „тежкия формализъм“ на НПК и „негативите“ от закритото спецправосъдие

Главният прокурор на Република България Иван Гешев е на работно посещение в Европейския парламент в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twelve + 14 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.